Main Menu
User Menu

Medina de Pomar

Medina de Pomar (ES-CL)

     
Název:
Name:
Medina de Pomar
Originální název:
Original Name:
Medina de Pomar
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Burgos
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
92°55'40.00"N 3°29'12.01"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad Velasco
kláštor Santa Clara
kostol Santa Cruz
konvent San Pedro de la Misericordia
dom Salinas
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Medina_de_Pomar
URL : https://www.valka.cz/Medina-de-Pomar-t229668#637775Verze : 0
MOD