Main Menu
User Menu

Knight's Armament Company LAMG

     
Název:
Name:
Knight's Armament Company LAMG
Originální název:
Original Name:
Knight's Armament Company LAMG
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR Knight's Armament Company, Titusville /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
5,1 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
990 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
381 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
rozpadající se pás M27 na 150 nábojů / 150-rounds M27 disintegrating belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
550 - 600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
soukromé vojenské společnosti
Poznámka:
Note:
LAMG = Light Assault Machine Gun


1) 900 mm se zataženou ramenní opěrkou
Zdroje:
Sources:
www.knightarmco.com
en.wikipedia.org
soldiersystems.net

URL : https://www.valka.cz/Knight-s-Armament-Company-LAMG-t235630#651415Verze : 0
MOD