Main Menu
User Menu

Jan XIII.

Papež Jan XIII.


pontifikát: 965-972
URL : https://www.valka.cz/Jan-XIII-t28789#101406Verze : 0
MOD
Jan XIII.


zvolen: 1.10.965
zemřel: 6.9.972


Původně biskup v Narni (dnes Terni). Pocházel pravděpodobně z roku Theofylaktů, zřejmně syn Theodory mladší. Přikláněl se na stranu Oty II., i proti bratru Crescentiovi, který byl proti budoucímu císaři.


Za povstání v Římě roku 966 zajat, mučen a uvězněn v Andělském hradu, z kterého ho osvobodil Ota II. a ztrestal jeho protivníky. Papež v prosinci 967 korunoval Otu II a jeho choť Theofanu (dcera bizantského panovníka Jana Cimiskese; jejich sňatkem došlo ke sblížení západního a východního císařství).
V roce 966 přijal křesťanství polský kníže Měšek a v roce 968 povýšil papež Magdeburg na arcibiskupství a vybavil primaciálními právy.Zdroje:
J.Gelmi: Papežové, Mladá fronta, Praha 1994
J.W.Kowalski: Encyklopedie papežství, Academia, Praha 1994
URL : https://www.valka.cz/Jan-XIII-t28789#182279Verze : 0