Main Menu
User Menu

Frommer model 1910

samonabíjecí pistole

     
Název:
Name:
Frommer model 1910
Originální název:
Original Name:
Frommer model 1910
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Fegyver es Gepgyar, Budapešť, Maďarsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,660 kg
Ráže:
Calibre:
7,65 mm
Náboj:
Cartridge:
7,65mm Frommer
Délka:
Length:
186 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
96 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
8
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
259 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto Radek Havelka
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1910-t105834#385439Verze : 0
MOD
Foto Radek Havelka

URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1910-t105834#378241Verze : 0
MOD
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1910-t105834#392704Verze : 0
MOD