Main Menu
User Menu

FIN - Suomi M/1944

     
Název:
Name:
Suomi M/1944 (M/44 Tikkakoski)
Originální název:
Original Name:
Suomi M/1944 (M/44 Tikkakoski)
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Tikkakoski Oy Sakara, Finsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,9 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
830/ 620 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
250 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20, 36, 71
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
650 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
385 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Zbraň vychází ze samopalu PPS43 a později byl ve Španělsku vyráběn jako DUX M1953.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/FIN-Suomi-M-1944-t82906#401770Verze : 1
MOD
zbraň vychází ze sovětského PPS 43, změnou je použití náboje 9 x 19 mm Luger, lze použít standardní typy zásobníků pro Suomi M 1931 a pro samopal Carl Gustav M 45,konstruktér zbraně krátce po válce odešel do Španělska, kde začala výroba tohoto samopalu pod označením Dux M 53. Malé množství M 44 bylo po válce zavedeno do výzbroje západoněmecké pohraniční policie ( Bundesgrenzshutz ).
ráže 9 x 19mm Luger
délka 830 mm / 620 mm
délka hlavně 250 mm
hmotnost 2,9 (3,5) kg
kadence 650 ran / min
zásobník 20 ,36 a 71 nábojů
archiv
URL : https://www.valka.cz/FIN-Suomi-M-1944-t82906#303945Verze : 0
MOD