Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
EZ B
Originální název:
Original Name:
EZ B
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
Výzkumně-vývojový ústav (Prototypa),Brno, Československo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,58 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62mm vz.43
Délka:
Length:
672 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
388 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
800 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
700 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Studie úpravy Sa vz.58 na bull-pup, tedy zásobník je až za pistolovou rukojetí, dochází k výraznému zkrácení zbraně při zachování obvyklé délky hlavně. Nevýhodou je pak nutnost vysokého nosiče mířidel a zpravidla složitá přestavba pro levoruké střelce.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-EZ-B-t37788#459374Verze : 0
MOD
EZB

Projekčná štúdia útočnej pušky prevedenia bull-pup z rokov 1975-76. Vychádzala z konštrukcie Sa vz.58. Vznikla funkčná vzorka vyrobená za pomoci dielov zo štandardného vz.58. Rátalo sa s použitím optického zameriavača.

*zdroj :

Michal Zdobinský - Neznámé československé zbrane,časopis ATM
URL : https://www.valka.cz/CZK-EZ-B-t37788#142689Verze : 0
MOD
Teprve na základě změn takticko-technických podmínek vedení boje se začal systém bull-pup prosazovat u nejmodernějších zbraní zařazených do výzbroje západních armád. To podnítilo zajem našich nejvišších armádních kruhů o novinku v oblasti zbraní jednotlivce a tak byl výzkumně-vývojový ústav v Brně (později PROTOTYPA s.p.) pověřen konstrukcí a výrobou pokusné zbraně systému bull-pup na základě zavedené zbraně vz.58. Ze zbraně vz.58 byly využity všechny základní díly s vyjímkou pažby, předpažbí a nadpažbí. Dřevěná botka byla připevněna přímo na zadní část pouzdra zbraně.Spušťadlo s pažbičkou se posunulo dopředu do prostoru před lučíkem spouště, prakticky na místo původního předpažbí. Předpažbí nahradil držák spoušťového ústrojí a pažbičky, vyrobený z plechového profilu a odlehčený třemi velkými otvory na každé straně. Těsně před lučíkem, v oblasti plynového nástavce, je pod hlavní připevněno nové, velmi krátké předpažbí pro držení zbraně druhou rukou. Zesílená plynová trubice nese hliníkový držák kolimatorového zaměřovače, konstruovaný současně jako nosná rukojeť, ústí hlavně je opatřeno tlumičem výšlehu, který slouží současně i jako kompenzátor zpětného rázu.
Vzhledem k tomu, že opěrný bod zbraně (rameno střelce) je prakticky v přímé linii s prodlouženou osou hlavně, bylo nutno pokusně zvíšit také mechanická mířidla. Muška, hledí (a samozřejmě i osa optického zaměřovače) jsou proto situovány vysoko nad osou hlavně. Pokusně byla stanovena jako nejvhodnější výška 100mm, délka záměrné 300mm.
Na zbrani se zkoušel nejen vliv výšky mířidel a délky záměrné, ale také vliv stranového posunutí mušky na přesnost palby. Zpětný ráz a pohyb ústí hlavně při střelbě se srovnávaly s hodnotami samopalu vz.58. Vzhledem k tomu, že obě zbraně byly komorovány pro týž náboj a hmotnost základních funkčních částí mechanismu byla stejná, byl zpětný ráz obou zbraní prakticky shodný. Stejné bylo vychýlení ústí hlavně při jednotlivích ranách. Menší vychálení ústí vzorku nahoru bylo kompenzováno větším vychýlením vpravo (díky nevhodnému výškovému umístění mířidel). Při dávce byl ovšem zřetelně lepší vzorek, zejména ve svislém směru. Tento výsledek se potvrdil porovnávacími střelbami v labilních polohách: v leže byl např. vzorek lepší o 27%.
Ani slibné výsledky zkoušek nestačily k tomu, aby se pracoviště mohlo vážně zabývat vývojem nové osobní zbraně jednotlivce s využitím principu bull-pup. (článek převzat z ATM 7/1993 autor Ing. Jiří Fencl)
URL : https://www.valka.cz/CZK-EZ-B-t37788#189129Verze : 0
Diskuse
Pracujem na vlastnej konštrukcii bull-pup pre 58-ku, ale trochu sa trápim, ako ( kadiaľ ) previesť tiahlo spúšte.
Uvažoval som aj o elektronickej spúšti ( čo by dovolovalo použitie špecifickej osobnej ochrannej funkcie, s využitím mikroelektroniky ) ale vždy by tu bola istá neistota nechceného výstrelu. Dobíjanie akumulátora by som vyriešil dynamickým generátorom.
Ako ( kadiaľ viedli ) tiahlo spúšte u prototypy ?
URL : https://www.valka.cz/CZK-EZ-B-t37788#351469Verze : 0
Táhlo je vedené profrézovanou drážkou na levé straně pouzdra závěru, někde najdu i fotku.
URL : https://www.valka.cz/CZK-EZ-B-t37788#351819Verze : 0
MOD