Main Menu
User Menu
Reklama

7 mm Spirlet

7 mm Spirlet


Belgický černoprachý náboj pro revolver stejnojmenné firmy z Lutychu z poloviny 90. let 19. století. Náboj se nijak neujal a dnes je zcela zastaralý. Vyfotografovaný náboj s krytým středovým zápalem vyrobila firma Gévelot & Gaupillat, Paris, Francie, vpravo je náboj 9 mm Luger. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/7-mm-Spirlet-t123789#421459Verze : 0
Reklama