Najlepší z rytierov

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 17.487
Zoznam použitej literatúry
1. BRÁZDA, Cyril: Rehoľný život v dejinách. Bratislava: Serafín, 1992, 93 s.
2. BRIDGE, Antony: Křížové výpravy. Praha: Academia, 1995, 228 s.
3. CARDINI, Franco: František z Assisi. Praha: VYŠEHRAD, 1998, 232 s.
4. CZUBINSKI, Antoni – KULAK, Zbigniew: Zakon Krzyzacka a Polska w sredniowieczu. Poznan: Instytut Zachodni, 1987, 114 s.
5. DOKUMENTY procesu s templármi. In: Staré francúzske kroniky. Prel. Václav Černý. Praha: Nakladatelství krásné literatury a umění, 1962, 416 s.
6. DUGGAN, Alfred: Křižácke výpravy. Praha: Orbis, 1973, 215 s.
7. Dějiny středověku. Diel 1. Praha: Státni nakladatelství politické literatury, 1957, 741 s.
8. GREEN, Julien: Brat František. Bratislava: SERAFÍN, 1997, 311 s.
9. HONZAKOVÁ, Marie: Encyklopedie osobnosti Evropy od starověku do součastnosti. Praha: Nakladatelský dum OP, 1993, 712 s.
10. HROCHOVÁ, Věra – HROCH, Miroslav: Křižáci ve svaté zemi. Praha: Mladá fronta, 1996, 320 s.
11. JOINVILLE, Jean de: Paměti křižákovi. Prel. Václav Černý. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965, 215 s.
12. JURČOVIČ, Fidél: Svätý František a jeho rád. Trnava: Pro Manuscript, 2000, 83 s.
13. KLUBERT, Tomáš: Veľké obliehanie malého ostrova. In: História revue, roč. 1., 2001, č. 5, s. 7–9.
14. Kronika ľudstva. Prel. Bodo Harenberg a Katarína Bongová. Bratislava: Fortuna Print, 1995, 1495 s.
15. MATTHEW, Donald: Svět středověké Evropy. Praha: Knižní klub, 1996, 119 s.
16. MAUROIS, André: Dějiny Anglie. Praha: Lidové noviny, 1993, 90 s.
17. MURINIUS, Marcin: Kronika mistrzow pruskich. Olsztyn: Wydawnictvo Pojezierze, 1988, 375 s.
18. Neznámy autor: Kviety sv. Františka. Bratislava: SERAFÍN, ed. Matej Dusík, 1993, 196 s.
19. OTTO, J.: Ottuv slovník náučný. Diel 22. Praha: J. Otto, 1904, 1002 s.
20. STEWART, Bob – MATTHEUS, John: Bojovníci středověku. Praha: Jota, 1994, 169 s.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více