Main Menu
User Menu
Reklama

2008 - Konflikt v Jižní Osetii - Rusko / Gruzie

2008 - Konflikt v Južnom Osetsku

Južné Osetsko
rus.:Южная Осетия
oset.: Республикa Хуссар Ирыстон


Rozloha: 3900 km2, počet obyvateľov cca 72 tis. (2008).
Etnické zloženie - 64,3 % Osetíncov, 25% Gruzíncov, 2% Rusov, 1,2% Arménov, 0,9% židov (2008).História vzniku Južného Osetska


Zvýšený záujem Ruska o Kavkaz v sedemnástom a osemnástom storočí znamenal v živote Osetíncov významný predel. V stredoveku do ich života výrazne prenikal byzantský vplyv, čo sa prejavilo napr. aj tým, že až do dnešných dní sa takmer 61% obyvateľstva hlási ku kresťanstvu. Neskôr územiu obývanému Osetíncami vládli Mongoli a prenikal k nim aj islám. Podľa viacerých ruských, resp. osetských zdrojov sa k Rusku Osetsko pripojilo dobrovoľne v roku 1774, pričom na ich veľvyslanectve v Sankt-Peterburgu tvorili väčšinu práve južní Oseti. Tento dátum, teda rok 1774 je pre Osetov dôležitý z jedného dôvodu - Gruzínsko totiž uzatvorilo zmluvu s Ruskom (tzv. Georgievská zmluva) až v roku 1783 a definitívne sa súčasťou Ruska stalo až v roku 1801. Teda neskôr ako Osetsko. Podľa gruzínskych, resp. niektorých zahraničných zdrojov sa Južné Osetsko stalo súčasťou Ruska spolu s Gruzínskym kniežatstvom Kartli-Kacheti v roku 1801.


Doterajšia ruská a sovietska historiografia popisovala pričlenenie Gruzínska do cárskeho Ruska ako jediný spôsob záchrany tohto starobylého národa pred moslimskými dobyvateľmi. Vzhľadom na súčasný silný protiruský postoj Gruzínska však vôbec neprekvapí, že gruzínsky historici najnovšie označujú Rusko ako podmaniteľa Gruzínska. Napriek týmto rozdielnym pohľadom zostáva historickým faktom, že v roku 1795 perzský šach Aga-Muhammed-chan doviedol svoje vojská až k bránam Tbilisi. Za niekoľko dní vyvraždili perzské vojská vyše 80 tis. Gruzíncov, čo bola jasná genocída. Na pomoc napadnutej krajine vtedy Rusko poslalo tri vojenské oddiely, spolu s ktorými sa do bojov úspešne zapojil aj osetský oddiel.


Južný Osetínci získali v rámci cárskeho Ruska značné výsady. Jedným z nich bolo právo domáhať sa pravdy nielen silou z braní, ale aj na súdnych inštanciách Ruského impéria. Cárska moc postupne posilňovala výsady Južných Osetincov, aj keď na druhej strane mnohokrát ustupovala sťažnostiam gruzínskych feudálov a v prípade neochoty odvádzať povinné dávky, resp. rešpektovať Gruzínske panstvo nasadzovala svoje vojská spoločne s gruzínskymi oddielmi. Charakteristickým v takomto prípade bolo, že Osetinci sa nebáli pustiť sa do boja s Gruzíncami, ale vyhýbali sa otvoreným stretom s ruskými vojskami. A práve v týchto rokoch sa upevňovala politická a kultúrna orientácia osetincov na Rusko.


Po revolúcii v roku 1917 bolo Gruzínsko jedným z prvých štátov, ktoré vyhlásili nezávislosť. Južné Osetsko nemalo dôvod odtrhávať sa od Ruska, pretože si uvedomovalo hrozbu zo strany Gruzínskej moci. Gruzínsko, presne podľa predpokladu, naplno využilo vzniknutú situáciu a zaútočilo na Južné Osetsko. Počas bojov a ústupu na Severný Kaukaz zahynulo päť tisíc Osetincov a ďalších 15 tis. utečencov zahynulo od hladu a epidémií počas občianskej vojny. Situácia sa pre Osetincov zlepšila až po vstupe Červenej armády do Gruzínska. K premene miestneho názvu Južné Osetsko na samostatný územno-administratívny útvar s určenými administratívnymi hranicami došlo 20.4.1922, kedy bola vytvorená Juho-Osetínska autonómna oblasť Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky. Sovietska moc o.i. zmien zaviedla opäť osetštinu ako jeden z vyučovacích jazykov na tamojších školách vedľa ruštiny a gruzínštiny. Toto obdobie možno z pohľadu Osetíncov charakterizovať ako celkom pokojné, aj keď naďalej dochádzalo, k teraz už menej nápadnému, uprednostňovaniu gruzínskych oblastí vládou v Tbilisi na úkor Osetíncov.


V čase, kedy sa Sovietsky zväz začal otriasať v základoch patrilo Gruzínsko, spoločne s pobaltskými republikami, opäť k prvým zväzovým štátom, ktoré vystúpili zo sovietskeho impéria. Osetinci aj v tomto prípade hľadali oporu v spriaznenom Rusku. Že sa mali čoho obávať dokázali prvé kroky prvého prezidenta samostatného Gruzínska Zvjada Gamsachurdiu, ktorého heslom bolo - "Gruzínsko Gruzíncom!" Viacero provokácií a útokov zo strany gruzínskych nacionalistov, ako aj faktické zrušenie autonómie Južného Osetska a rozdelenie územia oblasti medzi niekoľko gruzínskych krajov doviedlo Osetincov k vyhláseniu samostatnosti. Dňa 20. septembra 1990 bola Najvyššim sovjetom autonómnej oblasti vyhlásená Južno-Osetská sovjetska demokratická republika (Южно-Осетинская Советская Демократическая Республика), premenovaná dňa 1. septembra 1991 na Republiku Južné Osetsko (Республика Южная Осетия). Počas tohto obdobia prebiehali viac či menej intenzívne bojové stretnutia medzi armádou a zložkami ministerstva vnútra gruzínska a osetínskymi polovojenskými jednotkami. Bojové operácie boli ukončené až dňa 14. júla 1992 po podpísaní Dagomysských dohôd medzi Ruskom a Gruzínskom. Ich podstatou bolo zastavenie paľby a vytvorenie orgánu na reguláciu konflitku. Súčasne s tým vstúpili na územie Južného Osetska mierové sily v sile troch práporov - jedného ruského, jedného gruzínskeho a jedného osetinského.Ruské záujmy
Ako každá veľmoc aj Rusko v prípade zasahovania do konfliktov odohrávajúcich sa v blízkosti jeho hraníc zdôrazňuje bezpečnostný rozmer svojich záujmov. V prípade Južného Kaukazu, a teda aj Južného Osetska, resp. Gruzínska však na prvom mieste zrejme stojí snaha Ruska mať kontrolu, resp. participovať na ťažbe a predovšetkým na tranzite kaspického nerastného bohatstva a z toho vyplývajúceho udržania si ekonomického vplyvu. Ďalším kľúčovým bodom ruskej stratégie v tejto oblasti je vytvorenie pásu štátov priateľských vo vzťahu k Ruskej federácii ako aj moderovanie ozbrojených konfliktov v oblasti. Veľmi podstatnou sa javí aj snaha sťažiť, resp. čo najviac oddialiť začlenenie Gruzínska (ale aj ďalších štátov oblasti) do euroatlantických štruktúr. Nezanedbateľnú úlohu hrá v tomto regióne aj hrozba ruským záujmom zo strany Turecka. Turecko, hoci je členom NATO disponuje veľkou a silnou armádou, ktorá nepodlieha politickej kontrole a súčasne je zjavná jeho snaha využiť naplno svoju jazykovú a etnickú príbuznosť s turkickými národmi na Kavkaze. Z týchto dôvodov je preto naivné domnievať sa, že Rusko sa angažuje v tejto oblasti len pre to, že chráni svojich občanov. Takto však postupuje každá z veľmocí v zmysle stále platnej zásady "divide et impera". Teda rozďeľuj a panuj.Gruzínsko - mapaJužné Osetsko malo v časoch ZSSR istú mieru autonómie v rámci Gruzínskej SSR, ale na sklonku existencie ZSSR, v roku 1988 vznikla v regióne silné politické hnutie, ktorej cieľom bolo získať pre Osetsko štatút samostatnej zväzovej republiky v rámci ZSSR. Tieto snahy boli zo strany Gruzínska striktne zamietnuté. Utlmený spor sa nanovo rozhorel po rozpade ZSSR, čoho výsledkom bolo administratívne rozdelenie bývalej autonómnej oblasti do jednotlivých regiónov Gruzínskej republiky (pôvodné územie vznačené sivou farbou):Po ukončení občiankej vojny na začiatku 90-tych rokov zostáva časť územia pôvodného Južného Osetska pod kontrolou separatistov a časť územia je kontrolovaná gruzínskou vládu. Formálne sa územie Južného Osetska delí do 4 oblastí - oblasť Cchinvali (stred), oblasť Java (sever), Oblasť Leninogor (príp. Akhalgori) (východ) a oblasť Znauri (západ). Nasledujúca mapa ukazuje oblasti pod kontrolou separatistov a gruzínskej vlády (stav roku 2004):

Južné Osetsko:Autori: buko1, Panzer, Martin Smíšek, Alchymista, marektucan


Zdroje:
Kuchyňková, P.; Šmíd, T.: Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru, Masarykova univerzita,
Mezinárodní politologický ústav, Brno 2006, str. 103-139, ISBN 80-210-4171-4
http://alania.clan.su/load/1-1-0-23
http://cominf.org
freeosetia.com
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
http://www.lenta.ru
http://www.pravda.sk
http://www.cia.gov
http://for-ua.com
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia
http://news.bbc.co.uk
http://www.novinky.cz
http://www.aviationweek.com
http://www.independent.co.uk
http://www.tasr.sk
http://www.sme.sk
http://www.af.mil
http://www.airforcetimes.com
www.jamestown.org
hrw.org
http://www.mod.gov.ge/
tyden.cz
segodnia.ru
http://top.rbc.ru/society/09/08/2008/217974.shtml
http://www.lenta.ru/articles/2008/08/08/forces/
grani.ru
http://skeiz.livejournal.com/1060302.html
a ďalšie - budú postupne dopĺňané
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#275926Verze : 0
MOD
Ordre de bataille


Ruská federace
Pravděpodobná bojová sestava ruských jednotek v gruzínské operaci.Pozemní vojsko


Severokavkazský vojenský okruh
 58. armáda (Vladikavkaz)
  19. motostřelecká divize (Vladikavkaz)
       693. (696.?) motostřelecký pluk (Vladikavkaz / Zaramag)
       30 T-72B,
       126 BMP (121 BMP-2, 5 BRM-1K),
       2 BTR-80,
       4 Tunguska;
       12 2S3 Akacija,
       11 BMP-1KŠ,
       2 PRP-4, 3 PU-12, 2 RChM, 1 MTU-20,
       2,220 mužů.       135. motostřelecký pluk (Prochladnyj)
       30 T-72B,
       151 BMP (60 BMP-2, 87 BMP-1, 4 BRM-1K),
       1 BTR-80,
       4 Tunguska,
       11 2S19 Msta-S,
       15 D-30,
       3 1V18, 1 1V19, 2 PRP-4, 7 R-145BM, 1 PU-12, 1 ZS-88 (BTR-80), 4 MT-LB, 3 RHM-2, 1 MTU-20,
       2,111 mužů.       429. motostřelecký pluk (Mozdok)
                     dělostřelecká baterie
                     12 2S3 Akacija, 4 Uragan.


       292. samohybný dělostřelecký pluk (Vladikavkaz)
       36 2S19 Msta-S,
       12 BM-21, také 3 D-30;
       3 1V18, 1 1V19, 4 PRP-4, 2 R-145BM,
       1 BTR-80,
       911 mužů.       239. samostatný průzkumný prapor (Vladikavkaz)
       23 BMP (12 BMP-2, 11 BRM-1K),
       6 BTR-80,
       3 BMP-1KŠ,
       3 R-145BM,
       345 mužů.       1493. samostatný ženijní prapor (Vladikavkaz)
       1 MTU-20,
       304 mužů.       1077. samostatný prapor radioelektronického boje (Vladikavkaz)
       4 SPR-2,
       171 mužů.       344. samostatný dílenský prapor (Vladikavkaz)
       1 MTP-LB,
       312 mužů.       1098. samostatný zásobovací prapor (Vladikavkaz)


       135. samostatný zdravotnický prapor (Vladikavkaz)  42. motostřelecká divize (?, Čečensko)
       ?. motostřelecký pluk
       ? T-62 / T-62M


       zvláštní prapor Vostok
       1 rota


       zvláštní prapor Zapad
       1 rota  205. samostatná motostřelecká brigáda (Buďonnovsk)
       dělostřelecká baterie
       12 2S3 Akacija, 12 BM-21.  33. samostatná motostřelecká brigáda (Prudboj)
       až 2 horské prapory  22. brigáda SPECNAZ (Aksaj)
       až 2 prapory  114. raketová brigáda (Kapustin Jar)
       raketová baterie
       4 komplexy 9K79 Točka-U.  ?. raketový oddíl (?)
  4? 9K720 Iskander-M  1415. samostatný raketový oddíl (Prochladnyj)
  4 Smerč,
  4 Uragan,
  3 1V18, 1 1V19, 1 PRP-4,
  188 mužů.
  Raketová baterie 58. armády (přesunuta do Zaramagu)
  4 komplexy 9K79 Točka-U.  Zdravotní oddíl zvláštního určení SKVOVýsadkové vojsko
  76. gardová výsadková divize (Pskov)
       104. gardový výsadkový pluk (Pskov)
       102 BMD (31 BMD-3, 20 BMD-2, 51 BMD-1),
       34 BTR-D,
       14 2S9 Anona,
       13 BTR-ZD,
       6 BTR-RD,
       6 BMD-1KŠ, 1 BMD-1R, 8 - 1V119;
       1,554 mužů.  98. gardová výsadková divize (Ivanovo)
       1065. dělostřelecký pluk (Kostroma)
       18 2S9 Anona,
       12 D-30,
       3 BTR-ZD, 15 BTR-RD; 2 BMD-1KŠ, 7 1V119;
       598 mužů.  45. samostatný průzkumný pluk (Kubinka/Moskva)
       jednotky SPECNAZ Mírové síly v Jižní Osetii
 2 motostřelecké prapory
 1 dělostřelecká brigáda
 1 ženijní prapor
 celkem cca 1682 osob, 114 BMP/BTR, 189 automobilů, 4 vrtulníky Mírové síly v Abcházii
 1 prapor
 celkem cca 557 osob, 36 BMP/BTR, 52 automobilů


Letectvo


2457. letecká základna letounů včasné výstrahy (Ivanovo)
? Berijev/Iljušin A-50


185. středisko bojového výcviku a bojového použití (Astrachaň)
  116. výcvikové středisko bojového použití
  2 MiG-31 (přesunuty do Buďonnovska)


929. státní letecké zkušební středisko (Achtubinsk)
  gruzínská armáda sestřelila jeden Tu-22M3R této jednotky při jeho průzkumném letu nad městem Gori (blíže viz text níže)


4. středisko bojového výcviku a výcviku leteckého personálu (Lipeck)
  968. výzkumný instrukční smíšený letecký pluk (Lipeck)
  roj Mig-25RB / Su-24MR (přesunut do Buďonnovska)
  roj Su-27 (přesunut do Mozdoku)
  roj Su-24M (+2 Su-34) (přesunut do Mozdoku a Buďonnovska)
4. letecká armáda (Rostov na Donu)
   51. sbor PVO (Rostov na Donu)
       3. stíhací letecký pluk (Krimskaja)
        letka Su-27 (přesunuta do Buďonnovska)


  1. smíšená letecká divize (Krasnodar)
       bombardovací letecký pluk vytvořený z částí 559. a 959. bombardovacího leteckého pluku
       ? Su-24 / Su-24M (Mozdok a Morozovsk)


       368. bitevní letecký pluk
       ? Su-25 / Su-25SM (Buďonnovsk a Mozdok)


  Vojskové letectvo
       487. samostatný vrtulníkový pluk bojového velení (Buďonnovsk)
       letka Mi-24 / Mi-24PN (Mozdok a další polní přistávací plochy)
       letka Mi-8MT / Mi-8MTKO ?       325. samostatný transportně-bitevní vrtulníkový pluk (Jegorlykskaja)
       letka Mi-8MT / Mi-8MTKO ?Velitelství zvláštního určení (Moskva)
 16. letecká armáda (Kubinka)
  105. smíšená letecká divize (Voroněž)
       899. bitevní letecký pluk (Buturlinovka)
       letka Su-25 (Buďonnovsk a Mozdok)


       455. bombardovací letecký pluk (Voroněž)
       letka Su-24M (Morozovsk)


       47. průzkumný letecký pluk (Šatalovo)
       letka Mig-25RB / Su-24MR (Marinovka)37. letecká armáda
  22. těžká bombardovací letecká divize (Engels)
       121. těžký bombardovací letecký pluk (Engels)
       letka Tu-160, stroje měly sloužit k útokům na gruzínské letecké základny a stanoviště PVO,
       při kterých používaly řízené střely Ch-555 a Ch-101 - mělo jít o jediné typy letecké řízené
       munice použité ruským letectvem během bojů       52. těžký bombardovací letecký pluk (Šajkovka)
       letka Tu-22M3

Námořnictvo


Černomořská flotila
 30. divize hladinových plavidel
     11. brigáda protiponorkových plavidel
     raketový křižník Moskva (třída Slava)
     torpédoborec Smětlivyj (třída Kašin)
     torpédoborec Kerč (třída Kara)
     torpédoborec Očakov (třída Kara)     197. brigáda výsadkových plavidel
     výsadková loď Cezar Kunikov
     výsadková loď Saratov 68. brigáda lodí ochrany vodního území
     400. oddíl protiponorkových plavidel
     protiponorková korveta Alexandrovec
     protiponorková korveta Muromec     418. oddíl minolovek
     minolovka Turbinist 41. brigáda raketových člunů
     166. oddíl malých raketových plavidel
     raketová korveta Miraž


     295. oddíl raketových člunů
     raketový člun R-239
     raketový člun R-334
 9. brigáda zabezpečení
 loď pro přepravu vojska General Rjabikov


 810. samostatný pluk námořní pěchoty (Sevastopol)
 382. samostatný prapor námořní pěchoty (Temrjuk)

Gruzie
Pravděpodobná sestava gruzínské armády před začátkem bojů. V řadách gruzínských ozbrojených sil sloužilo v době zahájení konfliktu zhruba 28 666 osob. Ministrem obrany byl Davit Kezerašvili, ve funkci náčelníka generálního štábu sloužil Zaza Gogava.Pozemní vojsko
V pozemním vojsku sloužilo 26 739 lidí, z nichž 16 byli civilisté, 2 215 důstojnící a 24 508 poddůstojníci.


Všechny pěší prapory z rámce každé pěší brigády tvořilo 591 vojáků, kteří byli soustředěni do 3 pěších rot, protitankové roty, čety těžkých zbraní a minometné čety. Jedna pěší brigáda by měla mít řádově na 3 300 příslušníků. Z jednotek pozemního vojska měly v době zahájení konfliktu reálnou bojovou hodnotu víceméně pouze 1. a 2. pěší brigáda, Samostatný tankový prapor a Samostatná dělostřelecká brigáda.1. pěší brigáda (Gori)
  štáb
  velitelská rota (108 mužů, 2 BMP-2)
  11. pěší prapor
  12. pěší prapor
  13. pěší prapor
  smíšený tankový prapor (380 mužů, 30 T-72, 15 BMP-2)
  motostřelecký prapor (288 mužů)
  dělostřelecký oddíl (371 mužů, 18 houfnic D-30, 12 minometů ráže 120 mm, 4 protiletadlové ZSU-23-4 Šilka)
  průzkumná rota (101 mužů, 8 BTR-80)
  spojovací rota (88 mužů, 3 BTR-80)
  ženijní rota (96 mužů)

  uvedený počet mužů a zbraní by měl platit i pro další pěší brigády,
  patrně s vyjímkou některých zbraní (T-55AM2 místo T-72, BMP-1 místo BMP-2 atd.)


2. pěší brigáda (Senaki)
  štáb
  velitelská rota
  21. pěší prapor
  22. pěší prapor
  23. pěší prapor
  smíšený tankový prapor
  motostřelecký prapor
  dělostřelecký oddíl
  průzkumná rota
  spojovací rota
  ženijní rota3. pěší brigáda (Kutaisi)
  štáb
  velitelská rota
  31. pěší prapor
  32. pěší prapor
  33. pěší prapor
  smíšený tankový prapor
  motostřelecký prapor
  dělostřelecký oddíl
  průzkumná rota
  spojovací rota
  ženijní rota4. pěší brigáda (Vaziani)
  štáb
  velitelská rota
  41. pěší prapor
  42. pěší prapor
  43. pěší prapor
  smíšený tankový prapor
  motostřelecký prapor
  dělostřelecký oddíl
  průzkumná rota
  spojovací rota
  ženijní rota5. pěší brigáda (Chelvačauri)
  štáb
  velitelská rota
  51. pěší prapor
  52. pěší prapor
  53. pěší prapor
  smíšený tankový prapor
  motostřelecký prapor
  dělostřelecký oddíl
  průzkumná rota
  spojovací rota
  ženijní rota

  5. pěší brigáda byla v době zahájení války ve výstavbě;
  jediným útvarem, který se dal považovat za schopný bojového působení,
  byl 51. pěší prapor


Samostatná dělostřelecká brigáda (Gori)
  štáb
  oddíl tažených houfnic 2A65 MSTA-B (11 kusů)
  oddíl samohybných houfnic 2S3 (12 kusů)
  oddíl samohybných houfnic vz.77 Dana (24 kusů)
  oddíl samohybných kanónů 2S7 Pion (6 kusů) ?
  protitankový oddíl (6 MT-12 a až 18 D-44)
  raketometný oddíl (vz.70, BM-21 Grad, LAR-160 ?)
  výcvikový prapor
  zásobovací prapor
  pěší rotaŽenijní brigáda (Gori)
  zformována na začátku roku 2008


Samostatný tankový prapor (Gori)


Samostatný protiletadlový oddíl (Kutaisi)


Spojovací prapor (Saguramo)


Radiotechnický prapor (Kobuleti)


Prapor vojenské policie (Tbilisi)


Samostatný lehký pěší prapor (Adlia)


Zdravotnický prapor (Saguramo)

Letectvo


Personál letectva tvoří 1 813 osob.


letecká základna
  letka Su-25 / Su-25TM (10 až 12 kusů)
  letka L-39C (12 kusů)vrtulníková základna
  letka UH-1H (6 kusů)
  letka Mi-8letka Mi-24, Mi-14, Mi-8 (1 Mi-35 / 3 Mi-24P / 4 Mi-24V, 2 Mi-14, gruzínské letectvo má disponovat celkem 16 vrtulníky řady Mi-8)


letka bezpilotních průzkumných prostředků Hermes 450


středisko leteckého výcviku
  ? An-2 + 2 L-29 ?


1. protiletadlová základna


protiletadlová raketová jednotka

Námořnictvo
námořní eskadra


námořní základna Poti


námořní základna Batumi

Speciální síly
odřad speciálních operací
odřad námořních speciálních operací
prapor speciálních operací
škola speciálních operací


Národní garda
10. kádrová brigáda (Kodžori)
20. kádrová brigáda (Senaki)
40. kádrová brigáda (Muchrovani)
50. kádrová brigáda (Telavi)
Gruzínské posádky (výběr)


Gori
V říjnu 2006 zde byla po 4 měsících rekonstrukce znovu otevřena Ústřední vojenská nemocnice vybavená ze značné části moderním lékařským vybavením a s kapacitou kolem 150 pacientů.
5. července 2006 byla v Gori zahájena výstavba nové vojenské základny o rozloze 64 hektarů pro 4000 osob. Společnost International Building Company zde podle plánů měla postavit na 40 nových budov včetně sportovní haly nebo plaveckého bazénu. Výstavba přišla na cca 30 milionů gruzínských lari (1 lari=cca 10 až 13 Kč). Slavnostní otevření proběhlo 18. ledna 2008.


Sačchere
V srpnu 2006 zde bylo otevřeno středisko pro výcvik boje v horských podmínkách, které bylo vybudováno s francouzskou pomocí.


Senaki
Posádka v Senaki byla vybudována v blízkosti zdejší bývalé sovětské letecké základny na ploše vysušených bažin. Výstavba byla zahájena turecko-gruzínskou stavební společností International Building Company 4. dubna 2005, slavnostní otevření proběhlo 19. listopadu téhož roku. Moderní objekt západních standardů pro cca 3500 vojáků tvoří 15 kasárenských budov, výcvikové prostory, sportovní hala, stravovací zařízení a plavecký bazén. Součástí posádky je i 9 bloků s 232 byty pro důstojníky a jejich rodiny. Vybudování základny stálo 17,5 milionů gruzínských lari.


Vašlidžvari
Nová základna Skupiny speciálních operací byla otevřena v srpnu 2007. Její výstavba byla společností Business Comfort zahájena v prosinci 2006. Cena objektu západního ražení pro cca 500 vojáků činila 9 milionů lari.


Južné Osetsko


Presné označenie a dislokácia jednotlivých jednotiek ozbrojených síl Južného Osetska nie sú známe.


Organizačne sú ozbrojené sily začlenené pod Ministerstvo pre mimoriadne situácie a obranu (Министерство по чрезвычайным ситуациям и обороне), ktoré vzniklo po skončení konfliktu 23.2.1993. Vrchným veliteľom je prezident Južného Osetska Eduard Kokojty. Ministrom obrany je Andrej Laptev.


Armáda sa na mierových počtoch skladá z 3 000 mužov, pri úplnej mobilizácii dosahuje počet 15 000 mužov.


Ozbrojené sily tvoria
- motostrelecké vojská
- tankové vojská
- vojská PVO
- SPECNAZ
- ženijné vojská
- delostrelectvo
- spojovacie vojská a vojská REB (rádio-elektronického boja)
- vojská technického a tylového zabezpečenia
- letectvo


V každej vojenskej jednotke sú začlenené protitankové, protilietadlové a ostreľovačské oddiely. Dôstojnícky zbor a mužstvo je cvičené podľa ruských štandardov.Pechotná výzbroj


samopaly AK-74, AKM
ľahké guľomety RPK, RPK-74
ťažké guľomety kal. 12,7 mm - DŠKM, NSV Utes
ťažké guľomety kal. 14,5 mm - KPV, ZPU-1, ZPU-2, ZPU-4
ostreľovacie pušky SVD, veľkorážové ostreľovacie pušky
podvesné granátomety GP-25
automatické granátomety AGS-17
pancierovky RPG-7
jednorazové pancierovky RPG-18 Mucha, RPG-22 Netto, RPG-26 Agleň, RPG-27 Tavolga
reaktívne plameňomety RPO Šmeľ


Tanky a obrnené vozidlá


87 tankov (z toho 75 typu T-72 a 12 typu T-55 )
80 bojových vozidiel pechoty (BMP-1, BMP-2)
90 obrnených transportérov (BTR-70, BTR-80)
6 ks BRDM-2 a bližšie nešpecifikovaný počet BMD-1


Delostrelectvo


23 salvových raketometov BM-21 Grad
4 delá D-44 kal. 85 mm
42 samohybných diel (122mm 2S1 Gvozdika a 152mm 2S3 Akacija)
30 húfnic D-30 kal. 122mm
4 protitankové kanóny MT-12 Rapira kal. 100 mm
18 mínometov 2B11 (2S12) kal. 120mm
30 mínometov 2B14 Podnos kal. 82mm
3 automatické mínomety 2B9 Vasiľok
10 lafetovaných protitankových bezzáklzových kanónov SPG-9 kal. 73 mm
40 protitankových kompletov 9K111 Fagot a 9K113 Konkurs
160 protitankových kompletov 9K14/9K11 Maljutka a 9M113 Konkurs-M
bližšie nešpecifikovaný počet protilietadlových kanónov KS-19 kal. 100mm
improvizované salvové raketomety vyrobené montážou blokov neriadených raketových striel S-5 a S-8 na ložnú plochu nákladných automobilovProtivzdušná obrana


batéria protilietadlového raketového komplexu 9K33 Osa (SA-8 Gecko) dislokovaná v dedine Mschleby v Džavskom okrese
3 ks protilietadlového raketovo-kanónového kompletu 2K22 Tunguska
3 ks protilietadlového kompletu ZSU-23-4 Šilka
6 protilietadlových raketových kompletov Strela-10
cca 200 prenosných protilietadlových raketových kompletov Igla a Strela
12 protilietadlových kanónov ZU-23-2 inštalovaných na vozidlách GAZ-66 a ťahačoch MT-LBLetectvo


4 vrtuľníky Mi-8Osetský prápor mierových síl "Alanija"


Početný stav: 500 mužov


Výzbroj:
ľahké pechotné zbrane
18 BTR-80
22 BMP-2

upravil Martin Smíšek, Panzer
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277232Verze : 2
07.08.2008 (časy sú udavané v SEČ, Moskovský čas - +2 hodiny, Gruzínsky čas - +3 hod.)


Gruzínsko rozmiestnilo 27 raketometov typu Grad (pravdepodobne boli medzi nimi aj raketomety RM vz. 70 československej výroby) v blízkosti Gori. Zároveň sa začali presuny ďalšej bojovej techniky a vojsk smerom k Južnému Osetsku. Z Kutaisy sa smerom ku Gori presunulo 20 nákladných automobilov s vojakmi, 20 džípov Toyota s lafetovanými guľometmi, 3 BVP, 3 raketomety a tri delá.
Okolo obeda bolo okolie Cchinvali ostreľované delostrelectvom, ktorého palebné postavenia boli umiestnené pri gruzínskych osadách Nikoli a Ergneti.


12:45 Gruzínsky vojenskí pozorovatelia opustili štáb mierových jednotiek a svoje pozorovateľské stanovištia.


16:00-16:40 Gruzínsky prezident Michail Saakašvili vystúpil v národnej televízii v reakcii na udalosti v Južnom Osetsku (a s ním susediacih oblastiach) v posledných dňoch. Vo svojom príhovore vyjadril pripravenosť k rokovaniam, vyhlásil jednostranné prímerie a zároveň k rovnakému kroku vyzval aj útočníkov z Južného Osetska. Zároveň ponúkol Južnému Osetsku úplnú autonómiu a generálnu amnestiu.
Po jeho vystúpení sa útoky na gruzínskom kontrolované osady Južného Osetska vystupňovali. Osada Avnevi bol úplne zničená, Tamarašeni a Prisi boli ostreľované delostrelectvom a tiež bola zničená policajná stanica v Kurte, sídle administratívy Sanakajeva, jedného z vodcov Južného Osetska, loajálneho k Tbilisi. Obyvatelia začali húfne opúšťať osady. Situácia v oblasti začala pripomínať udalosti v rokoch 1992-1993, keď v krajine prebiehala občianska vojna.


22:06 Gruzínske vojenské jednotky začali intenzívne ostreľovanie hlavného mesta Južného Osetska Cchinvali. Palebné postavenia veľkorážneho delostrelectva, ktoré ostreľovalo Cchinvali sa nachádzali na Gruzínskom území, v osadách Nikozi a Jergneti (Ergneti). Okrem hlavného mesta odštiepeneckého regiónu sa terčom delostreleckej paľby stali aj ďalšie juhoosetské osídlené oblasti pod kontrolou separatistov..


22:42 Veliteľ Gruzínskych mierových síl v Južnom Osetsku Mamuka Kurašvili nazval vojenskú operáciu Gruzínskych síl ako "ustanovenie ústavného poriadku v Južnom Osetsku". Zároveň vyzval príslušníkov ruských mierových síl v Južnom Osetsku, aby sa do konfliktu nemiešali.


23:06 Ruské jednotky obsadili tunel Roki na hraniciach Južného a Severného Osetska a zaujali postavenia pri jeho južnom vyústení.


23:38 prezident separatistickej republiky Južné Osetsko Eduard Kokojty prenáša rozhlasový prejav. Pokračuje útok na Cchinvali. Okrem mínometov a veľkokalibrového delostrelectva (ShKH vz.77 Dana?) je hlásené aj použitie raketometných systémov "Grad" (vrátane RM vz.70)


23:41 Gruzínske jednotky zaujali pozície v juhoosetských osadách Didmukha a Muguti


23:44 Streľba u osád Prisi a Tamarasheni

23:45 Gruzínske jednotky dokončili obsadzovanie osád Didmukha, Muguti a Dmenisi


23:50 Gruzínske sily obsadili osadu Ubiat
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#275930Verze : 0
MOD
08.08.2008


00:08 Gruzínska strana oficiálne informovala Ruské mierové siy v Južnom Osetsku o svojej vojenskej operácii na obnovenie ústavného poriadku v regióne.


00:12 Gruzínske sily obsadili severnú časť Cchinvali a Zaarskú cestu.


00:15 V Cchinvali horia vládne budovy


00:37 Prezident Abcházska, ďalšieho odštiepeneckého regiónu v Gruzínsku, Sergej Bagapš zvolal mimoriadne zasadanie Sovietu bezpečnosti. Zároveň ponúkol vedeniu Južného Osetska vyslanie dobrovoľníkov, pre začiatok okolo 1000.


00:43 predseda juhoosetskej vlády Jurij Morozov tvrdí, že Gruzínske sily zničili osadu Hetagurovo a spôsobili fatálne škody v odsade Dmenisi.


00:44 Začal sa tankový útok Gruzínskych síl na okrajové oblasti Cchinvali. Túto informáciu poskytol prezident Južného Osetska Eduard Kokojty. Juhoosetské sily sa pokúšajú o odpor. Podľa predstaviteľa Gruzínska, Temura Jakobašviliho je Cchinvali obkľúčené Gruzínskymi silami.


00:46 Prerušená dodávka elektrickej enrgie do Cchinvali


01:28 Gruzínska televízia hlási, že Gruzínske ozbrojené sily kontrolujú 6 osád v okolí Cchinvali - Muguti, Dmenisi, Didmukha, Okona, Akut, Kohátu a vstúpili do osady Hetagurovo.


02:08 Kvôli vyhrotenej situácii v regióne požiadalo Rusko o zvolanie bezpečnostnej rady OSN. Gruzínske lietadlá sú vo vzduchu a tanky útočia v Cchinvali.


02:20 Do útoku na Cchinvali sa zapojila aj pechota.


02:33 juhoosetský parlament žiada Rusko o pomoc v snahe vyhnúť sa genocíde. BR OSN súhlasí so zvolaním mimoriadnej nočnej schôdze na žiadosť Ruska.02:48 Do Cchinvali dorazila podpora zo Severného Osetska.


03:51 Abcházsko presúva svoje ozbrojené zložky k hraniciam s Gruzínskom.


04:10 Gruzínsko rozhodlo o povolávaní záloh.


04:25 Do bojov sa zapojilo aj gruzínske letectvo - podniknutý úder na ciele v Južnom Osetsku - 5 lietadiel Su-25 zaútočilo na juhoosetskú osadu Tkverneti. Cieľom bom,bardovania sa stala aj kolóna s humanitárnou pomocou zo severného Osetska.


06:56 Gruzínske sily začali postreľovať postavenia ruských síl.


07:23 Gruzínsko informovalo o obsadení Cchinvali.


07:36 Gruzínsko vytvára mediálne centrum zaoberajúce sa vojnou v Južnom Osetsku.


07:44 V Južnom Osetsku sú ranení prví traja Ruskí vojaci - príslušníci mierových síl.


07:45 Ruské letouny se pokoušely bombardovat radiolokační stanici vzdálenou cca 300 až 500 metrů od vesnice Šavšebi ležící na silnici mezi Poti a Tbilisi.


08:04 Gruzínsky premiér Vladimír Gurgenidze informoval o vyhlásení amnestie pre predstaviteľov neuznanej republiky Južné Osetsko, vrátane jej prezidenta Eduarda Kokojtyho.


08:09 Bezpečnostná rada OSN obdržala návrh rezolúcie odsudzujúcu Gruzínsko a agresiu v Južnom Osetsku.


08:21 Prezidenti Severného a Južneho Osetska, Tajmuraz Mamsuov a Eduard Kokojty popreli obsadenie Cchinvali a vyhlásili že organizujú spoločnú obranu Južneho Osetska.


08:30 Bombardování ruských Su-24 si mělo vyžádat 7 raněných civilistů v obci Variani ležící 75 km západně od Tbilisi.


08:39 Gruzínsko informovalo o bombardovaní svojho územia lietadlami
ruských VVS.


08:57 Patrně 6 ruských letounů bombardovalo pozice gruzínské dělostřelecké brigády v Gori. Dvě z pum dopadly přímo do města (jedna vytvořila kráter v blízkosti místního stadionu).


08:58 Gruzínsko slovami svojho ministra pre reintegráciu Temura Jakobašviliho vyzvalo Rusko, aby sa vmiešalo do konfliktu zo svojej pozície člena mierových síl.


09:09 Vo svojom vyhlásení pre médiá informoval minister pre reintegráciu Temur Jakobašvili, že Gruzínsko kontroluje všetky dôležité body Južného Osetska, okrem Cchinvali a Džavy. Zároveň povedal: "Odpor je nerozumný. Vedie iba k väčším obetiam a väčším škodám".


09:10 Gruzínsky prezident Michail Saakašvili vo svojom vyhlásení k národu objasnil svoje videnie situácie v zóne konfliktu a informoval o vyhlásení všeobecnej mobilizácie.
Podľa informácií z veliteľstva ruských mierových síl v Južnom Osetsku majú mierové sily prvých padlých.


09:19 Podľa informácií guzínskych mediálnych prostriedkov zostrelili gruzínske sily jedno lietadlo (zo 4), ktoré bombardovali ciele v meste Gori. Lietadlá prileteli smerom od ruských hraníc.


09:32 Rusko ústami predsedu štátnej dumy Sergeja Gryzlova vyhlásilo, že bude brániť svojich občanov v Južnom Osetsku.


09:38 Dmitrij Medojev, predstaviteľ Južného Osetska v RF vyhlásil, že Gruzínsko plánuje etnické čistky v zone konfliktu, k čomu majú slúžiť aj ozbrojené sily Gruzínska.


09:42 Gruzínske jednotky obsadili centrum Cchinvali. Informoval o tom komentátor ruskej televíznej stanice "Pervij Kanal" ("Первый канал") priamo z miesta bojov (vysielané o 10:10). V okolí centra pokračuju pouličné boje, bojuje sa aj na základni ruských mierových síl.


09:47 Gruzínsky prezident obvinil Rusko zo širokospektrálnej vojenskej agresii proti Gruzínsku.


09:48 Na základe mediálnych informácií o leteckých úderoch zo strany RF na Gruzínske mestá požiadal Gruzínsky prezident Saakašvili Rusko o zastavenie leteckých úderov.
Zo Severného Osetska vyrazilo 50 autobusov na prepravu utečencov z Južného Osetska.


09:54 Ruské ministerstvo obrany dementovalo gruzínske informácie o zostrelení ruského lietadla a označilo ju za dostatočne hnusnú provokáciu. Zostrel lietadla nebol potvrdený z nezávislých zdrojov.


10:18 Veliteľstvo ruských mierových síl potvrdzuje ťažké boje v centre Cchinvali.


10:20 USA vyzvali k zastaveniu krviprelievania v zóne konfliktu a k obnoveniu rokovaní.


10:36 Veliteľstvo ruských mierových síl hlási, že na ich pozície v Cchinvali je vedený cieľavedomý útok.


10:37 Parlament Severného Osetska vyzval Ruskú fedráciu na pomoc Južnému Osetsku.
Gruzínsko odmietlo informácie o útokoch na ruské mierové sily. Predstavitelia gruzínskeho ministerstva obrany informovali, že gruzínske jednotky vyzývajú ruské mierové sily, aby prešli pod ich ohranu pokiaľ sa nachádzajú v zóne konfliktu.


10:55 Hlavná juhoosetínska nemocnica v Cchinvali bola ťažko zasiahnutá delostreleckou paľbou, v plameňoch je univerzita, nachádzajúca sa v susedstve tábora ruských mierových síl. Pokračujú intenzívne pouličné boje.


11:07 Ministerstvo obrany RF vyhlasuje, že Rusko ochráni svoje mierové sily a občanov v zóne konfliktu. Vo vylásení obviňuje z rozpútania konfliktu Gruzínske vedenie.


11:12 Generálny sekretár NATO vyzval na prerušenie paľby v zóne konfliktu a k začatiu rozhovorov.


11:20 Gruzínska vláda ponúkla vládu v Južnom Osetsku Dmitrijovi Sanakejevovi, hlave "dočasnej administratívy Južného Osetska", ktorá bude zastupovať záujmy Gruzínska v oblasti. Dmitrij Sanakajev je pôvodom osetínec a v minulosti bol jedným z lídrov separatistov.


11:32 Červený kríž vyzval k vytvoreniu humanitárneho koridoru na dodávky pomoci pre obyvateľstv Južého Osetska.


11:37 Silná skupina vojsk 58. armády sa pokúsila vstúpiť do Južného Osetska. Informáciu priniesli gruzínske internetové servery o 11:59 hod.


11:42 Britské ministerstvo obrany vyzvalo obe strany okamžite zataviť bojové operácie v Južnom Osetsku.


11:45 Z Gruzínskej základne Kutaisi vyrazili do priestoru konfliktu 2 prápory vytvorené zo zmobilizovaných záloh (rezervistov). Vo výstavbe je tretí prápor. Pokračuje povolávanie záloh a príjem dobrovoľníkov na základniach Vaziani, Gori, Batumi a Senaki.
V Cchinvali je poškodený plynovod, pokračujú boje v centre mesta. Evakuanti a ranení potvrzujú poškodenie nemocnice a požiar univerzity.


11:59 Gruzínske internetové servery a následne vojenskí predstavitelia informujú o vstupe vojsk ruskej 58. armády do Južného Osetska. Vojenské zdroje zároveň informujú o zadržaní 10 nájomných žoldnierov.


12:05 Ruské letouny bombardovaly vojenské letiště Vaziani. Podle gruzínských zdrojů měly nepřátelské stroje svrhnout pouze dvě pumy. Na tejto základni sídli aj skupina amerických vojenských inštruktorov. Pri útoku nebol nikto zranený.


12:10 V Cchinvali zostáva iba jediná pozícia bránená Juhoosetínskymi vojakmi v obvode Carz. Pokračuje delostrelecké ostreľovanie mesta. Z okrajových štvrtí sa do centra mesta presunuli aj gruzínske tanky. Poškodená nemocnica prestáva prijímať ranených, tí su evakuovaní do Nižného Zaramagu v oblasti Rokského tunela.


12:15 Začína sa aj informačná vojna - hackeri zaútočili na juhoosetínske internetové stránky a servery a znefunkčnili ich.


12:22 Zo Severného Osetska sú na podporu bojujúcich síl Južného Osetska vysielané ďalšie podpory.


12:30 Gruzínsko oznamuje, že prerušuje bojové operácie v Južnom Osetsku na 3 hodiny - od 13:00 do 16:00, aby mohli oblasť bojov opustiť civilisti. Na evakuáciu civilistov do gruzínskeho vnútrozemia vytvorili koridor v osade Ergneti ležiacej na hraniciach Gruzínska a Južného Osetska.


12:31 Veliteľstvo ruských mierových síl v Južnom Osetsku označilo tvrdenia Gruzínskej strany o zastavení bojov a vytvorení koridoru za "žvásty".


12:36 Na obede v dejisku OH v Pekingu informoval predseda ruskej vády Vladimír Putin amerického prezidenta Gergea Busha o fakte, že Rusko má problémy so zabránením odchodu dobrovoľníkov ochotných pomôcť juhoosetíncom v ich boji do Južného Osetska.


12:59 Ruský prezident Dmitrij Medvedev prisľúbil potrestať vinníkov za smrť ruských občanov v Južnom Osetsku.


13:00 Gruzínsko jednostranne zastavilo delostreleckú paľbu na ciele v Južnom Osetsku. Prestrelky v Cchinvali pokračujú.


13:01 Ruský prezident Medvedev obvnil Gruzínsko z hrubého porušenia medzinárodného práva.


13:06 Ku Cchinvali sa priblížila kolóna ruských tankov (cca 150 kusov). Juhoosetínske sily sa pripravujú na protiútok a snažia sa získať pod kontrolu Zarskú cestu, ktorá spája Južné Osetsko s Ruskom. Na tejto komunikácii sa súčasne nachádajú kolóny ruských vojsk miericich ku Cchinvali.


13:29 Gruzínske sily sa sťahujú z Cchinvali (podľa predstaviteľov proruskej vlády Južného Osetska). Ruské tanky sa stále blížia.


13:30 Ruské letouny vybombardovaly letecké základny Marneuli (20 km od Tbilisi) a Bolnisi (35 km od Tbilisi). Rusím se podařilo zničit 2 letadla na zemi, zdevastováno bylo několik budov, gruzínská strana rovněž utrpěla ztráty na životech.


13:33 Gruzínske informačné prostriedky informujú o náletoch ruského letectva na postavenia gruzínskych síl v Južnom Osetsku. Pri náletoch bolo zranených minimálne 5 gruzínskych vojakov, iné straty nie sú hlásené.


13:52 Juhoosetínske sily hlásia zničenie 4 gruzínskych tankov a vyčistenie Zarskej cesty od gruzínskych síl, čím padla posledná prekážka pre vstup ruských síl do Cchinvali. Juhoosetínske sily zároveň tvrdia, že sa im darí vytláčať gruzínske sily zo severu krajiny smerom na juh a v bojoch ničia ťažkú techniku protivníka.


14:00 Výbor národnej bezpečnosti Gruzínska sa vyjadril, že ak sa ukážu informácie o vstupe ruských tankov do Južnéh Osetska ako pravdivé, vyhlásia Rusku vojnu.
Již podruhé je bombardována letecká základna Marneuli, opět došlo ke ztrátám na životech gruzínských vojáků.


14:11 Ruské ministerstvo obrany oficiálne informuje o vyslaní vojenskej podpory pre príslušníkov ruských mierových síl v Južnom Osetsku ako reakciu na medializované informácie o pohybe ruských tankových kolón v Južnom Osetsku.

14:16 Ruské tanky a obrnené vozdlá dorazili do Cchinvali. Postupne zaujímajú pozície na podporu ruských mierových síl.


14:35 Letecká základna Marneuli je ruským letectvem bombardována již potřetí. Při útoku přišel o život jeden člověk, další čtyři byli raněni. Na letišti byli úderem zničeny tři uzeměné gruzínské stroje An-2, k tomu bylo zdevastováno několik vojenských vozidel.


14:40 V Cchinvali boli obnovené boje. Podľa správ novinárov je mesto prakticky zničené, bez vody, elektrickej energie a telefonického spojenia. Ako tak je v činnosi spojenie prostredníctvom mobilných operátorov, ale aj vysielačom postupne dochádzajú núdzové zdroje energie, alebo sú poškodené.


14:50 Predstaviteľ Ruska pri NATO zaslal jednotlivým členským štátom NATO oficiálnu nótu s informáciami o prebiahajúcom gruzínsko-osetínskom konflikte (z ruského pohľadu).


14:58 Minister zahraničných vecí Gruzínska Eka Tkešelašvili požiadal svetové spoločensto o ochranu Gruzínska pred Ruskom a jeho priamou vojenskou agresiou na území Gruzínska.


15:01 Prezident Juhoosetínskej republiky Eduard Kokojty vyhlásil, že dobrovoľníci významnou mierou pomohli vytlačiť juhoosetínskym silám gruzínske vojská z prevažnej väčšiny Cchinvali. Podľa jeho slov v meste ešte prebiehajú pouličné boje, ale juhoosetínsky ozbrojenci kontrolujú väšinu mesta. Zároveň informoval, že gruzínske jednotky utrpeli v bojoch ťažké straty.Eduard Kokojty(c) AFP


15:20 Gruzínske jednotky dostali od Juhoosetínskeho vedenia čas do 16:00 hod na opustenie Cchinvali, inak budú zničené.


15:26 Ministerstvo obrany RF informovalo, že gruzínske sily strieľajú príslušníkov ruských mierových síl a civilné osoby na jednotlivých obsadených postaveniach. Podľa ich informácií už padlo okolo 10 príslušníkov mierových síl a v priestoroch gruzínsko-osetínskych bojov bolo zranených ďalších 30 vojakov.
Plukovník Igor Konašenkov, pomocník hlavného veliteľa pozemných síl informuje, že gruzínske tanky ostreľujú veliteľstvo a tábor ruských mierových jednotiek. Gruzínske sily zároveň bránia zdravotníckym službám vyviesť ranených z miesta bojov v Cchinvali.


15:34 Predstavitelie Juhoosetínskej republiky odhadli straty na ľudských životoch v Cchinvali na tisíce osôb, nakoľko v dôsledku delostreleckej a raketometnej paľby gruzínskych síl bolo všetko zničené.


15:45 Ruský prezident Medvedev nariadil vláde Ruskej federácie pod vedením premiéra Putina pomôcť obyvateľom Južného Osetska.


15:53 Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov obvinil Gruzínsko, že v Južnom Osetsku vykonáva etnickú čistku a oblasti hrozí humanitárna katastrofa.


15:55 Ruské vzdušné sily podnikli letecký úder na gruzínsku leteckú základňu v Marnueli na juhozápade Gruzínska, pričom bomby poškodili vzletovú a pristávaciu dráhu. Podľa neskorších informácií pri nálete zahynuli 3 osoby a 5 bolo zranených, všetko príslušníci základne a bolo poškodených a zničených niekoľko lietadiel.Letecká základňa Marnuel, http://forums.airbase.ru

16:00 Hlavný veliteľ ruských pozemných síl, armádny generál Vladimír Boldyrev vytvoril operatívny štáb na riadenie operácií v Južnom Osetsku so sídlom vo Vladikavkaze.


16:06 Dve tankové kolóny 58. armády RF obišli Cchinvali po Zarskej ceste a Transkaukazskej magistrále a začali ostreľovať pozície gruzínskych síl.
Predstavitelia gruzínskeho ministerstvo vnútra priznali, že z dôvodu ostreľovania ruskými jednotkami opustili niekoľko obvodov Cchinvali.


16:22 Juhoosetínsky prezident Kokojty vyhlásil že v bojoch zatiaľ zahynuli stovky osetíncov, obrancom sa podarilo znčiť 4 gruzínske tanky (pozn.: pravdepodobne len opakoval informáciu z 13:52?)


16:29 Juhoosetínsky prezident Kokojty informoval o monitorovaní prípadov rabovania zo strany gruzínskych vojakov Južnom Osetsku, pričom spomenul konkrétny prípad, keď pri rabovaní v opustenom dome v Cchinvali boli zabití traja gruzínsky vojaci.


16:58 Gruzínsky prezident Michail Saakašvili rozhodol o prípadnom stiahnutí gruzínskeho kontingentu z Iraku v prípade pokračujúcej ruskej agresie.


17:23 Rusko oznámilo, že s účinnosťou od 09.08.2008 prerušilo všetku leteckú dopravu s Gruzínskom.


17:37 Podľa informácií pomocníka hlavného veliteľa ruských pozemných síl plukovníka Igora Konašenkova zlikvidovali jednotky 58. armády nachádzajúce sa mimo Cchinvali palebné postavenia gruzínskych síl na území Južného Osetska, ktoré ostreľovali mesto a pozície mierových síl.


19:03 Juhoosetínsky prezident Eduard Kokojty spresnil počet obetí prebiehajúcich bojov na 1400 osôb.


19:23 Hranicu Južného Osetska prekročilo 200 dobrovoľníkov z Ruska.


20:51 Veliteľstvo ruských mierových síl poskytlo nové informácie o stratách na strane ruských dobrovoľníkov - 12 mŕtvych a viac ako 50 zranených.


21:12 Gruzínský přístav Poti byl silně bombardován ruskými letouny, při náletech byla potopena jedna hydrografická loď.


21:16 Posily do oblasti vysiela Gruzínsko - z vojenskej základne Batumi sa do Južného Osetska začala presúvať kolóna vojenských vozidiel s viac ako 200 vojakmi.


21:17 Vojenská základna Senaki je bombardována zápalnými (?) pumami, umírá jeden gruzínský voják z povolání a pět rezervistů.


21:20 Opět je bombardováno letiště Vaziani ležící 2 až 3 km od tbiliského mezinárodního letiště. Dvě z ruských bomb neexplodovaly.


22:07 V južnom Osetsku bolo zostrelené bitevné lietadlo typu Su-25 vzdušných síl Gruzínska.


22:19 Condoleezza Riceová vyzvala Rusko na stiahnutie svojich vojsk z Južného Osetska.


22:33 Pokračuje aj informačná vojna - po útoku hackerov na oficiálne stránky ministerstva zahraničných vecí Gruzínska sa na stránke začali zobrazovať koláže fotografií gruzínskeho prezidenta Saakašviliho a Adolfa Hitlera.


23:46 Gruzínsky prezident je podľa slov vládneho predstaviteľa pripravený vyhlásiť v krajine výnimočný stav.


Aj napriek celodennému rokovaniu nebola Bezpečnostná rada OSN schopná zhodnúť sa na texte rezolúcie v súvislosti s Južným Osetskom, ktorá by obe strany vyzvala k zrieknutiu sa použitia sily. Vyjadrila iba veľké znepokojenie nad situáciou.


Podľa gruzínskych médií mala gruzíska PVO 08.08.2008 zostreliť 2-4 útočiace lietadlá ruských VVS. Miniterstvo obrany RF nepotvrdilo stratu ani jednoho lietadla.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#275937Verze : 0
MOD
09.08.2008

00:01 Gruzínska vláda nariadila evakuáciu strategických objektov. Evakuácia prebieha najmä v obasti Tbilisi, kde sídlia vládne úrady a kde sa nachádza aj rezidencia prezidenta republiky.

00:10 Krátko po polnoci obnovilo gruzínske delostrelectvo paľbu na pozície ruských mierových síl.

01:27 Ani druhé zasadanie Rady bezpečnosti OSN nedokázalo prijať návrh riešenia situácie v Južnom Osetsku.

03:17 Gruzínska vláda rozhodla o stiahnutí polovice svojho kontingentu (cca 1000 osôb) z Iraku z dôvodu prebiehajúcich bojov v Južnom Osetsku.

05:19 Jednotky ruskej 58. armády zaujali svoje pozície v okolí Cchinvali a sú pripravené začať vojenské operácie "na vynútenie mieru" v oblasti. Na podporu operácií pozemných síl sú v pohotovosti na blízkych leteckých základniach aj bitevné a bombardovacie lietadlá vyčlenené zo vzdušných síl.


Ruské tanky v Južnom Osetsku, správy "Pervij Kanal"


05:50 Ruské ministertvo obrany oznámilo že v priebehu noci v Cchinvali zahynuli ďalši traja príslušníci mierových síl, čím sa celkový počet padlých modrých prilieb na území Južného Osetska od začiatku konfliktu zvýšil na 15. Pri nočnom delostreleckom ostreľovaní mesta zahynulo aj 6 civilných osôb.

06:04 Rusko rozhodlo, že do bojovej zóny nasadí aj príslušníkov špeciálnych jednotiek SPECNAZ, ktoré posilnia tankové, motostrelecké, delostrelecké a prieskumné útvary 58. armády. Na prihraničných leteckých základniach boli do pohotovosti uvedené aj prieskumné lietadlá.

06:30 Cchinvali sa ocitlo pod raketometnou paľbou zo 122 mm raketometov typu Grad.

06:39 Ministerstvo obrany Ruskej federácie obvinilo Gruzínsko, že delostrelecky ostreľovalo konvoje s ranenými, ktorí boli evakuovaní zo zóny konfliktu. Evakuácia bola pritom dohodnutá prostredníctvom predstaviteľov OBSE. Ministerstvo zároveń upresnilo straty Ruskýh mierových síl - okrem 15 mŕtvych bolo ďalších 70 vojakov ranených, z toho 22 ranených ťažko bolo evakuovaných do Vladikavkazu. Ministerstvo obrany sa pripravuje na evakuáciu zostávajúcich príslušníkov mierových síl, ktorí nie sú v zóne konfliktu potrební.

07:00 Letouny ruského letectva vybombardovaly letiště Kopitnari.

07:25 Ruské letouny pokračují v bombardování oblastí v okolí města Gori.

07:35 Príslušníkom 58. armády sa podarilo prebiť k hlavnej základni ruských síl v Cchinvali. Prebehla evakuacia ranených a začala sa príprava na evakuáciu zvyšných príslušníkov mierových síl z oblasti. Pokračuje delostrelecké ostreľovanie ruských pozícií zo strany gruzínskeho delostrelectva, pričom ruský prieskum sa snaží tieto postavenia lokalizovať a naviesť na ne vlastnú odvetnú paľbu.

07:50 Ruský prezident Dmitrij Medvedev informoval že ruské mierové sily podporované príslušníkmí 58. armády Severokazského vojenského okruhu začali realizáciu "Operácie na vynútenie mieru" v Južnom Osetsku.

08:14 Mnisterstvo obrany Gruzínska informuje o úspechoch gruzínskych ozbrojených síl v Južnom Osetsku - gruzínske jednotky udržujú dosiahnuté pozície, neustupujú, ale snažia sa postupovať do hĺbky juhoosetského územia.

08:35 Ministerstvo obrany Gruzínska informovalo, že ruské letectvo bombardovaním úplne zničilo prístav Pori.

08:50 Ruské letectvo podniklo letecký úder na pozície gruzínskeho delostrelectva v okolí mesta Gori.

09:01 Pokračuje ostreľovanie Cchinvali gruzínskym delostrelectvom. Cieľom sú pozície ruských mierovćh síl podporovaných jednotkami 58. armády.
Rusko informuje že na jeho území je už 30.000 utečencov z Južného Osetska.

09:37 Do Južného Osetska sa presúva 76. pskovský výsadkový pluk spolu so svojou výzbrojou. Okrem tohto pluku sa na presun pripravujú aj jednotky 98. výsadkovej divízie z Ivanova a jednotky SPECNAZ zo 45. samostatného prieskumného pluku z Moskvy.

09:39 Ostreľovanie Cchinvali gruzínskym delostrelectvom prerušené. Jednotlivé gruzínske palebné postavenia boli umlčané ruskými silami.

09:40 Letiště Kopitnari se opět stává cílem bombardování ruského letectva.

09:50 Jednotlivé práporné taktické skupiny 58. armády úplne vytlačili gruzínske sily z Cchinvali. V meste sa okamžite začala evakuácia ranených ruských vojakov a občanov do nemocníc na území Ruskej federácie.

09:55 Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie obvinilo Ukrajinu z rozdúchavania konfliktu v Južnom Osetsku.

10:10 Obe strany konfliktu vydali prehľad o zničených lietadlách protivníka - Gruzínsko napočítalo 10 zničených ruských lietadiel, Južné Osetsko udáva dve zostrelené gruzínske lietadlá.

10:16 Gruzínske ministerstvo obrany hlási ďalší úspešný zostrel ruského lietadla, pilot je zajatý.

10:27 Ministerstvo obrany Ruskej federácie priznáva dve stratené lietadlá - Su-25 a Tu-22. Bombardér ve verzi Tu-22M3R (trupové číslo 36) byl sestřelen během průzkumné mise nad oblastí města Gori a z jeho osádky zahynul Igor Ržavitin (druhý pilot, údajně se stačil katapultovat, ale začal mu hořet padák), major Markovič (42 let) a pilot plukovník Igor Zinov (50 let) byli zajati. Kvůli svým zraněním byli převezeni do jedné z nemocnic v Tbilisi. Jak řekl Zaza Sinauridze, ředitel oné nemocnice: "Mluvili se mnou a řekli mi, že kdyby je vzali do nemocnice v Rusku, nikdy by se jim nedostalo takové dobré lékařské péče." Všichni tři ruští letci sloužili jako instruktoři v 929. GLIC MO RF Čkalova na základně Achtubinsk. Podle toho se zdá se, že ruské letectvo, resp. jeho 4. letecká armáda, do akce nasazuje své nejzkušenější letce.
Pro celou osádku se jednalo o první a zároveň i poslední bojový let války. Ruská strana posléze přispěchala s tvrzením, že bombardér byl sestřelen raketou komplexu S-200, který měla do Gruzie dodat Ukrajina a který měli obsluhovat ukrajinští vojáci. Ve skutečnosti byl sestřel dosažen za pomoci komplexu 9K37M1 Buk-M1 (patrně jeden oddíl tohoto prostředku byl do Gruzie dodán z Ukrajiny v roce 2007).

Rusko odhaduje počet obetí konfliktu do 1500 osôb.

10:46 Ruský generálny štáb popiera, že krajina je vo vojne s Gruzínskom.

10:47 Gruzínsko začalo sťahovať svoje jednotky k hraniciam svojej ďalšej odštiepeneckej oblasti - Abcházsku.

11:00 Ruské letectvo útočí na cíle v oblasti Kodorského údolí v Abcházii, zasažena je i přistávací plocha u vesnice Omarišara. K situaci v tomto údolí se v jednom rozhovoru vyjádřil kapitán Richard Fuchs (velitel českého týmu pozorovatelů při OSN ) takto: "V roce 2006 Gruzínci obsadili horní část údolí s odůvodněním nutnosti nastoleni právního řádu. Kodorské údolí tak bylo rozděleno na tzv. horní Kodorské údolí, kontrolované Gruzínci, a spodní Kodorské údolí, kontrolované de facto abcházskými příslušníky." Kodorské údolí leží na hranicích Abcházie, asi 25 kilometrů od metropole Suchumi, a je strategickým bodem pro přístup k Černému moři.

11:06 Prezident Gruzínska Mihail Saakašvili vyhlasuje v Gruzínsku vojnový stav.

11:07 Štvorica ruských lietadiel bombarduje leteckú základňu v Kopitnari (Копитнари) na západe krajiny. Ide o tretiu leteckú základň bombardovanú v gruzínsku ruským letectvom od začiatku konfliktu dalšie dve sú Marnuel a Bolnis. Poškodená ola vzletová a pristávacia dráha, zranená jedna osoba.

11:55 Gruzínske delostrelectvo obnovuje ostreľovanei štábu ruských mieroých síl v Cchinvali.

12:27 Južné Osetsko požiadalo Rusko o uznanie ich nezávislosti. V texte vyhlásenia sa okrem iného uvádza: "Žiť v systéme fašistickej vlády Gruzínska nie je možné. Prosíme o právnu pomoc a uznanie nezávislosti Republiky Južné Osetsko".

12:41 Ruské letectvo podniklo letecký úder na Kodorské údolie na hraniciach s Abcházskom.

12:52 Gruzínsky prezident Michail Saakašili navrhuje okamžite zastaviť paľbu v prietore konfliktu a začať sťahovať jednotky z línie dotyku.

13:11 Ruské jednotky bojujú s gruzínskymi v priestore Prisskije výšiny, kde sa nacháda posledné palebné postavenie gruzínskeho delostrelectva.

13:14 Gruzínski vojaci sa vzdávajú a opúšťajú svoje pozície v Cchinvali. Bojuje sa v osade Nikozi (Никози).

13:20 Na mimoriadnom zasadaní schvaľuje Gruzínsky parlament vojnový stav na celom území republiky v trvaní 15 dní s účinnosťou od 09.08.2008.

13:54 Gruzínsko infromuje o zajatí ruských pilotov.

14:00 Americký prezident George Bush vyzve Rusko aby zastavilo bombardovanie Gruzínska, uviedol to v telefonickom rozhovore s gruzínskym prezidentom.

14:35 Abcházsky prezident Bagapš informoval že Abcházska armáda začala vojenské operácie proti gruzínskym jednotkám v hornej časti Kodorského údolia. Operácia sa začala raketovo-bombovým úderom na prietory sústredenia gruzínskych vojsk v Kodorskom údolí.

14:38 Gruzínsko zablokovalo prístup na internetové stránky s doménou ".ru". Informoval o tom tajomník veľvyslanectva RF v Gruzínsku Aleksander Savinov (Александр Савинов).

15:08 Rusko sa v súvislosti so smrťou svojich príslušníkov mieroých misií v Južnom Osetsku plánuje obrátiť na medzinárodný súd v Haagu a v Štrassburgu.

15:15 V telefonickom rozhovore s prezidentom USA Georgom Bushom vysvetlil ruský prezident Dmitrij Medvedev ruské stanovisko ku konfliktu v Južnom Osetsku - donútenie Gruzínska k mieru a ochrana života svojich občanov.

15:19 Ministerstvo zdravotníctva Gruzínska informovalo o stratách počas konfliktu - v bojoch zajhynulo 55 osôb, z toho 15 civilistov. V Južnom Osetsku zahynulo do 1500 osôb.

15:19 Na základe dokumentov, ktoré získali ruské jednotky v bojoch s gruzínskymi jednotkami plánovala gruzínska armáda obsadiť Cchinvali v priebehu 24 hodín.

15:54 Gruzínsky prezident Michail Saakašvili informoval o úspechoch gruzínskej armády v boji s Ruskou armádou - okrem zničenej techniky, zostrelených lietadlách a zajatých pilotoch informoval aj o likvidácii 60 príslušníkov ruských jednotiek SPECNAZ GRU počas bojov na výšine Tiakani v oblasti Cchinvali. Ruské ministerstvo obrany informáciu nepotvrdilo.

16:00 Micail Saakašvili informoval že gruzínsi atléti môžu na zak protestu opustiť olympiádu v Pekingu.

16:30 Z vojenskej základne v Batumi vyrazila do Južného Osetska automobilová kolóna s "technikou NATO".

16:35 Ukrajina a Estónsko poskytnú nevojenskú pomoc Gruzínsku.

17:00 Čiernomorská flotila Ruskej federácie preskupuje svoje sily k pobrežiu Abcházska.

17:10 V bojoch v Cchinvali sa juhoosetským bojovníkom podarilo zničiť 10 gruzínskych tankov, prevažne na predmestiach. Informovalo o tom velenie juhoosetskej armády.

17:12 Irán ponúkol sprostredkovanie mierového riešenia konfliktu.

17:39 Gruzínsky prezident ponúkol ruskému prezidentovi zastavenie paľby. Medzitým sa začal protiútok gruzínskych síl v Cchinvali s podporou tankov. Niekoľko tankov prerazilo obrannú líniu juhoosetských bojovníkov a mieria opäť do mesta. Velenie juhoosetskej armády hlási, že sa im podarilo zničiť ďalšie tri úočiace stroje.

18:22 Rusko dementuje informácie o tom, že obdržali konkrétne ponuky na zastavenie paľby v zóne konfliktu, aj napriek tomu, že gruzínsky prezident v priebehu dňa 2 krát verejne vyhlásil, že predložil ruskej strane návrhy na okamžité prerušenie bojov.

18:38 Gruzínke jednotky podporované tankami sa snažia dostať znovu pod kontrolu Zarskú cestu, kľúčovú spojnicu Južného a Severného Osetska. O kontrolu nad komunikáciou prišli predchádzajúci deň po príchode 58. armády do Južného Osetska. Hlavný útok je vedený smerom od osady Chetagurovo (Хетагурово) a útok je zatiaľ úspešný. Boje pokračujú aj v Cchinvali, kde sa juhoosetské a ruské jednotky pokúšajú dostať pod kontrolu strategické výšiny v okolí mesta a vytlačiť odtiaľ gruzínske sily.
Ruský premier Vladimír Putin vyzval Gruzínsko okamžite ukončiť agresiu voči Južnému Osetsku.

19:30 Ruské letectvo bombarduje Čchaltu, administrativní cetrum Horní Abcházie.

19:40 Gruzínske média priniesli informácie že Rokský tunel, spájajúci Rusko a Južné Osetsko bol zničený. Tento tunel je hlavnou komunikáciou, ktorou prichádzajú bojujúcim ruským jednotkám zásoby a posila, ale aj humanitárna pomoc pre obyvateľstvo. Zničenie tunela sa dáva do súvislosti s bojovými operáciami gruzínskych jednotiek podporovaných tankami, ktoré sa opätovne pokúšali dostať pod kontrolu Zarskú cestu, spájajúcu Cchinvali s Rokským tunelom.

20:05 Gruzínsko zverejnilo nové správy o svojich stratách v Južnom Osetsku - celkom stratili 82 osôb, 45 vojakov a 37 obyvateľov.

20:24 Rusko dementovalo správy gruzínskych médií o zničení Rokského tunela. Tunel podľa predstaviteľov Severného Osetska naďalej slúži predovšetkým na odsun utečencov a ranených.

20:41 Francúzsky prezident zvolal mimoriadne zasadanie ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie k situáciii v Južnom Osetsku.

21:25 V Južnom Osetsku sú stredne ťažko ranení dvaja novinári pracujúci pre TV stanicu "Vesti".

21:51 Azerbajdžan od 09.08.2008 zastavil prepravu ropy cez Gruzínske územie. Gruzínsko informuje že objem prepravy ropy cez jeho územie sa nemení.

22:00 Již podruhé je bombardován přístav Poti ležící na březích Černého moře.

22:21 Ruské lietadlá podnikli letecký útok na gruzíncami kontrolovanú časť Kodorského údolia. Celkom 4 lietadlá bombardovali postavenia gruzínskych síl v blízkostí obcí Gencviši, Ažara a Čchalta, bez strát na životoch.

22:56 Juhoosetskí predstavitelia oznámili zostrelenie gruzínskeho bombardéra (pravdepodobne Su-25, pozn. buko1), zároveň informovali že sa juhoosetským bojovníkom podarilo zničiť už 12 gruzínskych tankov.

23:21 Ropnej spoločnosti BP nie je známe nič o bombardovaní jej plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum ruským letectvom. Podľa predstaviteľa spoločnosti je plynovod mimo prevádzku od 06.08.2008, ale dôvody na jeho odstavenie nesúvisia s práve prebiehajúcim konfliktom.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276108Verze : 1
MOD
10.08.2008


00:08 V Južnom Osetsku bol ranený velieľ 58. armády generálporučík Anatolij Chrulev (Анатолий Хрулев). Podľa informácií médii bol generál ranený pri delostreleckom prepade kolóny, v ktorej sa nachádzalo aj vozidlo televízneho spravodajského kanála. Trochu inú verziu udávajú priamo reportéri - bol to útok diverznej skupiny - paľba ručnými zbraňami a granátometmi bola vedená z predu a z oboch strán.


Popis udalosti tak ako ho zažil redaktor Komsomolskej Pravdy Aleksander Koc (Александр Коц):


My sme išli do Cchinvali za BTR veliaceho generála 58. armády, v kolóne s ďalšími 30. bojovými vozidlami. Do Cchinvali sme vošli z juhu, nakoľko hlavná komunikácia, Zarská cesta, bola nemilosrdne ostreľovaná a my sme sa rozhodli použiť inú cestu, cez les. Naraz som videl zničený tank a pri ňom dvoch gruzíncov. Potom pozriem lepšie - za každým kmeňom - gruzínec, s automatmi, guľometmi. Povedal som vojakovi sediacemu vedľa - GRUZÍNCI! a on hlasno zakričal - GRUZÍNCI!. Kolóna sa zastavila.


K VOZIDLÁM! zakričal veliaci a my sme sa rozbehli k BTR, no vtedy sa začala paľba. Spadli sme medzi BTR a UAZom. Počul som ako sa trieštia sklá UAZu, pochopil som, že strieľajú po nás. Spolu so Sladkovym, špeciálnym korešpondentom kanála Vesti, jeho kameramanom a ešte dvoma ďalšími novinarmi sme bežali k betónovému múriku. Toto sa stalo už na uliciach Cchinvali. Znova sme spadli. "Oj, som ranený!" zakričal zrazu kameraman, "Nemôžem hýbať rukou!". Bol ranený do ramena.


Gruzíncom sa podarilo zapáliť dve naše BVP. Strieľali zovšadiaľ, ľudia padali, naši aj gruzínci. Bojovalo sa na 10 metrov, muž proti mužovi. Naraz sa kolóna začala rozchádzať do rôznych strán a rozťahovala sa z kilometra na kilometer a pol. Začali sme bežať na opačnú stranu, za odcházajúcim BTRom, od mesta. Vpredu bežal generál. Pozerám, je celý zadymený. V tej chvíli vybuchol BTR, ku ktorému sme bežali a na mňa vyskočil gruzínec.


Kričím na neho: "Ja som novinár!", on na mňa: A ja zabijak!. A začal do mňa strieľať z pár metrov. Zdalo sa mi že z automatu. No Viťa Sokirko (vojenský korešpondent novín Moskovský Komsomolec) potom povedal, že to bol granátomet. Cítil som silný úder do ruky a zvalil som sa. Čakám, kedy ma dorazí do chrbta. A on nedoráža, pootáčam hlavu a on leží mŕtvy. Zastrelil ho major, ktorý bol s nami. Tak sme tam ležali, tlačili sa do zeme, obracali sa zo strany na stranu, ja, Viťa, dvaja vojaci a ten major. Majora potom ťažko ranilo - do hlavy a prestrelilo koleno.


Tak mi ležíme. Ležím s Viťom tvárou k tvár. Hovorím: "Viťo, ja krvácam". Ruka najskôr zmrtvela, no potom začala bolieť. Viťa mi pokojne hovorí: "Vydrž". Všetko bude v poriadku". Potom po nás hodil gruzínec granát, vybuchol od nás okolo troch metrov. Ranený major aj jeho zastrelil. Streľba zo všetkých strán. Pýtam sa Viťu: "Ty si bol už v takýchto podmienkach?" A on opäť pokojne: "Nie, v takýchto nie, no všetko bude v poriadku. Hlavne lež, nehýb sa, pokús sa pohýbať rukou".


Chytil som si ranu druhou rukou, cítil som ako silno vyteká krv. Ruka, najskôr umrtvená začala bolieť, prišlo mi zle. Potom niekto z ostreľovačov začal strieľať nad našimi hlavami. Nakoniec sa streľba utíšila. Zostal som ležať. Viťa hovorí: "Treba niečo robiť". Vyskakuje a beží k skrz naskrz prestrelenému BMP, ktoré sa trmáca z mesta. Kričí: ZASTAVTE, SÚ TU RANENÍ!.


No BMP prešlo pomimo a nezastavilo, ale zrazu prichádza ešte jedno BMP. Toto zastavilo. Začali ošetrovať majora, bol veľmi ťažko ranený. Nemôžem sa postaviť. Viťa mi hovorí: "Saša, zober sa. Musíš do neho nastúpiť". Potom mi pomohol do BMP a opustili sme nebezpečnú zónu. Vojaci mi obviazali ranu, ale major, ktorý mi zachránil život sa do nemocnice nedostal, zomrel.


V nemocnici mi povedali že z 30 vozidiel, ktoré tvorili kolónu sa do mesta prebilo 5, ale nemôžem to potvrdiť.
(preložené z http://kp.ru/daily/24143/361351/ , rozhovor uvedený tu: http://www.kp.ru/daily/24143.5/361840/ )


01:56 Misia OSN, ktorá monitorovala situáciu v Kodorskom údolí na hranici Gruzínska, Abcházska a Ruska opustila svoje pozície a bola stiahnutá. Podľa predstaviteľov OSN misiu stiahli z dôvodu obáv o ich bezpečnosť na základe informácií z Abcházska.


02:26 Ruský prezident Medvedev nariadil vojenskej prokuratúre priebežne dokumentovať všetky priestupky a trestné činy v súvislosti so situáciou v Južnom Osetsku. Nariadenie je vydané v súvislosti s podozreniami, že gruzínsky vojaci vraždili príslušníkov ruskej mierovej misie v oblasti.


02:57 Rusko vyčlenilo na pomoc Južnému Osetsku podľa premiéra Putina okolo 10 miliárd rubľov.


03:22 Pre obyvateľstvo Južného Osetska, postihnuté humanitárnou katastrofou dodalo ruské ministerstvo pre výnimočné situácie 120 ton humanitárnej pomoci. Pomoc obsahuje okrem iného mäsové a rybacie konzervy, ohánkovú kašu a detské oblečenie.


04:19 Ruské letectvo zbombardovalo letecký závod Tbilaviastroj (v minulosti vyrábal okrem iného lietadlá Su-25 a podieľal sa na modernizácii týchto lietadiel na verziu Su-25KM Skorion) a tbiliské vojenské letisko, nachádzajúce sa blízko tbiliského medzinárodného letiska.


04:43 Gruzínsko informovalo o ruských vojnových lodiach nachádzajúcich sa v abcházskom prístave Očamčira.


06:00 Ruské letectvo opäť bombarduje Kodorské údolie, cieľom sa tentoraz stala osada Ažara v hornej časti údolia.


06:45 Abcházska armáda sa začala presúvať na hranice s Gruzínskom, súčasne obnovila masové delostrelecké ostreľovanie hornej časti Kodorského údolia, ktoré je pod kontrolou gruzínskych síl.


07:07 Ruský Splnomoncnenec pre ľudské práva Vladimír Lukin žiada zostaviť tribunál na vyšetrenie zločinov proti ľudskosti zo strany gruzínskych ozbrojených síl spáchaných v Južnom Osetsku, najmä smrť civilistov a na odovzdanie vinníkov medzinárodnému súdu.


08:25 Ministerstvo vnútra Gruzínska inormovalo o stiahnutí svójich síl z Južneho Osetska. Príslušníci ruských mierových síl túto informáciu dementovali.


09:23 K hraniciam s Gruzínskom sa priblížila vlajková loď ruskej Čiernomorskej flotily, raketový krížnik Moskva, sprevádzaný hliadkovou loďou "Smetlivyj". Plavidlá majú za úlohu blokádu gruzínskeho pobrežia s cieľom zabránenia dodávkam vojenskej výzbroje a materiálu do Gruzínska po mori. Ukrajina v súvislosti s vyplávaním Ruských plavidiel z námornej základne Sevastopol, ležiacej na Ukrajinskom území uvažuje, že im odmietne povoliť návrat, nakoľko táto základňa nie je určená na vedenie bojových operácií.


10:41 Gruzínsko prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí priznalo, že Cchinvali je pod kontrolou ruských vojsk.


11:15 Gruzínsko obvinilo Rusko z prípravy napadnutia mesta Zugdidi, na Gruzínsko-Abcházskej hranici. Podľa hovorcu gruzínskeho parlamentu je útok na mesto otázkou niekoľkých hodín.


11:18 Ruskí a Gruzínski predstavitelia na štábe Zmiešaných síl pre udržanie mieru sa dohodli na vytvorení dvoch humanitárnych koridorov pre evakuáciu utečencov.


12:02 Predstaviteľ generálneho štábu ruských ozbrojených síl Anatolij Nogovicyn povrdil, že gruzínske vojská opúšťajú svoje pozície v okolí Cchinvali. Ruské vojská kontrolujú väčšinu hlavného mesta Južného Osetska. Zároveň priznal stratu dvoch lietadiel - jedného Tu-22 a jedného Su-25 v priebehu konfliktu.


12:40 Gruzínsko ústami svojho ministra pre reintegráciu Temura Jakobašviliho opäť obvinilo Rusko z prípravy útoku na Zugdidi. Ruskí predstavitelia možnosť útoku odmietajú a tvrdia, že ruská armáda útočí iba na vojenské ciele (na čo gruzínci poukazujú na výsledky takéhoto útoku ruského letectva na vojenský cieľ v Gori - 92 mŕtvych). Abcházski predstavitelia naopak požadujú "zaviesť poriadok" v demilitarizovanej zóne na abcházskej ale aj gruzínskej strane.


13:23 Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie je pripravené rokovať s Gruzínskom, podmienkou je, že sa Gruzínske sily stiahnu na východzie pozície a Gruzínsko prizná svoju vinu za vzniknuté udalosti.


14:38 V Cchinvali bol v dôsledku delostreleckej paľby ranený člen spravodajského štábu televízie NTV.


15:13 Abcházske jednotky pokračujú v leteckých a delostreleckých úderoch na gruzínske pozície v hornej časti Kodorského údolia. Predstavitelia Abcházska zároveň oznamili, že gruzínske sily odrazili útok ruských jednotiek na svoje pozície a ruské jednotky ustupujú.


15:33 Abcházska armáda zaujala pozície na rieke Inguri pozdĺž hraníc s Gruzínskom. Pozíce sa nachádzajú v demilitarizovanej zóne pod kontrolou ruských mierových síl v Galskej oblasti. Abcházski predstavitelia tvrdia, že nemajú v úmysle pokračovať v postupe na gruzínske územie. Zároveň informovali o pokračovaní operácií v Kodorskom údolí, kde bude pokračovať raketometná a delostrelecká paľba na gruzínske pozície.Abcházska armáda zaujíma pozície na hraniciach s Gruzínskom, (c) AFP


16:30 V Južnom Osetsku zahynuli novinári Alexander Klimčuk a Grigol Čichladze. Novinári sprevádzali gruzínske ozbrojené sily a pravdepodobne sa za nimi oneskorili, alebo zablúdili. Smrteľné zranenia utrpeli potom, čo sa snažili uniknúť z kontrolného stanovišťa juhoosetínskych dobrovoľníkov, ale tí na ich auto začali strieľať. Ďalší dvaja novinári (z toho jeden američan) vo vozidle utrpeli zranenia a boli prevezení do nemocnice v Cchinvali.


16:39 Do Vladikavkazu dorazila prvá kolóna s ranenými obyvateľmi Cchinvali. Celkom bolo evakuovaných 50 osôb.


16:56 Gruzínsko oficiálne požiadalo Rusko o prerušenie bojov. Príkaz na zastavenie paľby gruzínskym jednotkám podpísal prezident republiky Michail Saakašvili. Ministerstvo zahraničných vecí Gruzínska vyhlásilo, že gruzínske sily opúšťajú Južné Osetsko.


17:00 V New Yorku sa začalo ďalšie kolo rokovaní Bezpečnostnej rady OSN o Gruzínsku. Predchádzajúre rokovania nepriniesli text rezolúcie.


17:55 Ministri zahraničných vecí Ruska a Gruzínska pristúpili k rokovaniam. Rokovania tvárou v tvár sprostredkovalo Nemecko.


18:20 Gruzínske média informujú o ďalšom nálete na letecký závod Tbilaviastroj. Obete nie sú udávané.


19:05 Ruský minister zahraničných vecí podmienil rokovanie úplným odchodom gruzínskych vojsk. Tento fakt zdôraznil v telefonickom rozhovore so svojím gruzínskym partnerom Ekom Tkešelašvilim, kde ho zároveň upozornil na to, že gruzinske jednotky ešte neopustili zónu konfliktu.


19:40 Cchinvali je opäť pod úplnou kontrolou ruských jednotiek. Podľa predstaviteľov veliteľstva pozemných síl RF sa gruzínske jednotky sťahujú k administratívnej hranici medzi Južným Osetskom a Gruzínskom.


19:58 Gruzínske informácie o bombardovaní vojenského letiska pri Tbilisi ruským letectvom dementovalo ruské minsterstvo obrany. Informácie zverejnené gruzínskymi médiami označilo ako bežnú informačnú provokáciu.


20:16 Výmenou za ukončenie bombardovania Guzínska ruským letectvom ponúkol gubernátor Zigdidskej oblasti možnosť rozmiestnenia ruských mierových síl v Zigdidi a okolí. Zigdidi je gruzinske mesto na hraniciach s Abcházskom a centrum rovnomennej oblasti Gruzínska.


20:30 Ruské ministerstvo obrany informovalo, že v priebehu dňa podnikli gruzínske raketové člny dva pokusy o útok na lode čiernomorskej fotily hliadkujúce pri brehoch Gruzínska. Pri druhom incidente prekročili 4 gruzínske raketové člny Abcházske hranice a mierili k ruským lodiam. Pri sebaobrannej paľbe potopili ruské lode jeden útočiaci čln, zvyšné unikli späť na svoju základňu v prístave Pori.


21:20 USA obvinili Rusko, že sa snaží o zmenu režimu v Gruzínsku. Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov na rokovaní s americkou ministerkou zahraničných vecí Condoleezzou Riceovou obvinenie odmietol, ale zároveň povedal, že gruzínsky prezident sa pre Rusko už nejaví ako dôveryhodný partner pre rokovania.


21:30 Ruské letectvo bombarduje civilnú rádiolokačnú stanicu v obci Shavshebi západne od Gori


21:31 Sú bombardované pozície gruzínskych jednotiek v Kodorskom údolí.


22:17 Na území Abcházska sa vylodili ruské výsadkové jednotky. Ich úloha je obrana Abcházska pred agresiou zo strany Gruzínska.


22:23 Cchinvali je opäť pod delostreleckou paľbou gruzínskych síl.


23:10 V Južnom Osetsku bolo zajatých 19 gruzínskych diverzantov. Zajatci museli byť pod ozbrojenou ochranou, nakoľko rozzúrení obyvatelia ich chceli lynčovať.


23:22 Ruské delostrelectvo začalo intenzínvne ostreľovanie gruzínskych pozíćií v okolí mesta Gori.


23:57 Predstavitelia Ruska a Gruzínska sa dohodli, že v zóne konfliktu v Južnom Osetsku nebudú použvať letectvo. Výnimkou je iba hlavné mesto regiónu Cchinvali a okolie.


Počas delostreleckého ostreľovania Cchinvali utrpel zranenia ďalší novinár - tentoraz turecký. Guraj Irvin Sekcin utrpel zranenie črepinou míny, bola mu na mieste poskytnutá prvá pomoc a bol odtransportovaný do Severného Osetska.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276118Verze : 0
MOD
11.08.2008


00:05 bombardované pozície gruzínskych jednotiek pri obciach Sharabidzeebi, Kapandichi a Makho pri Batumi.


00:12 Bombardiobvabná gruzínska vojenská základňa Khelvachauri.


00:26 Bombardované pozície gruzínskych jednotiek v Kodorskom údolí.


00:37 Prerušenie lokálnych prestreliek v Cchinvali


01:30 Bombardované Hlavné veliteľstvo gruzínskeho letectva.


01:37 Bombardovaná civilná rádiolokačná stanica v obci Leninisi (cca 5 km od Tbilisi). Stanica je čiastočne zničená.


01:38 Do Južného Osetska vyrazilo 2500 dobrovoľníkov zo Severného Osetska. Podľa informácií ruských médií sú do konfliktnej zóny pripravení vyraziť aj dobrovoľníci z Kabardsko-Balkarska, Čečenska a ďalších regiónov Kaukazu.


02:00 Bombardovaná gruzínska pristávacia plocha Shiraki v okrese Dedoplistskaro.


02:16 Abcházske jednotky obnovili ostreľovanie Kodorského údolia.


02:24 Francúzsko, predsedajúca krajina EÚ, predstavila plán na ukončenie konfliktu medzi Gruzínskom a Južným Osetskom. Plán predstavil minister zahraničných vecí Francúzska Bernard Kušner na stretnutí s gruzínskym prezidentom Michailom Saakašvilim. Plán predpokladá zastavenie paľby, poskytnutie medicínskej pomoci raneným a odchod ruských a gruzínskych vojsk zo zóny konfliktu. Podľa slov gruzínskeho prezidenta je možnosť ukončenia bojov plne v rukác Ruského vednia, pretože ich jednotky pôsobia na gruzínskom území.


02:57 USA vyjadrili solidaritu s Gruzínskom. Podľa slov viceprezidenta USA Dicka Cheneyho "Ruská agresia nemôže zostať bez odpovede".


03:00 V pátek 8.8. požádala gruzínská vláda Američany, aby do Gruzie přepravili zpět z Iráku zdejší gruzínský kontingent čítající na 2000 lidí (gruzínská armáda působila v Iráku od roku 2003, o život zde přišlo 5 Gruzínců). Americké letectvo "přitlačilo na pilu" a v neděli a pondělí přepravilo všechny gruzínské vojáky z Iráku zpět do Gruzie. Zapotřebí k tomu bylo 16 letů strojů C-17A Globemaster III. Americké transportní letouny patrně přistávaly na tbiliském mezinárodním letišti. Do 06:00 (03:00 SEČ) v pondělí 11.8. byli všichni gruzínští vojáci zpět v Gruzii.


03:10 Bombardované zoskupenie gruzínskych tankov pri meste Gori.


03:24 Gruzínsko informoalo o ďalšom leteckom údere na vojenskú základňu na predmestí Tbilisi, pričom podľa prvých správ bola základňa zničená. Jedna z bômb dopadla aj do Tbilisi, do oblasti hory Machat.


04:15 Bombardovaná pristávacia dráha gruzínskeho letiska Senaki a vojenská základňa Senaki.


04:58 Kuba vyjadrila plnú podporu Rusku v jeho spravodlivom boji.


05:26 Pokračovalo ostreľovanie ruských pozícií v Cchinvali a v jeho okolí gruzínskym delostrelectvom, minimálne jedna pozícia ruskej armády bola cieľom leteckého úderu gruzínskeho letectva.


kolem 6:00 Ruské letouny zaútočily na gruzínské tanky poblíž města Gori, cílem ruského letectva se posléze stala i místní vojenská základna.


06:24 Dodávka humanitárnej pomoci vyslaná ruským Ministerstvom pre výnimočné suituácie dorazila do Cchinvali. Dodávka obsahuje 25 ton potravín, dve poľné nemocnice a stanový tábor pre 500 osôb.


06:51 Predstavitelia Južného Osetska obvinili Gruzínsko, že uzatvorením zavodňovacích kanálov v okolí mesta sa snažia zatopiť piničné prietory v meste a tak zabrániť ľuďom skrývať sa pred delostreleckým ostreľovaním.


08:10 Ministestvo zahraničných vecí Gruzínska informovalo, že nad Tbilisi sa objavio okolo 50 ruských bombardérov, ktoré bombardovali ciele v dedine Kodkori v blízkosti hlavného mesta.


08:15 Počas nočného ostreľovania Cchinvali stratili ruské sily ďalších 3 vojakov, ďalších 18 vojakov a 6 obyvateľov utrpelo zranenia.


08:20 Abcházsko ponúklo gruzínskym silám obkľučeným v Kodorskom údolí a jeho obyvateľom vytvorenie humanitárneho koridoru, ktorý im umožní odísť. V opačnom prípade spustia operáciu ktorá povedie k likvidácii obkľúčených jednotiek.


08:50 Ruské jednotky v Kodorskom údolí vyzvali gruzínske sily aby zložili zbrane.
Azerbajdžan prerušil lety svojich leteckých spoločností linke Baku-Tbilisi.


10:06 Litva zastavila lety svojich leteckých spoločností do Gruzínska.


10:24 Rusko a Gruzínsko prerušilo námorné spojenie, Gruzínsky prístav Batumi je uzatvorený. Na mori sú len dve pravidlen´elinkové lode, jdena ruská a jedna Gruzínska, ktorým bude umožnené dokončiť plánované plavby.


10:43 Ostreľovanie komunikácie spájajúcej Cchinvali s Roským tunelom prerušené. Pokračuje odsun utečencov na jednej strane a prísun bojovej techniky (vrátane tankov a samohybných diel) a vojakov na strane druhej, podľa ruských vojenských zdrojov je situácia na ceste stabilizovaná a pod kontrolou.


10:50 Minimálně šest gruzínských bitevních vrtulníků (patrně Mi-24) bombardovali cíle ležící jižně od města Cchinvali v hraniční oblasti mezi Jižní Osetií a Gruzií.


11:07 Gruzínske jednotky v Kodorskom údolí odmietli zložiť zbrane a vzdať sa, na základe ultimáta, ktoré im dali Abcházske a Ruské jednotky.
Ruský generálny štáb priznal ďalšie straty lietadiel - celkový počet lietadiel, ktoré boli stratené počas úderov na ciele v Gruzínsku sa zvýšil na 4 - 1 x Tu-22M3R a 3x Su-25. Zároveň spresnili straty pozemných síl v bojoch - ruská armáda stratila celkom 1 dôstojníka a 17 poddôstojníkov a príslušníkov mužstva.


11:30 Vo Vladikavkaze je pripravenmých na odchod do bojov v Južnom Osetsku okolo 9000 dobrovoľníkov.


11:31 Generálny štáb Ruskej armády prostredníctvom zástupcu náčelníka GŠ generálplukovníka Anatolija Nogovkina informoval, že Ruské letectvo získalo úplnú vzdušnú nadvládu nad Gruzínskom. Podľa jeho slov nie je gruzínsko schopné vyslať do vzduchu jediné lietadlo a hrozba vzdušných útokov na pozemné jednotky v priestore gruzínsko-osetínskeho konfliktu nehrozí.


13:01 Generálny štáb Ruskej armády informoval, že má dôkazy o boji cudzích žoldnierov v rámci gruzínskej armády. V nemocnici vo Vladikavkaze sa nacháza niekoľko ranených cudzincov, ktorí boli ranení očas bojových operácií v Južnom Osetsku a padli do rúk ruským silám.


13:05 Ruské média informujú o delostreleckom ostreľovaní Cchinvalskej nemocnice, ktorá bola ťažko poškodená už v prvý deň bojov.


13:25 Ukrajina rozhodla že zastaví dodávky vojenskeho materiálu do Gruzínska, naďalej bude dodávať len humanitárnu pomoc.


13:26 V Cchinvali boli obnovené dodávky pitnej vody mestským vodovodom.


13:30 Gruzínske sily obnovili ostreľovanie Južného Osetska, aj napriek tomu, že gruzínsky prezident Michail Saakašvili podpísal rozkaz na zastavenie paľby.


13:41 Ministerstvo zahraničných vecí Gruzínska informovalo o masovom zatýkaní gruzínskych občanov v Južnom Osetsku.


14:30 Agentura ITAR-TASS oznámila, že ruská armáda měla nad vesnicí Erdevi sestřelit jeden gruzínský bitevní letoun Su-25, který v této oblasti útočil na ruské jednotky. Na pozice 58. armády měl Su-25 provést čtyři útoky, po čemž byl sestřelen, patrně za pomoci PPLRK.


14:44 Ruské letetcvo zbombardovalo letecú zakladňu v Senaki.


14:49 Izraelské média informujú, že USA začali prepravu výzbroje gruzínskeho kontingentu z Iraku späť do Gruzínska.


15:22 Gruzínsko informuje o zostrelení celkom 19 ruskćh lietadiel (Rusko potrdzuje 4 zostrely).


15:50 Ruské vojská prenikli k mestu Senaki.


16:00 Ruské a Abcházske jednotky obsadili gruzínsku dedinu Churča v oblasti Zigdidi.


16:46 Podľa reportérov agentúry Reuters útočí 6 gruzínskych vrtuľníkov na ciele v okolí Cchinvali.


18:02 V Južnom Osetsku sú nasadení aj príslušníci čečenských špeciálnych jednotiek (SPECNAZ GRU) - dve roty práporov "Západ" ("Запад") a Východ" ("Восток") - ich úloha je boj s ostreľovačmi protivníka.


18:15 Ruské vojská obsadzujú mesto Gori. Oficiálne ruské aj gruzńske miesta túto informáciu dementujú. Podľa informácii novinárov osobne prítomných vo vyľudnenom meste ruské jednotky obsadili srategicke výšiny v okolí mesa a do mesta priamo nevstúpili (s výnimkou prieskumu).


18:25 Ruské jednotky obsadili vojenskú základňu gruzínskej armády v meste Senaki. Ruskéminstersto obrany túto informáciu popierajú.
Gruzínsky prezident sťahuje armádu na obranu Tbilisi.


20:59 Ruské jednotky sa stiahli zo Senaki potom čo zlikvidovali hrozbu ostreľovania územia Južného Osetska z miestnej vojenskej základne.


22:31 Ruské jednotky vošli do mesta Poti, z mesta nie sú hlásené obete.


22:51 Ruské ministerstvo obrany dementovalo obsadenei mesta Poti ruskou armádou. Podľa ich vyjadrenia v meste krátko pôsobili prieskumné sily, ktoré sa z mesta už stiahli.


23:17 V New Yorku začalo ďalšie zasadanie Rady bezpečnosti OSN enované konfliktu v Južnom Osetsku. Predstavený bol návrh rezlúcie vytvorený Francúzskom a prerokovaný s Gruzínskym prezidentom.


23:24 Americký prezident George Bush: "Rusko musí bezpodmienečne stiahnuť svoje vojská z Gruzínska". Zároveň pohrozil Rusku zhoršením vzťahov so západom.


23:56 USA evakuovali z Gruzínska 170 svojich občanov.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276214Verze : 0
MOD
12.08.2008 (časy sú udávané v SEČ, Moskovský čas: +2 hod, Gruzínsky čas: +3 hod.)


00:11 Americká firma Tulip Systems, ktorá spravuje webovú stránku gruzínskeho prezidenta vedie nerovný boj s ruskými hackermi útočiaci na stránku. Hackeri zatiaľ prehrávajú.


00:24 USA vyčlenili 250.000 dolárov na humanitnú pomoc pre Gruzínsko.


01:55 Rusko nesúhlasí s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN o Južnom Osetsku, vytvorenéj na základe Francúzskeho návrhu.


04:04 Abcházske jednotky začali operácie na vytlačenie gruzínskych vojsk z Kodorského údolia.


05:56 Minister zahraničných vecí Abcházska Sergej Šamba uviedol, že do bojoch v Kodorskom údolí nie sú zapojené ruské jednotky.
Podľa Juhoosetských zdrojov nebolo Cchinvali cieľom delostreleckého ostreľovania. Obyvatelia mesta mali prvú pokojnú noc od 7.8.2008, aj keď sa v meste ešte kde tu oývali výstrely. Uiedol to minister zahraničných vecí Južného Osetska Murat Džiojev.
Mesto Gori, ktoré opustila gruzínska armáda a aj časť obyvateľstva sa v ranných hodinách stalo terčom náletu ruského letectva. Pri bombardovaní na hlavnom námestí pri veľkej soche Staline zomrelo najmenej päť ľudí, z toho jeden holandský kameraman. Počet mŕtvych tiel narátal reportér agentúry Reuters, ktorý sa v tom čase nachádzal na mieste bombardovania. Cieľom ruských lietadiel boli priestory, v ktorých boli v predchádzajúci deň rozmiestnené palebné prostriedky a ďalšia bojová technika gruzínskej armády.


06:29 Abcházske jednotky prenikli do hornej časti Kodorského údolia. Oblasť bola doteraz pod kontrolou gruzínskej armády.


07:18 Počas nočných prestreliek a bezpečnostných akcií bolo v Cchinvali a v jeho okolí zranených 12 ľudí. Z toho 10 osôb bolo zranených pri bojoch s gruzínskymi jednotkami počas vyčisťovacej operácie juhoosetínskych jednotiek v osade Nikozi. Dve osoby boli zranené pri mínometnom útoku na predmestie Cchinvali.


07:49 Gruzínsky premiér Vladimír Gurgenidze v televíznom vystúpení vyjadril rozčarovane nad postojom západných partnerov Gruzínska, ktorí nezabránili Ruskej agresii.


07:50 Minister zahraničných vecí Abcházska Sergej Šamba vyzval medzinárodné spoločenstvo aby zakázalo Gruzínsku mať ozbrojené sily.


08:15 Ruské jednotky bojujú zhruba 20 km južne od Cchinvali, na prístupoch k mestu Gori. Dobojových operácií nie sú nasadené juhosetské sily, ani dobrovoľníci, podľa juhosetského vedenia odychujú aby regenerovali svoje sily.
Abcházsky prezident Sergej Bagapš informoval, že vojenské operácie Abcházskej armády v Kodorskom údolí budú ukončené v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní.


09:20 Abcházske jednotky obkľúčili gruzínske sily vo východnej časti Kodorského údolia. Obkľučeniu napomohol výsadok asi 250 príslušníkov Abcházskych vojsk v osade Čchalta, v tyle gruzínskych jednotiek.


11:00 Ruský prezident Dmitrij Medvedev rozhodol o končení bojových operácií ruskej armády v Gruzínsku.


11:20 Rusko aj napriek ukončeniu bojových operácií svojich jednotiek bude aj naďalej vykonávať prieskum na gruzínskom území. Podľa slov zástupcu náčelníka GŠ RF generálplukovníka Anatolija Nogovicina - "ak sme dostali rozkaz na zastavenie paľby, to ešte neznamená že prerušíme všetky akcie, napríklad prieskumné" - je možné, že ruské prieskumné jednotky budú pokračovať v podobných akciách ako v predchádzajúcich dňoch, keď prenikli do viacerých oblastí Gruzínska, vrátane miest a obci.


11:40 Ruský generálny štáb potvrdil, že zo strany ruských síl boli použité aj vysokopresné zbrane, ale nespresnil konkrétne typy. S najväčšou pravdepodobnosťou ale mohlo ísť napr. o laserom navádzané bomby KAB-500L, ktoré sú súčasťou výzbroje bitevných lietadiel Su-25.


18:00 Gruzínsky prezident vyhlásil trojdňový tátny smúto kna pamiatku obetí gruinsko- osetskéhho konfliktu.


18:30 Abcházsko ukončio svoje bojové operácie v Kodorskom údolí. Podľa vyjadrenia náčelníka GŠ Abcházskych ozbrojených síl je Kodorske údolie plne pod Abcházskou kontrolou.


18:45 Gruzínsko podalo žalobu na Rusko k Medzinárodnému súdu v Haagu.


18:46 Ruský prezident Medvedev vyhlásil 13.08.2008 Dňom smútku, na pamiatu obetiam humanitárnej katastrofy v Južnom Osetsku.
Ruský generálny štáb informoval, že v materiáloch, ktoré sa podarilo získať počas konfliktu z bližšie nešpecifikovaného štábneho vozidla gruzínskej armády je aj plán ktorý popisuje možnosti útoku gruzínskej armády na Abcházsko. Zároveň informovali o kódovom názve operácie gruzínskej armády proti Južnému Osetsku - "Čisté pole"


20:31 Do Gruzínska pricestoval prezident Francúzskej republiky Nicolas Sarkozy. Jeho cieľom je prerokovať s grizínskym prezidentom možné cesty na ukončenie konfliktu.


22:31 Parlament Republiky Severné Osetsko-Alania, jednej zo súčastí Ruskej federácie požiadal Ruskú vládu o uznanie nezávislosti Južného Osetska.


23:04 Na mítingu v centre Tbilisi vystúppili prezidenti Poľska, Ukrajiny, estónska a Litvy spolu s predsedom vlády Lotyšska a vyjadrili podporu Gruzínsku v jeho boji za nezávislosť a územnú celistvosť.


Medzi Cchinvali a ďalším správnym strediskom Džava horia domy v osadách etnických gruzíncov - Kekhvi, Nižnie Achaveti, Verchnie Achaveti a Tamarasheni. Juhoosetínske milície prehľadávajú domy a hľadajú urytých gruzínskych vojakov, prípadne úradníkov miestnej progruzínskej samosprávy. Objavujú sa prípady rabovania a vrážd, podľa očitých svedkov sú zajatí gruzínski vojaci na mieste strieľaní.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276402Verze : 0
MOD
13.08.2008

01:13 USA zrušilo medzinárodné námorné cvičenie s Ruskou účasťou FRUKUS-2008. Cvičenie malo prebiehať 15.-23.8. 2008 v Japonskom mori a vo Vladivostoku.

05:06 Podľa vyjadrenia Generálnej prokuratúry RF môže byť gruzínsky prezident trestne stíhaný za zločiny spáchané v Južnom Osetsku podľa ruských zákonov. Trestné stíhanie cudzích štátych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti umožňuje 12 hlava ruského trestného zákona. Michail Saakašvili môže byť stíhaný napr. za činnosť proti záujmom Ruskej federácie, prípadne za činy proti medzinárodným záväzkom Ruskej federácie.

08:00 Gruzínsko informovalo o počtoch obetí konfliktu - od začiatku bojových operácií gruzínskej armády v Južnom Osetsku (7.8. o 22:30 miestneho času, t.j. 19:30 SEČ) zahynulo 175 občanov Gruzinskej republiky. Informácie poskytol minister zdravotníctva Gruzínska Sandro Kvitašvili.

08:24 Abcházsky prezident informoval o obnovení jurisdikcie Abcházskej vlády na znovu obsadenom území Kodorského údolia.

08:45 V Cchinvali bola obnovená činnosť vládnych úradov, vrátane vlády a prezidenta. Hlavnou úlohou pre činnosť vlády je zabezpčiť podmienky pre mierovy život obyvateľstva.

09:50 Podľa gruzínskych informácii bolo mesto Gori opätovne obsadené ruskými jednotkami, v meste operuje cca 50 ruských tankov. Podľa gruzínska ide o porušenie nočných ohôd medzi Ruskom a Gruzínskom o zastavení paľby. Túto informáciu dementovalo ruské mnisterstvo obrany a nepriamo ju vyvrátili aj zahraniční novinári pôsobiaci priamo v Gori - napr. napr. Arťom Labkin hlásil pohyb cca 20 BTR a niekoľko BMP v okolí mesta (ze zveřejněných fotografií je ve městě Gori znám pohyb pouze vozidel BMP-1 a obrněných transportérů BTR-80), korešpondent agentúry AFP identifikoval priamo v meste 3 ks BTR. Podľa neoverených informácii sa v okolí mesta smerom od Tbilisi pravdepodobne presunul 70. strelecký pluk 42. horskej motostreckej divízie pri svojom návrate do Južného Osetska.

11:12 Straty ruských síl počas konfliktu v Osetsku predstavujú 74 mŕtvych a 171 ranených. 19 osôb je nezvestných. Informovalo o tom ministerstvo obrany RF.

12:05 Generálny štáb ruskej armády informoval, že veľká koncentrácia gruzínskych síl zostáva v blízkosti Južného Osetska naďalej, aj napriek tomu, že časť síl bola stiahnutá na obranu Tbilisi. Tieto sily vyžadujú z ruskej strany veľkú obozretnosť, nakoľko do Južného Osetska stále prenikajú malé skupiny diverzantov. Prieskumné aktivity ruských vojsk nezachytili u gruzínskych síl náznaky na prípravu k odsunu. Zároveň potvrdil, že Gori opustili vládni úradníci, armáda a aj miestne policajné sily a mesto je bezbranné.
Gruzínske sily v Kodorskom údolí odovzdávajú zbrane, doteraz odovzdali okolo 700 ručných zbraní, prevažne nie ruskej a ani gruzínskej výroby.

13:59 Reportéri agentúry AFP informujú, že kolóna viac ako 60 obrnených vozidiel mieri z Gori smerom na Tbilisi, vozidlá identifikujú ako ruské. Podľa spresnenie ruského GŠ išlo o ruskú techniku, ktorá ale nemierila k Tbilisi, ale vracala sa do Južného Osetska, čo o 15:40 potvrdilo aj ministerstvo vnútra Gruzínska.
Ruské jednotky v dopoludňajších hodinách objavili v blízkoti mesta Gori veľký nestrážený sklad výzbroje a munície, pripravenej na použitie, patriaci Gruzínskej armáde. Podľa hovorcu ruských mierových síl ruské jednotky zbrane a muníciu likvidujú, v záujme demilitarizácie zóny konfliktu a bezpečnosti obyvateľstva.

14:40 Gruzínsky prezident Saakašvili vyhlasuje že Ruské tanky sa blížia k Tbilisi. Pre televíznu stanicu CNN vyhlásil: "Budeme brániť naše hlavné mesto do poslednej kvapky krvi. Nikdy sa rusom nevzdáme".

14:48 Ruské lietadlá Tu-22 a Su-25 boli zostrelené z Ukrajiny dodanými kompletmi PVO S-200 a Tor, zhodli sa na tom odborníci na PVO pri Výbore ministrov obrany štátov SNŠ.

kolem 15:00 Americký transportní letoun C-17A Globemaster III ze sestavy 305. transportního křídla (305th Air Mobility Wing) vzlétl z německé základny v Ramsteinu, aby na své palubě přepravil do Tbilisi přes 17 tun humanitární pomoci (léky, stanové přístřešky, spacáky a deky pocházely ze skladů U.S. Army Medical Materiel Center v německé posádce Pirmasens). 13.8. dorazily do Gruzie celkem dva americké C-17A s humanitární pomocí.

17:42 Časti gruzínskeho kontingentu, ktorý sa v vrátil z Iraku sú nasadené na obranu Tbilisi. Podľa agentúry AFP zhruba 100 príslušníkov elitnej brigády vytvorilo zhruba 45 km severozápadne od Tbilisi na prístupovej komunikácii k mestu check-point.

18:40 USA je pripravené poskytnúť v najbližších dňoch všemožnú pomoc Gruzínsku v súvislosti s obnovou jeho armády, uviedol to tlačový hovorca Pentagonu.

18:00 Amrický prezident George Bush prikázal veleniu amerických ozbrojených síl, aby zabezpečilo humanitárne operácie v Gruzínsku. Na zabezpečení sa majú podieľať americké letectvo a námorná pechota.

18:45 Ministerstvo obrany Ukrajiny dementovalo informácie o účasti svojich špecialistov PVO v konflikte. Ako absolútne lži označili úvahy o tom, že systémy PVO ktoré zostrelili 4 lietadlá VVS Ruska boli dodané z Ukrajiny a s ukrajinskou obsluhou.

19:44 Ministerstvo obrany USA dementovalo informácie, ktoré vo svojom verejnom vystúpení v televízii poskytol gruzínsky prezident Michail Saakašvili, že USA v rámci humanitnej pomoci prevezmú pod svoju kontrolu prístavy a letiská v Gruzínsku.

V priebehu dňa zostrelili Rusi nad Južným Osetskom tri gruzínske bezpilotné prostriedky typu Hermes-450. Prvý bol zostrelený v noci, druhý predpoludním a tretí večer. Celkom disponovalo Gruzínsko pravdepodobne 12 prostriedkami, o časť prišla v jarných mesiacoch nad územím Abcházska.

Jeden zo zničených bezpilotnych prostriedkov v Cchinvali (Vesti)

Ako reakciu na konflikt zmrazil Izrael dodávky výzbroje do Gruzínska. Dôvodom sú pravdepodobne obavy z toho, že Rusko recipročne dodá sofistikovanú výzbroj do Sýrie a Iranu.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276560Verze : 0
MOD
14.08.2008


Podľa gruzínskych úradov vstúpili do severogruzínskeho mesta Gori ďalšie ruské jednotky. Ruskí vojaci cielene ničia gruzínske vojenské zariadenia. Podľa ruských zdrojov sa mali ruskí vojaci z Gori sťahovať ráno. Prítomnosť ruských jednotiek v meste môže súvisieť s tým, že mesto odmietajú opustiť skupiny juhoosetských milícií a dobrovoľníkov, pričom v meste nie sú gruzínske vojenské alebo policajné sily, schopné ochrániť obyvateľstvo pred rabovaním.


Ruské jednotky operovali aj v pristave Poti, uviedli to gruzínske média. Cieľom ruských jednotiek, podľa agentúry Reuters bol vojenský prístav, odkiaľ odviezl časť vybavenia. Podľa gruzínskych médií bol z prevádzky varadený bližšie nešpecifikovaý rádiolokátor. Ruský generálny štáb informácie poprel.


Podľa Gruzínskych zdrojov sa ruské jednotky nachádzali aj v meste Zugddidi na hraniciach s Abcházskom.


Minister zahraničných vecí RF Sergej Lavov spochybnil územnú celistvosť Gruzínska - podľa neho ide o mŕtvu záležitosť.


V Moskve sa s prezidentami separatistických republík Abcházsko (Eduard Kokojty) a Južné Osetsko (Sergej Bagapš) stretol ruský prezident Dmitrij Medvedev. V rozhovore pisľúbl, že Rusko ich podporí pri rokovaní o budúcom postavení týchto oblastí, ktoré sa chcú od Gruzínska odštiepiť a zdôraznil, že v tom sa postoj Ruska nijako nezmenil. Obaja prezidenti odštiepeneckých republík tiež podpísali šesťbodový plán prímeria, ktorý tento týždeň navrhlo Rusko a Francúzsko.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276934Verze : 0
MOD
15.08.2008


Podľa ruského internetového portálu Russia Today sa v Cchinvali stale sporadicky ozýva streľba, za ktorou údajne stoja gruzínsky ostreľovači skrývajúci sa v horách. Podľa juhoosetských predstaviteľov bola aj v meste skupina ostreľovačiek. Medzi zatknutými ostreľovačmi sú aj cudzinci - občania Ukrajiny a pobaltských krajín.


Gruzínsky prezident Michail Saakašvili podpísal dohodu o prímerí s Ruskou federáciou, ktorú do Tbilisi prieiezla ministerka zahraničných veci USA Condoleeza Riceová. Podpísaná dohoda sa týka výlučne prímeria a odchodu ruských jednotiek z gruzínskeho územia. Problematické otázky - napríklad budúci status separatistických gruzínskych provincií Abcházska a Južného Osetska, prídu podľa Riceovej na rad neskôr. Spojené štáty podľa nej považujú za nevyhnutné časom vyslať do Gruzínska medzinárodné mierové jednotky, aj napriek tomu, že Rusko prostredníctvom svojho prezidenta Dmitrija Medvedeva dnes vyhlásilo, že Abcházsko a Oseti žiadnych iných vojakov okrem ruských neprijmú.
Saakašvili na spoločnej tlačovej konferencii s Riceovou povedal, že "podpísal zmluvu s ruským okupantom," ale uistil, že sa nevzdá "ani kilometra gruzínskeho územia". Ďalej obvinil Rusko, že aj dnes pokračovalo v okupácii značnej časti Gruzínska. Saakašvili zdôraznil, že Gruzínsko sa nikdy nezmieri so stratou akéhokoľvek svojho územia. Gruzínsko podľa neho mnoho mesiacov vopred svet varovalo pred nárastom ruskej vojenskej sily. V tejto súvislosti kritizoval Európu, že jeho varovania ignorovala.


Počas návštevy Condoleezy Riceovej v Tbilisi sa ruský vojenský konvoj tvorený 17 obrnenými transportérmi a asi 200 vojakmi, zaisťovaný zo vzduchu trojicou vrtuľníkov priblížil na vdzdialenosť zhruba 55 km od Tbilisi. Konvoj postupoval pozdĺž hlavnej cesty z Gori do Tbilisi a zastavil sa pri dedine Igojeti. Podľa spravodajcov agentúry Reuters ide o asi najhlbší prienik ruských vojsk do gruzínskeho vnútrozemia od začiatku konfliktu. V konvoji sa nachádzal aj vojenská ambulancia, ostreľovači a vojaci s granátometmi.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#276932Verze : 0
MOD
16.08.2008


Ruský prezident Dmitrij Medvedev podpísal v Soči dohodu o prímerí s Gruzínskom navrhnutú Francúzskom a doručenú prostredníctvom diplomacie USA. Dohoda o prímerí umožňuje ruským jednotkám operovať na Gruzínskom území do vzdialenosti 7 km od hraníc, vrátane vytvorenia kontrolných stanovíšť.


Aj napriek podpisu dohody zostávajú ruskí vojaci naďalej hlboko v gruzínskom vnútrozemí (iba 40 km od Tbilisi), na obsadenom území, vrátane prístavu Poti naďalej ničia, alebo odvážajú vojenský materiál a vybavenie gruzínskej armády. Podle ruských údajů se mělo jednat celkem o více než 100 kusů obrněné techniky. Z tohoto počtu bylo 65 tanků a 15 bojových vozidel pěchoty (mezi nimi alespoň 9 modernizovaných BMP-1 s ukrajinskou věží Škval). Mezi zrekvírovanými vozidly se nacházela i minimálně jedna houfnice vz.77 Dana.


Ruská armáda dnes vyhodila do vzduchu dôležitý železničný most na hlavne železničnej trati spájajúcej východ a západ Gruzínska, cca 45 km západne od Tbilisi. Ruský generálny štáb túto informáciu okamažite poprel.


Severogruzínske Gori stále zostáva v obkľúčení ruských vojsk, aj keď sa časť ruských jednotiek od mesta začala dnes odpútavať. Agentúra Interfax informovala, že Gori navštívil patriarcha gruzínskej pravoslávnej cirkvi Iľja II., ktorého eskortovali pri jeho ceste ruské jednotky. Patriarcha sa vraj chce postarať o to, aby boli pozbierané a riadne pochované telá Gruzíncov, ktorí padli v Gori a v gruzínskych dedinách neďaleko Cchinvali.


Cchinvali prežilo pokojnú noc, z jeho okolia boli hlásené len ojedinené prestrelky. Do mesta sa začínajú pomaly vracať prví ľudia, ktorí utiekli pred bojmi (podľa informácií juhoosetských úradov z 30000 obyvateľov mesta opustlo svoje domovy okolo 80%). Podľa agentúry AP, s odvolaním sa na informácie od ruských dôstojníkov, nasadili ozbrojené juhoosetské milície na čistenie ulíc asi 20 gruzínskych civilistov.


Podľa generálneho prokurátora Južného Osetska Tajmuraza Chugajeva sa Gruzínsko snaží zatajiť rozsah svojich strát a vyzval preto gruzínsku stranu aby sa postarala o svojich padlých vojakov. Padlých sú údajne stovky, v dedinách zostáva ešte mnoho nezhromaždených tiel. Podľa neho je juhoosetská strana pripravená odovzdať telá rodinám padlých, nemá však spojenie s gruzínskou stranou. Prokurátor zdôraznil, že chladiaci systém miestnej márnice nefunguje a s postupom času sa stále znižuje šanca mŕtvych identifikovať.


V průběhu dne probíhalo na Rusy obsazeném území rabování. Zdá se, že ruská armáda proti tomuto počínámí postupuje přinejlepším laxně. Řada ruských vojáků je totiž rabováním sama zaneprázdněna (v kurzu je vše, co by se mohlo hodit - počínaje vybavením domácnosti a konče motorovými čluny) .
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277054Verze : 0
MOD
19.08.2008


Ruský prezident Dmitrij Medvedev prisľúbil svojmu francúzskemu kolegovi Nicolasovi Sarkozymu, že ruské jednotky opustia gruzínske územie najneskôr do 18:00 hod (20:00 MČ) dňa 22.08.2008.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277726Verze : 0
MOD
20.08.2008


Podľa Gruzínskych predstaviteľov sa odsun ruských vojsk z územia Gruzínska, v súlade s dohodou o prímerí ešte nezačal. Tanky a obrnená technika zostávajú stále na svojich pozíciách na Gruzínskom území, hranicu s južným Osetskom prekročilo len niekoľko prázdnych nákladných áut (čo je troška v rozpore so snímkami novinárov, zobrazujúcich nákladné autá plné ukoristených zbraní).


Generálny štáb Ruskej armády naopak tiež obvinil Gruzínsko z porušenia dohody - gruzínske sily sa "preskupujú", aby sa pripravili na novú agresiu, a to aj napriek súhlasu so stiahnutím v rámci dohody o prímerí, pričom ich cieľom je obnovenie svojho vojenského potenciálu.
Ruský generály štáb zároveň informoval o pláne vybudovať skoro dvadsať kontrolných stanovíšť v takzvanej "bezpečnostnej zóne" okolo hraníc Južného Osetska, ktoré budú strážiť stovky vojakov. Rusko vybuduje v tejto zóne dvojitú líniu stanovíšť, pričom prednú líniu bude strážiť asi 270 vojakov. Plán na vybudovanie bezpečnostnej zóny s kontrolnými stanovišťami podľa agentúry AP dokazuje, že Rusko chce upevniť svoju kontrolu nad Južným Osetskom.


Južné Osetsko technicky zostáva zatiaľ súčasťou Gruzínska, Rusko však už vyhlásilo, že bude akceptovať akýkoľvek štatút, na ktorom sa juhoosetskí lídri dohodnú. Bude to buď vyhlásenie nezávislosti alebo žiadosť o pričlenenie k Rusku.


Abcházsko požiadalo Rusko o uznanie jeho nezávislosti.


Predseda Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, Sergej Mironov vyhlásil, že zákonodarcovia sú pripravení uznať nezávislosť separatistických regiónov Abcházska a Južného Osetska.


Podľa Európskej Komisie pre rusko-gruzínsky konflikt už ušlo zo svojich domovov 124 tisíc ľudí a v Gruzínsku vzniklo 672 stanových táborov, kam sa uchýlili.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277632Verze : 0
MOD
21.08.2008


Začal sa postupný odsun ruských vojsk z územia Gruzínska (mimo Južného Osetska a pravdepodobne aj Abcházska).
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277724Verze : 0
MOD
22.08.2008

17:50 Ruská armáda ukončila sťahovanie svojich jednotiek z územia Gruzínska. Informoval o tom Generálny štáb Ruskej armády prezidenta Medvedeva, čím Rusko splnilo sľub svojho prezidenta, že armáda sa stiahne do piatka večera.
Gruzínske zdroje úplné stiahnutie popierajú, čo čiastočne potvrdili aj francúzsky a americký prezident Nicolas Sarkozy a George Bush. Podľa gruzínskych zdrojov časť bojových jednotiek na území Gruzínska zmenila svoj štatút na mierové sily a začala s budovaním kontrolných bodov v tzv. nárazníkovej zóne (alebo zóne odpovednosti) okolo Južného Osetska podľa mierovej dohody roku 2001. Táto zóna pretína v dvoch miestach aj životne dôležitý ťah medzi Tbilisi a čiernomorským pobrežím - diaľnicu blízko dedín Agara a Šavešebi.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#277725Verze : 0
MOD
25.08.2008


Obe komory ruského parlamentu odporučili uznať nezávislosť Abcházska a Južného Osetska.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#278235Verze : 0
MOD
26.08.2008


Ruský prezident Dmitrij Medvedev oficiálne uznal nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Proti tomuto kroku okrem Gruzínska protestovali aj USA, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko a ďalšie štáty.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#278236Verze : 0
MOD
Doporučujem zhliadnuť vydeo : Trofeje 5-dňovej vojny. Na : http://www.vesti.ru/videos?vid=149225
Je to v ruštine ale velmi zaujímavé.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#279796Verze : 0
Ďaľším štátom, ktorý uznal nezávislosť Abcházska a Južného Osetska je Nikaragua.


www.cas.sk10.09.2009 sa k uznaniu slovami svojho prezidenta pripojila aj Venezuela.


www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#281629Verze : 0
MOD
Vážení kolegovia, tento príspevok je úvodnou časťou pripravovaného príspevku ku konfliktu z Augusta 2008.


Cchiňvaľský "incident"


Jednou z hlavných tém tohto leta sa okrem kontroverzných olympijských hier v Číne stala aj „päť dňová“ vojna medzi Gruzínskom a Ruskom o Južné Osetsko a Abcházsko. Tento článok nie je vyčerpávajúcou analýzou vojenských operácií, politických a ekonomických dôsledkov tohto konfliktu. Ide o kompiláciu doteraz známych faktov a ich stručné zhrnutie, ktoré má slúžiť čitateľom a návštevníkom webu www.valka.cz ako inšpirácia k ďalšej práci.


Úvod
Ruská expanzia na juh a juhozápad sa da tuje už od obdobia vlády cara Ivana IV. „Hrozného“, ktorý dobyl a celkom vyvrátil Kazaňský Chanát. V nasledujúcich desaťročiach pokračovali výboje aj do oblasti na juhu, v smere na Kavkaz. Spory o tom či Osetsko patrí do Gruzínska alebo Ruska je značne nejasný a obe strany prirodzene preferujú historické pramene, ktoré podporujú ich verziu. Na začiatku dvadsiateho storočia bolo Gruzínsko súčasťou cárskeho Ruska rovnako ako Osetsko a Abcházsko. V lete roku 1914 národy cárskeho Ruska spoločne pochodovali do vojny, ktorá mala byť krátka, rýchla a samozrejme víťazná. Ale už po niekoľkých týždňoch sa tento optimistický predpoklad začal rúcať. Samotné Rusko síce mobilizovalo relatívne najpomalšie, ale veľké zálohy s neho robili tvrdého súpera. V prvých dvoch rokoch ešte ruské vojská dokázali hrať zo svojimi protivníkmi relatívne vyrovnanú partiu, ale postupne začalo byť zrejmé že jeho sily sú takmer vyčerpané. Neschopnosť cárskej vlády a jej úradníkov mali za následok niekoľko ťažkých porážok a slabú výkonnosť priemyslu, ktorý tak nestačil nahrádzať zničení materiál. Veľké straty na životoch a hospodársky rozvrat čoraz viac nahlodávali dôveru k vládnucemu režimu až do takej miery, že sa „revolučné riešenie“ stalo nevyhnutné. V Marci roku 1917, pod tlakom „ľudu“ a čeliac katastrofálnej situácií na bojisku, abdikoval posledný Romanovec, car Mikuláš II. Po krátkej medzihre sa moci ujala Duma a „dočasná“ vláda pod vedením Georgija Lvova, Toho neskôr nahradil Alexander Kerenský. Ale ani títo politici, akokoľvek sa snažili zlepšiť situáciu, neboli schopný zastaviť pokračujúci rozvrat štátu a jeho ozbrojených síl. Nakoniec sa príležitosti chopili „boľševici“ okolo V.I.Uľjanova-Lenina. V októbri respektíve novembri (podľa toho aký kalendár sa použije) uskutočnili prevrat, pri ktorom zosadili „dočasnú“ vládu. Na ruské pomery mal prevrat vcelku pokojní priebeh, čo ale neskoršej sovietskej propagande nezabránilo v tom aby udalosť nevykreslila v omnoho dramatickejších farbách ako masívne „povstanie utláčanej robotníckej triedy“.


Na juhu sa vytvorilo niekoľko polo-nezávislých republík, v ktorých sa moci ujali zväčša socielne-demokratické (menševické) strany. Prvú vládu Gruzínskej Demokratickej Republiky sformoval 26. mája 1918 Noe Ramišvili. GDR sa už krátko po svojom vzniku začala orientovať na Otomanskú ríšu a hlavne Nemecké cisárstvo, ktorého podpora sa ukázala ako podstatná pri obrane pred boľševickým vpádom z Abcházska. Nateraz sa však boľševici museli vzdať myšlienok na okamžití vpád do oblasti, pretože sa museli venovať bojom proti „intervencií“ a masakrovaniu roľníckych povstaní. Vláda GDR sa snažila získať obyvateľstvo vcelku úspešnou pozemkovou reformou, ale nedarilo sa jej úplne vyriešiť národnostné problémy najmä v oblasti Abcházska a Osetska. Napriek celkovej liberálnosti a snahám o zlepšenie situácie obyvateľstva sa vláda nemohla reálne zachrániť bez podpory z vonka. Po kapitulácii Nemecka na jeseň 1918 síce oblasť obsadili Britské a Francúzske jednotky ale ich prítomnosť bola limitovaná a nemal dlhého trvania najmä pre odpor samotných vojakov ktorý už mali dosť neustálych bojov. Boľševikom sa v apríli podarila „sovietizácia“ Azerbajdžanu (hlavnú rolu zohrávala 11. červená armáda a jej organizátor Georgij Ordžonikidze) a Gruzínsko sa ocitlo v smrteľnom nebezpečenstve. V máji sa miestne boľševické bunky neúspešne pokúsili o prevrat ale úspešná obrana Vojenskej Akadémie pod velením gen. Kvinitadzeho tento pokus zmarila. Po období provokácií a prestreliek sa obe strany dohodli na mierovej zmluve zo 7.Mája 1920. Ale boľševické vedenie sa zmluvy držalo iba naoko. Po upevnení svojej moci v Azerbajdžane a Arménsku sa na jar roku 1921 na rad dostalo aj Gruzínsko a jeho osud bol spečatení. Posledný premiér GDR Noe Žordania, márne vyzýval „západ“ na pomoc.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#285471Verze : 0
„Sovieckaja Gruzija“


Jedným z Leninových súdruhov bol v tom čase aj akýsi Džugašvili – Stalin. Tento Gruzínec z Gori, bol pôvodne študent kňazského seminára, ale neskôr sa stal na plný úväzok bankový lupič a revolucionár. Hoci nepatril medzi najbližších Leninových spolupracovníkov, v budúcnosti sa bude pasovať za „najvernejšieho“ Leninovho žiaka. Vďaka svojmu až neľudskému pracovnému nasadeniu a vcelku dobrým organizačným schopnostiam sa v priebehu rokov nasledujúcich po zničujúcej občianskej vojne a vypracoval až na post generálneho tajomníka VKS(b). Aj keď ho na Leninovho nástupcu typoval málokto, potom čo efektne „zúčtoval“ z L.D. Trockým, začalo jeho sebavedomie viditeľne rásť. Na začiatku tridsiatych rokov už bol nespochybniteľným pánom situácie, keď z vedenia vyšachoval prakticky všetkých „súdruhov“ z obdobia revolúcie. Už vtedy sa mohol spoľahnúť na „svoje“ kádre, ktoré mu boli oporou v straníckych a bezpečnostných orgánoch. K akým záverom došiel v prvej polovici tridsiatych rokov nie je jasné, ale to čo nasledovalo má obdobu len v nemnohých ľudských činoch. V období tzv. Veľkého teroru došlo k bezprecedentnej vlne čistiek vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach spoločnosti. Na jej konci malo byť vytvorená takmer ideálna spoločnosť, založená na socializme a „plnou parou“ smerujúca ku komunizmu. V skutočnosti však vznikla hyper-industrializovaná, militarizovaná a direktívne riadená spoločnosť, z „dolámanou“ chrbtovou kosťou, poslušná svojmu „hospodárovi“ na slovo.
V samotnom gruzínsku, respektíve na Severnom Kavkaze, iniciatívne plnil Stalinove rozkazy najmä L.P.Berija, ktorý zastával rôzne stranícke a bezpečnostné funkcie. V týchto rokoch dochádzalo k prvým väčším národnostným experimentom, spojených z likvidáciou miestnej inteligencie, umelými zmenami hraníc a kolektívnymi trestami pre „neposlušné“ národy. Medzi inými aj čečenov alebo osetíncov.


V priebehu vojny medzi nemeckom a sovietskym zväzom v rokoch 1941-45 došlo k celkovej mobilizácií bojaschopných mužov do armády, kde si práve tieto národy vydobyli povesť odvážnych bojovníkov. Ale po vytlačení Nemcov z Kavkazu, došlo k ďalšiemu mimoriadnemu kroku sovietskej vlády. Za údajnú kolaboráciu (viac alebo menej reálnu) z Nemcami boli mnohé národy a národnosti vyvezené do Kazachstanu a na Sibír. Iné skončili pod „dozorom“ a mali byť prevychované. Toto je j prípad Osetíncov, ktorý skočili v rámci Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky, kde mali byť „vychovaný“ sojim starším Gruzínskym bratom. Po smrti Stalina a Beriju došlo postupne k istému zmierneniu represií a obmedzení. Ale vzťahy medzi národmi už boli nenapraviteľne poškodené. V priebehu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov došlo k akémusi „dobrovoľnému“ aparteidu. Aj keď medziľudské vzťahy na miestnej úrovni ako-tak fungovali a oficiálna družba presviedčala o „nerozbornom“ bratstve národov ZSSR, skutočnosť bola značne odlišná. Ako potvrdzujú spomienky mnohých československý občanov, ktorý sa v rámci pracovných alebo „družobných“ povinností dostali do tejto oblasti, ani tie najpresvedčivejšie deklarácie nedokázali zakryť vzájomný chlad, panujúci pri neformálnych stretnutiach s príslušníkmi jednotlivých národov.


Za Brežnevovej éry sa korupcia a „patronáž“, bežne prítomné v sovietskej spoločnosti rozmohli do neuveriteľných rozmerov. Na Kavkaze, známom svojim klanovým rozvrstvením spoločnosti sa uchytili mimoriadne dobre. V spojený s necitlivou národnostnou politikou tak položili základ budúcich katastrofálnych udalostí. S určitou decentralizáciou moci na preverené miestne kádre KSSZ v závere Chruščovovho vládnutia si polepšila aj miestna honorácia KS Gruzínska. Pod vedením Vasiľa Mžavanadzeho si budoval svoje malé „impérium“ založenom na špekuláciách, rozkrádaní „socialistického vlastníctva“ a čiernom trhu. Výnimkou bol paradoxne minister vnútra Gruzínskej SSR, Edvard Ševarnadze, ktorému sa podarilo v rokoch 1964 až 1972 potláčať aspoň tie najkrikľavejšie prejavy. Napriek tomu sa Gruzínci netešili jednoznačne pozitívnemu „image“ v tomto národnostne zmiešanom prostredí. Mnohý im nevedeli zabudnúť istú zhovievavosť zo strany Stalinovej vlády počas čistiek, napriek tomu že represie sa dotýkali rovnako gruzíncov ako abcházcov, osetíncov alebo mingrelov.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#295648Verze : 0
„Ak ťa Boh nemá rád, nechá aby si sa narodil v zlých časoch“


Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, počas „perestrojky“ došlo k zásadným zmenám v celom ZSSR, ktoré mali zásadný dosah na situáciu v regióne. Umelo udržovaný stav sa začal rúcať. Prispeli k tomu aj niektoré akcie štátnych orgánov, napríklad pri brutálne potlačenej demonštrácií z apríla 1989. Po vlne štrajkov a demonštrácií sa „systém“ otriasol v základoch a jeho udržanie sa stalo nemožné. V Gruzínsku sa postupne k moci prepracovali rôzny „demokrati“ ako napríklad disident Zviad Gamsachurdia, ktorý sa stal aj prvým nekomunistickým prezidentom. Ich ponímanie demokracie ale akosi nepočítalo z národnostnými menšinami na území gruzínska. A tých bolo viac ako dosť. Okrem Osetíncov a Abcházcov to boli aj obyvatelia Adžárska a Mescheťský Turci. A aj tieto sa delili na veľké množstvo klanov a rodín, majúcich o budúcnosti diametrálne odlišné predstavy. Po kolapse sovietskej moci sa na scéne objavilo mnoho rôznych formácií – Gruzínska Národná Garda, Mchedrioni, Gruzínska Légia Ševardeni, Tbiliseli, Čito-Gvrito, ktoré sa vyzbrojili zbraňami ukradnutými zo skladov Sovietskej armády, Milície, Pohraničnej stráže a KGB. Medzi desiatkami skupín sa k najväčším počítali jednotky Savu Joselianiho a Tengiza „Irakli“ Kitovaniho. Gamsachurdia bol síce na konci roku 1991 zvrhnutí a moci sa ujal Edvard Ševarnadze, ktorý sa ako predseda oficiálnej Gruzínskej vlády pokúšal vyvíjať viac či menej zmysluplnú činnosť. Ale už nebolo v jeho silách zastaviť etnické šialenstvo.


Po predohre v rokoch 1991 až 1992 sa hlavné boje odohrávali v Abcházku. Gruzínska „Národná Garda“ sa pokúsila ovládnuť túto separatistickú provinciu ale neuspela. Napriek značnému množstvu zbraní, vrátane tankov a delostrelectva, ktoré tu zostali po jednotkách Zakavkazského vojenského okruhu Sovietskej armády, sa tieto jednotky nezmohli na organizovanú akciu. Jednotlivé oddiely sa len málokedy podriaďovali rozkazom oficiálnej vlády a častejšie trávili čas rabovaní a etnickými čistkami. Abcházci sa prirodzene obrátili na pomoc Ruska, ktoré neobvykle ochotne poskytlo poradcov, zbrane a ekonomickú podporu. Rusko v tomto prípade hralo na viac strán, čo mohlo byť jednak zámerom ale aj odrazom reálnej situácie v Ruských vládnych a bezpečnostných štruktúrach. Spoločným úsilím ruských, čečenských a abcházkych bojovníkov nakoniec došlo k zlomeniu Gruzínskeho odporu. Jednotlivé oddiely sa stiahli na „gruzínske“ územie a obyvateľstvo tak zostalo vydané na milosť banditom. Nasledovali obligátne etnické čistky, rabovanie a vraždenie, teraz zase etnický Gruzíncov. Po uzavretí prímeria v roku 1994, sa Gruzínsko ocitlo v ťažkom šoku. Prišlo o nezanedbateľnú časť územia, jeho ekonomika bolo kvôli vojne zasiahnutá ešte ťažšie ako v iných nástupníckych krajinách ZSSR a dôveryhodní lídri, ktorý by krajinu dokázali zjednotiť a vyviesť z tohto marazmu boli v nedohľadne.


Zvyšky „národných gárd“ boli reorganizované alebo zlúčené z pravidelnou armádou. Potom nasledovali už len roky úpadku a stagnácie vo všetkých oblastiach štátu. Armáda bolo zasiahnutá nedostatkom financií, korupciou a „warlordizmom“ veľkého počtu jej dôstojníkov.


Studená „občianska“ vojna


Prezident Ševarnadze nemal ľahkú úlohu pri manévrovaní medzi jednotlivými klanmi a záujmovými skupinami, takže na riešenie iných problémov mu nezostávalo veľa času a síl. Prežil aj niekoľko pokusov o atentát a vojenský prevrat, kolabujúcu ekonomiku a mnoho ďalších problémov. Napriek „nezávislosti“, ktorú ale nikto okrem Ruska neuznal, ani Abcházko a Osetsko nemali dôvod na oslavu. Zvlášť Osetsko, „štátik“ zo 70 000 obyvateľmi si bez pomoci Ruska nemohla veľmi vyskakovať. V priebehu tých rokov obe oblasti dostávali špecifický nádych „krajiny-nekrajiny“ kde sa platí rubľom, na identifikáciu slúžia ruské „pasporty“ a ekonomika má ráz značne exotický, respektíve zločinecko-pašerácky.
Gruzínsko a jeho vládne štruktúry sa zviechali iba pomaly. Istú zmenu priniesli až udalosti z 11. septembra. Mnoho krajín si v rámci „boja proti terorizmu“ vybavovalo svoje účty z opozíciou a Rusko sa pravidelne dožadovalo zásahu proti čečenský bojovníkom operujúcim z Gruzínskeho územia. Ale Gruzínsko a jeho armáda neboli pri najlepšej snahe schopné operovať v oblasti priesmyku Pankisi a tak sa množili prelety neoznačených „suchojov“, bombardujúcich pohraničné osady.
Neporiadok v štátnej správe a korupcia spolu z nedostatkom financií, urobili z gruzínskych ozbrojených síl veľmi neistý element, zviditeľňujúci sa pravidelnými „rebéliami“ a pochodmi za viac peňazí z rozpočtu. Až v roku 2002 sa rozbehol „Georgian Train and Equip Program“ sponzorovaní USA, ktorý mal za cieľ premeniť Gruzínske ozbrojené sily na malé ale dobre vycvičené a akcieschopné oddiely. Celkovo prešlo týmto programom niekoľko stoviek vojakov a dôstojníkov (najmä 11., 12. a 13. peší prápor „Šavnabada“, 16. „horský“ peší prápor a mechanizovaná rota). Menšia časť dôstojníkov a práporčíkov prešla odpornými a štábnymi kurzami v zahraničí aby sa dosiahla väčšia interoperability zo západnými armádami. Ale omnoho radikálnejšie zmeny nastali po tzv.: „ružovej revolúcií“ z jesene roku 2003, ktorá vyniesla do čela Gruzínska koalíciu prozápadného politika Michaila Saakašviliho.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#295650Verze : 0
Napriek „nezávislosti“, ktorú ale nikto okrem Ruska neuznal, ani Abcházko a Osetsko nemali dôvod na oslavu


Nezávislosť Abcházska a Osetska (južného) uznalo Rusko až po augustovom konflikte (rok 2008). V rokoch 1994-2008 tieto republiky neboli formálne medzinárodne uznávané ani Ruskom.
URL : https://www.valka.cz/2008-Konflikt-v-Jizni-Osetii-Rusko-Gruzie-t74905#296317Verze : 0
MOD