Main Menu
User Menu

Košice, kásárny M.R. Štefánika

Košice, Barracks of M.R. Štefánik

     
Název:
Name:
Košice, kásárny M.R. Štefánika
Originální název:
Original Name:
Košice, kásárny M.R. Štefánika
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Horné kasárny Košice
DD.MM.1939-DD.MM.1945 Szent István laktanya
Obec:
Municipality:
Košice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'34.06"N 21°15'21.74"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1726
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cassovia.sk, Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Kosice-kasarny-M-R-Stefanika-t92401#455338Verze : 1
MOD
Horné kasárne - kasárne vybudované v roku 1726 v susedstve Hornej brány na ľavej strane Hlavného námestia.


Tieto kasárne boli zhruba rovanko veľké ako Dolné kasárne, s kapacitou ubytovania okolo 700 mužov. Kasárne sú označovaná aj ako Kaiserlich-Königliche - K.-K. (cisársko-kráľovské).


Okolo roku 1820 sa začalo uvažovať o prestavbe objektu, hlavne v súvislosti s plánovaným (a v roku 1831 realizovaným) zbúraním Dolných kasárni) tak, aby sa tu mohlo ubytovať vojsko z týchto kasárni.Zdroj: www.cassovia.sk
www.fotokosice.eu

Košice, kásárny M.R. Štefánika - Horné kasárne v roku 1923?  V súčasnosti v budove sídli Stredná priemyselná škola dopravná. Na mieste budovy, ktorá je na obrázku úplne vpravo, dnes stojí OD Tesco.

Horné kasárne v roku 1923? V súčasnosti v budove sídli Stredná priemyselná škola dopravná. Na mieste budovy, ktorá je na obrázku úplne vpravo, dnes stojí OD Tesco.
URL : https://www.valka.cz/Kosice-kasarny-M-R-Stefanika-t92401#345930Verze : 0
MOD