Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 3/9 /kulometná/ [1928-1938]

3rd Squadron of the 9th Dragoon Regiment /Machine-gun/

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 3/9 /kulometná/
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 3/9 /kulometná/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 9
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-15.09.1933 I. korouhev jezdeckého pluku 9
15.09.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk 9
01.01.1936-24.09.1938 Dragounský pluk 9
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-24.09.1938 Vysoké Mýto, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 9
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-9-kulometna-1928-1938-t50653#573760Verze : 0
MOD
Dragounská eskadrona 3/9 /kulometná/ [1936-1938]


Eskadrona vznikla 1. ledna 1936 přejmenováním z Jezdecké eskadrony 3/9 /kulometné/ [1928-1936]. Nacházela se ve Vysokém Mýtě a podléhala velitelství Dragounského pluku 9 [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-9-kulometna-1928-1938-t50653#194360Verze : 0
MOD