Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 9, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 9th Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 9
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Jízdní střelecký pluk č. 2
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 9
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
01.02.1921-01.01.1936 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Vysoké Mýto, Jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-00.01.1923 Zbořil, Ladislav (plukovník jezdectva)
00.01.1923-00.02.1923 Schlaghammer, Michal (podplukovník jezdectva)
00.02.1923-00.11.1929 Dohnal, Gustav (plukovník jezdectva)
00.11.1929-00.01.1931 Fišera, Julius (plukovník jezdectva)
00.01.1931-13.07.1935 Šourek, Josef (podplukovník generálního štábu)
13.07.1935-01.01.1936 Šourek, Josef (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-DD.02.1921 Jezdecká eskadrona 1/9
01.10.1920-DD.02.1921 Jezdecká eskadrona 2/9
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 3/9
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 4/9
01.10.1920-01.03.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 9
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 9
01.10.1920-01.03.1922 Technická eskadrona jezdeckého pluku 9
01.02.1921-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 9
01.03.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 9
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/9 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 9

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 9
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-9-velitelstvi-1920-1936-t50314#415351Verze : 1
MOD