Main Menu
User Menu

Kutná Hora

okr. Kutná Hora

     
Název:
Name:
Kutná Hora
Originální název:
Original Name:
Kutná Hora
Další názvy:
Other Names:
Kuttenberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kutná Hora
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°57'00.00"N 15°16'01.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hlouška
Kaňk
Karlov
Kutná Hora-Vnitřní Město
Malín
Neškaredice
Perštejnec
Poličany
Sedlec
Šipší
Vrchlice
Žižkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1819-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
DD.04.1921-01.11.1924
1. rota telegrafního pluku
1st Company of the Signal Regiment
DD.04.1921-01.11.1924
2. rota telegrafního pluku
2nd Company of the Signal Regiment
DD.04.1921-01.11.1924
3. rota telegrafního pluku
3rd Company of the Signal Regiment
DD.04.1921-01.11.1924
4. rota telegrafního pluku
4th Company of the Signal Regiment
DD.04.1921-01.11.1924
5. rota telegrafního pluku
5th Company of the Signal Regiment
DD.04.1921-01.11.1924
Telegrafní pluk, velitelství
Headquarters of the Signal Regiment
01.08.1921-01.11.1924
1. náhradní rota telegrafního pluku
1st Depot Company of the Signal Regiment
DD.10.1921-01.11.1924
I. prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the 1st Battalion of the Signal Regiment
01.03.1922-01.10.1928
Učiliště pro telegrafní vojsko
Signal Troops School
01.10.1923-15.09.1933
Radiotelegrafní rota 1
1st Radiotelegraphic Company
01.11.1924-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 1
Depot Company of the 1st Signal Battalion
01.11.1924-24.09.1938
Telegrafní prapor 1, velitelství
Headquarters of the 1st Signal Battalion
01.11.1924-15.09.1933
Telegrafní rota 1
1st Telegraph Company
01.11.1924-15.09.1933
Telegrafní rota 2
2nd Telegraph Company
01.11.1924-15.09.1933
Telegrafní rota 4
4th Telegraph Company
01.11.1924-15.09.1933
Telegrafní rota 5
5th Telegraph Company
15.09.1933-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
1st Company /Telegraph/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-01.08.1937
2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 1
2nd Company /Telephone/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
2nd Company /Telegraph/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-01.08.1937
3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 1
3rd Company /Telephone/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
3rd Company /Telegraph/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-01.10.1935
4. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 1
4th Company /Radiotelegraphic/ of the 1st Signal Battalion
15.09.1933-24.09.1938
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 1
4th Company /Telegraph/ of the 1st Signal Battalion
01.10.1935-01.08.1937
4. rota /telefonní/ telegrafního praporu 1
4th Company /Telephone/ of the 1st Signal Battalion
01.10.1935-24.09.1938
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 1
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 1st Signal Battalion
24.09.1938-30.09.1938
Telegrafní prapor 35, velitelství
Headquarters of the 35th Signal Battalion
25.09.1938-30.09.1938
Polní pošta 4
4th Field Post Office
25.09.1938-29.09.1938
Polní pošta 62
62nd Field Post Office
27.09.1938-19.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu I. armády
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu I. armády
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu I. armády
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu I. armády
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 1st Army
27.09.1938-DD.10.1938
Geodeticko-topografické oddělení 71
71st Geodetic-topographic Section
27.09.1938-19.10.1938
I. armáda, velitelství
Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Letka 101 /kurýrní/
101st Flight /Courier/
27.09.1938-16.10.1938
Nižší polní soud I. armády
Lower Field Court of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Oddíl polního četnictva I. armády
Division of the Field Gendarmerie of the 1st Army
27.09.1938-16.10.1938
Polní věznice I. armády
Field Prisons of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Pomocná kancelář velitelství I. armády
Auxiliary Office of the Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Pomocná kancelář štábu I. armády
Auxiliary Office of the Staff of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Stan velitelství I. armády
Support the Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-01.10.1938
Telegrafní prapor 52, velitelství
Headquarters of the 52nd Signal Battalion
27.09.1938-19.10.1938
Velitelství dělostřelectva I. armády
Artillery Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Velitelství etapy I. armády
Etappenformation Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Velitelství letectva I. armády
Air Force Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Velitelství telegrafního vojska I. armády
Signal Troops Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Velitelství ženijního vojska I. armády
Engineer Troops Headquarters of the 1st Army
27.09.1938-16.10.1938
Vyšší polní soud I. armády
Higher Field Court of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad automobilní služby I. armády
Car Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad duchovní služby I. armády
Religious Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad intendanční služby I. armády
Supply Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad letecké služby I. armády
Air Service Office of the 1st Army
27.09.1938-16.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora I. armády
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad polní poštovní služby I. armády
Field Mail Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad remontní služby I. armády
Remont Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad služby silniční dopravy I. armády
Road Transport Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad spojovací služby I. armády
Signal Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad veterinářské služby I. armády
Veterinary Service Office of the 1st Army
27.09.1938-16.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora I. armády
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad zbrojní služby I. armády
Armament Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad zdravotnické služby I. armády
Health Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Úřad ženijní služby I. armády
Engineer Service Office of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Štáb I. armády
Staff of the 1st Army
27.09.1938-19.10.1938
Štábní automobilní kolona 71
71st Staff Car Column
27.09.1938-19.10.1938
Štábní rota 71
71st Staff Company
30.09.1938-17.10.1938
Polní pošta 25
25th Field Post Office
30.09.1938-01.10.1938
Polní pošta 36
36th Field Post Office
30.09.1938-02.11.1938
Polní pošta 53
53rd Field Post Office
19.10.1938-20.10.1938
Polní pošta 42
42nd Field Post Office
23.10.1938-25.10.1938
Polní pošta 62
62nd Field Post Office
DD.10.1938-DD.10.1938
Polní pošta 16
16th Field Post Office
13.11.1938-15.11.1938
Polní pošta 4
4th Field Post Office
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 1/5 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 5th Battalion
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 2/5 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 5th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 3/5 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 5th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/5 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 5th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Prapor 5
5th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Kutná Hora
Garrison Detachment Kutná Hora
01.06.1945-01.10.1947
Spojovací pluk 5
5th Signal Regiment
01.01.1953-15.07.1958
1. okruhový automobilní a traktorový sklad
1st District Automobile and Tractor Depot
DD.MM.1955-31.10.1991
1. pluk civilní obrany
1st Civil Defence Regiment
01.09.1965-01.09.1969
1. okruhový automobilní sklad
1st District Automobile Depot
01.01.1990-31.10.1992
1. okruhový automobilní sklad
1st District Automobile Depot
31.10.1991-31.12.1992
1. vojenský záchranný pluk civilní obrany
1st Civil Defence Military Rescue Regiment
31.10.1992-31.12.1992
1. automobilní sklad
1st Automobile Depot
01.01.1993-30.06.1994
1. vojenský záchranný pluk civilní obrany
1st Civil Defence Military Rescue Regiment
01.07.1994-31.12.1996
71. záchranný pluk civilní ochrany
71st Civil Defence Rescue Regiment
01.01.1997-31.03.2004
71. záchranná a výcviková základna
71st Rescue and Training Base
01.04.2004-01.10.2008
152. záchranný prapor
152nd Rescue Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/E4IClf
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#497439Verze : 0
MOD
Kutná Hora


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 13 892 obyvatel (z toho 13 726 osob národnosti československé, 63 osob národnosti německé, 5 osob národnosti polské, 5 osob národnosti ruské a 3 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Telegrafní pluk (říjen 1920 – listopad 1924),
Telegrafní prapor 1 (od srpna 1921),
Hlavní vojenský telegrafní sklad (květen 1925 – duben 1935),
Učiliště pro telegrafní vojsko (leden 1921 – leden 1928),
Telegrafní učiliště (leden 1928 – říjen 1928).


Vojenské jednotky byly umístěny v Kasárnech Jana Roháče z Dubé, jejichž budovy byly pro vojsko adaptovány v letech 1776-1777 z bývalé jesuitské koleje, postavené v letech 1667-1721, a od ledna 1932 také v Městských kasárnech, adaptovaných z budov bývalé řemeslnické školy.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#174443Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. A IV. prapor pěšího pluku č. 21
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#416196Verze : 0
MOD
Kostel sv. Panny Barbory
Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1447
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová (upraveno)

Autorka fotografie: Zuzana Malachová (upraveno)
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Kutná Hora - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#555090Verze : 2
Pomník Tomáše Garrigua Masaryka
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571155Verze : 1
Pomník obětem 1. světové války
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571160Verze : 0
Socha sv. Václava
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571161Verze : 0
Socha sv. Barbory
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571162Verze : 0
Měšťanský dům čp. 173
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571163Verze : 0
Měšťanský dům čp. 81 se sochou sv. Jana Nepomuckého
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571164Verze : 0
Rodinný dům čp. 562 se sochou sv. Judy Tadeáše
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571165Verze : 0
Socha Boží Rodičky s děťátkem
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571166Verze : 0
Socha sv. Judy Tadeáše
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#571167Verze : 0
Palackého náměstí
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#598042Verze : 2
Václavské náměstí
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#598043Verze : 1
Havlíčkovo náměstí
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
Kutná Hora - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kutna-Hora-t44322#598049Verze : 0