Main Menu
User Menu

Pěší pluk 9 [1920-1938]

9th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 9
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
9. československý střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 209
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.10.1920-31.12.1937 2. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 15. divise
Dislokace:
Deployed:
11.10.1920-DD.01.1938 Most (Nové jezdecké kasárny) /
00.01.1938-24.09.1938 Kremnica (kasárny) /

Velitel:
Commander:
DD.10.1920-DD.12.1920 Petřík, Václav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

06.10.1920-24.09.1938 I. prapor 3. pěšího pluku
06.10.1920-24.09.1938 II. prapor 3. pěšího pluku
06.10.1920-24.09.1938 III. prapor 3. pěšího pluku
06.10.1920-24.09.1938 Náhradní prapor 3. pěšího pluku
06.10.1920-24.09.1938 Pomocná rota 3. pěšího pluku
06.10.1920-24.09.1938 Technická rota 3. pěšího pluku
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní 3. pěšího pluk
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-9-1920-1938-t120412#413253Verze : 2
MOD