Main Menu
User Menu

2. pěší brigáda, velitelství [1920-1937]

Headquarters of the 2nd Infantry Brigade

     
Název:
Name:
2. pěší brigáda, velitelství
Originální název:
Original Name:
2. pěší brigáda, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
14. pěší brigáda, velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 1. divise, velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.12.1937 Chomutov, Kasárny Milana R. Štefánika /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-03.12.1920 Lagarde, Joseph (plukovník generálního štábu)
03.12.1920-03.01.1921 Petřík, Václav (plukovník pěchoty)
03.01.1921-07.04.1921 Kautecký, František (plukovník pěchoty)
07.04.1921-15.12.1923 Jiskra, František (podplukovník pěchoty)
15.12.1923-23.02.1924 Kutlvašr, Karel (plukovník pěchoty)
23.02.1924-10.04.1924 Kaiser, Karel (plukovník pěchoty)
10.04.1924-26.10.1927 Kutlvašr, Karel (plukovník pěchoty)
26.10.1927-12.12.1927 Pschorn, Ferdinand (plukovník pěchoty)
12.12.1927-04.05.1928 Kutlvašr, Karel (plukovník pěchoty)
04.05.1928-05.10.1929 Kutlvašr, Karel (brigádní generál)
05.10.1929-01.10.1930 Melichar, František (plukovník pěchoty)
01.10.1930-10.08.1931 Kutlvašr, Karel (brigádní generál)
10.08.1931-30.09.1931 Pschorn, Ferdinand (plukovník pěchoty)
30.09.1931-DD.01.1932 Eliáš, Alois (brigádní generál)
DD.01.1932-DD.08.1932 Pschorn, Ferdinand (plukovník pěchoty)
DD.08.1932-28.09.1932 Eliáš, Alois (brigádní generál)
28.09.1932-18.07.1933 Pschorn, Ferdinand (plukovník pěchoty)
18.07.1933-30.11.1933 Eliáš, Alois (brigádní generál)
30.11.1933-31.12.1933 Pschorn, Ferdinand (plukovník pěchoty)
31.12.1933-31.07.1934 Langer, Cyril (plukovník generálního štábu)
31.07.1934-30.09.1936 Langer, Cyril (brigádní generál)
30.09.1936-01.12.1937 Kravák, František (plukovník pěchoty)
01.12.1937-31.12.1937 Nosek, Josef (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 46
11.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 9

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenská správa 1918-1939 - Vyšší velitelství, Velitelství 1. pěší brigády, kronika
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/2-pesi-brigada-velitelstvi-1920-1937-t74047#589978Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Headquarters-of-the-2nd-Infantry-Brigade-t74047#589978Version : 0
MOD