Main Menu
User Menu

Pěší pluk 23 [1920-1938]

23rd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 23
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 23
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
23. střelecký pluk / 3. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 17. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 15. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.01.1930 Bratislava, kasárny /
DD.01.1938-24.09.1938 Trnava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.11.1924 Beránek, Josef (Podplukovník)
DD.11.1924-DD.10.1925 Konrád, Emanuel (Podplukovník)
DD.10.1925-DD.05.1928 Beránek, Josef (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.12.1929 Beránek, Josef (Plukovník)
DD.12.1929-DD.09.1931 Viest, Rudolf (Plukovník)
DD.09.1931-DD.12.1932 Buben, Josef (Plukovník)
DD.12.1932-DD.07.1933 Huslig, Hugo (Podplukovník)
DD.07.1933-DD.07.1933 Huslig, Hugo (Plukovník)
DD.07.1933-DD.12.1933 Buben, Josef (Plukovník)
DD.12.1933-DD.10.1935 Rýdl, Václav (Plukovník)
DD.10.1935-DD.11.1936 Kemr, Václav (Plukovník)
DD.11.1936-24.09.1938 Vondráček, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1920-1938-t72740#563144Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Infantry-Regiment-t72740#563144Version : 0
MOD
Pěší pluk 23 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 23. střeleckého pluku [1918-1920] a 3. střeleckého pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Bratislavě a od ledna 1930 v Trnavě, podléhalo velitelství 17. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 15. divise [1937-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Amerických Slováků“ a od svého předchůdce převzal vyznamenání Válečným křížem 1914-1918.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1920-1938-t72740#257887Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Infantry-Regiment-t72740#257887Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 23
Technická správa pěšího pluku 23


Pěší prapor I/23 [1920-1938]
Pěší prapor II/23 [1920-1938]
Pěší prapor III/23 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 23 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 23 [1935-1938]
Rota velkých kulometů proti letadlům pěšího pluku 23 [1938]
Pomocná rota pěšího pluku 23
Technická rota pěšího pluku 23
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1920-1938-t72740#257888Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Infantry-Regiment-t72740#257888Version : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Josef Beránek (říjen 1920 – listopad 1924),
podplukovník pěchoty Emanuel Konrád (listopad 1924 – říjen 1925),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Josef Beránek (říjen 1925 – prosinec 1929),
plukovník generálního štábu Rudolf Viest (prosinec 1929 – září 1931),
plukovník generálního štábu Josef Buben (září 1931 – prosinec 1932),
podplukovník pěchoty, od července 1933 plukovník generálního štábu Hugo Huslig (prosinec 1932 – červenec 1933),
plukovník generálního štábu Josef Buben (červenec 1933 – 193),
plukovník pěchoty Václav Rýdl (prosinec 1933 – říjen 1935),
plukovník generálního štábu Václav Kemr (říjen 1935 – listopad 1936),
plukovník pěchoty František Vondráček (listopad 1936 – září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1920-1938-t72740#257889Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/23rd-Infantry-Regiment-t72740#257889Version : 0
MOD