Main Menu
User Menu

Okres Žiar nad Hronom

     
Název:
Name:
okres Žiar nad Hronom
Originální název:
Original Name:
okres Žiar nad Hronom
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Banskobystrický kraj
Sídlo:
Capital:
Žiar nad Hronom
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
35
Rozloha:
Area:
517,6 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Banská Štiavnica, okres Žarnovica, okres Prievidza, okres Turčianske Teplice, okres Banská Bystrica, okres Zvolen.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cdb.sk/.../Mapy-okresov.alej
http://sk.wikipedia.org/wiki/
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Ziar-nad-Hronom-t79154#358625Verze : 0
MOD
Okres Žiar nad Hronom
Hrad:
Castle:

Kremnica
Zřícenina hradu:
Ruin of castle:

Šášov
Pustý hrad
Hrad - zaniklý:
Castle - defunct:


Zámek:
Manor house:

Hliník nad Hronom
Ladomer
Žiar nad Hronom
Zřícenina zámku /Ruin of Manor house:

Zámek - zaniklý / Manor house - defunct:

Klášter / Monastery:

Klášter - zaniklý / Monastery - defunct:

Tvrz / Stronghold:

Zřícenina tvrze / Ruin of Stronghold:

Tvrz - zaniklá:
Stronghold - defunct:


Pevnost / Fort:

Hradiště / Hillfort:

Ostatní arch.naleziště / Other gids:

Muzeum / Museum:

Skanzen:
Outdoor museum:


Památník / Monument:
Pamätný dom Andreja Kmeťa Bzenica
Bojiště / Battlefield:

Ostatní / Other:
Zdroje: http://www.slovenskehrady.sk
https://www.valka.cz
http://www.muzeum.skPozn.: tabuľka je pripravená na dopĺňanie objektov. Prosím nedopĺňať objekty priamo do tabuľky ale do samostatných príspevkov. Je to z dôvodu vytvárania paralelnej databázy v externom programe, takže pokiaľ by ste doplnili objekty priamo do tabuľky, mohlo by dôsjsť k strate údajov (týka sa moderátorov).
URL : https://www.valka.cz/Okres-Ziar-nad-Hronom-t79154#290845Verze : 0
MOD