Main Menu
User Menu

Okres Bardejov

     
Název:
Name:
Okres Bardejov
Originální název:
Original Name:
okres Bardejov
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Prešovský kraj
Sídlo:
Capital:
Bardejov
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
86
Rozloha:
Area:
937 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Prešov, okres Sabinov.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Bardejov
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Bardejov-t79124#343563Verze : 0
MOD
Okres Bardejov
Hrad:
Castle:


Zřícenina hradu:
Ruin of castle:

Zborov
Hrad - zaniklý:
Castle - defunct:

Bardejovský hrad
Zámek:
Manor house:

Hertník
Zřícenina zámku /Ruin of Manor house:

Zámek - zaniklý / Manor house - defunct:

Klášter / Monastery:

Klášter - zaniklý / Monastery - defunct:

Tvrz / Stronghold:

Zřícenina tvrze / Ruin of Stronghold:

Tvrz - zaniklá:
Stronghold - defunct:


Pevnost / Fort:

Hradiště / Hillfort:

Ostatní arch.naleziště / Other gids:

Muzeum / Museum:
Šarišské múzeum Bardejov
Skanzen:
Outdoor museum:


Památník / Monument:
Bazilika sv. Egídia Bardejov
Stredoveká radnica Bardejov
Radničné námestie Bardejov
Fortifikačný systém Bardejov
Židovské suburbium Bardejov
Bojiště / Battlefield:

Ostatní / Other:
Zdroje: www.muzeum.sk
www.hrady.skPozn.: tabuľka je pripravená na dopĺňanie objektov. Prosím nedopĺňať objekty priamo do tabuľky ale do samostatných príspevkov. Je to z dôvodu vytvárania paralelnej databázy v externom programe, takže pokiaľ by ste doplnili objekty priamo do tabuľky, mohlo by dôsjsť k strate údajov (týka sa moderátorov).
URL : https://www.valka.cz/Okres-Bardejov-t79124#290786Verze : 0
MOD