Main Menu
User Menu

70. zpravodajské, sledovací a průzkumné křídlo [2009- ]

70th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing

     
Název:
Name:
70. zpravodajské, sledovací a průzkumné křídlo
Originální název:
Original Name:
70th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2009
Předchůdce:
Predecessor:
70. zpravodajské křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2009-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
01.01.2009-DD.MM.RRRR Annapolis Junction, Fort George G. Meade

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.08.2000-01.05.2005 694. zpravodajská skupina
01.01.2009-DD.MM.RRRR 544. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina
01.09.2009-DD.MM.RRRR 691. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina
15.10.2009-DD.MM.RRRR 707. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/70-zpravodajske-sledovaci-a-pruzkumne-kridlo-2009-t137134#451278Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/70th-Intelligence-Surveillance-and-Reconnaissance-Wing-t137134#451278Version : 0
MOD