Main Menu
User Menu

314. taktické transportní křídlo [1967-1991]

314th Tactical Airlift Wing

     
Název:
Name:
314. taktické transportní křídlo
Originální název:
Original Name:
314th Tactical Airlift Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1967
Předchůdce:
Predecessor:
314. křídlo pro přepravu jednotek
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
314. transportní křídlo
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1967-01.11.1968 315. letecká divize
01.11.1968-31.05.1971 327. letecká divize
31.05.1971-15.03.1972 12. letecká armáda
15.03.1972-31.12.1974 834. letecká divize
31.12.1974-01.12.1991 22. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.08.1967-31.05.1971 Kung Kuan AB
Velitel:
Commander:
14.02.1967-12.03.1968 Jones, Paul A. (Colonel)
12.03.1968-12.10.1968 Lutton, Lyle D. (Colonel)
12.10.1968-15.07.1970 Jones, Albert W. (Colonel)
15.07.1970-22.01.1971 Phillips, William T. (Colonel)
22.01.1971-15.05.1971 Staley, Ray C. (Colonel)
15.05.1971-31.05.1971 Iosue, Andrew P. (Colonel)
31.05.1971-31.07.1972 Gibney, Richard J. (Colonel)
31.07.1972-14.05.1973 Drury, Richard T. (Colonel)
14.05.1973-18.10.1973 Janssen, Frank W. (Colonel)
18.10.1973-03.11.1973 Gauch, Eugene W. Jr (Brigadier General)
03.11.1973-16.07.1974 Coverdale, Robert F. (Colonel)
16.07.1974-19.01.1976 Davis, John E. (Colonel)
19.01.1976-01.08.1977 Mohney, Russell E. (Brigadier General)
01.08.1977-16.10.1978 Nagel, Donald M. (Colonel)
16.10.1978-17.07.1981 Hansen, Alfred G. (Brigadier General)
17.07.1981-25.07.1983 Freeman, Dan W. (Colonel)
25.07.1983-11.04.1985 Kehler, William A. (Colonel)
11.04.1985-26.03.1986 Hargrove, Floyd E. (Colonel)
26.03.1986-04.05.1988 Barnhill, Charles C. Jr (Colonel)
04.05.1988-03.11.1989 Loranger, Donald E. Jr (Colonel)
03.11.1989-30.09.1991 Hart, Albert R. (Colonel)
30.09.1991-01.12.1991 Wax, Charles J. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1978-15.06.1980 314. taktická transportní skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/314-takticke-transportni-kridlo-1967-1991-t138680#452827Verze : 1
MOD