Main Menu
User Menu

12. operačně výcviková jednotka [1940-1945]

No. 12 Operational Training Unit / No. 12 OTU

     
Název:
Name:
12. operačně výcviková jednotka RAF
Originální název:
Original Name:
No. 12 Operational Training Unit RAF / No. 12 OTU RAF
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.04.1940
Předchůdce:
Predecessor:
52. peruť RAF a 63. peruť RAF
Datum zániku:
Disbanded:
22.06.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.04.1940-11.05.1942 6. skupina RAF
11.05.1942-22.06.1945 91. skupina RAF
Dislokace:
Deployed:
08.04.1940-DD.08.1941 Benson, Royal Air Force Station Benson
DD.08.1941-22.06.1945 ?, Chipping Warden Airfield

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
kódové označení
FQ (04.1940-12.1940)
JP (12.1940-06.1945)
ML (MM.RRRR-06.1945)
Zdroje:
Sources:
https://www.rafweb.org/Organsation/OTU_1.htm
URL : https://www.valka.cz/12-operacne-vycvikova-jednotka-1940-1945-t59653#555080Verze : 0
MOD