Main Menu
User Menu

Pěší pluk 40 [1920-1938]

40th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 40
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 40
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
31. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1920-31.12.1937 16. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 8. divise
Dislokace:
Deployed:
09.10.1920-DD.01.1921 Opava, kasárny /
DD.01.1921-DD.05.1927 Hranice, kasárny /
DD.05.1927-24.09.1938 Valašské Meziříčí, kasárny /

Velitel:
Commander:
09.10.1920-DD.10.1921 Pobořil, František (Podplukovník)
DD.10.1921-DD.11.1921 Tangl, Viktor (Podplukovník)
DD.11.1921-DD.12.1921 Friesse, Bohdan (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.01.1923 Friesse, Bohdan (Plukovník)
DD.01.1923-DD.02.1928 Novotný, Edmund (Plukovník)
DD.02.1928-DD.05.1928 Körner, Felix (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.12.1933 Körner, Felix (Plukovník)
DD.12.1933-DD.12.1934 Kajdoš, Vladimír (Plukovník)
DD.12.1934-DD.10.1935 Minsinger, Alfréd (Plukovník)
DD.10.1935-24.09.1938 Matoušek, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-40-1920-1938-t72474#562995Verze : 1
MOD
Pěší pluk 40 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 9. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním velitelství 31. střeleckého pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Opavě, od ledna 1921 v Hranicích a od května 1927 ve Valašském Meziříčí, podléhalo velitelství 16. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 8. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-40-1920-1938-t72474#256453Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 40
Technická správa pěšího pluku 40


Pěší prapor I/40 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/40 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/40 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 40 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 40
Těchnická rota pěšího pluku 40
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-40-1920-1938-t72474#256454Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty František Pobořil (říjen 1920 – říjen 1921),
podplukovník pěchoty Viktor Tangl (říjen 1921 – listopad 1921),
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Bohdan Friesse (listopad 1921 – leden 1923),
plukovník pěchoty Edmund Novotný (leden 1923 – únor 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Felix Körner (únor 1928 – prosinec 1933),
plukovník generálního štábu Vladimír Kajdoš (prosinec 1933 – prosinec 1934),
plukovník pěchoty Alfréd Minsinger (prosinec 1934 – říjen 1935),
podplukovník pěchoty, od března 1936 plukovník pěchoty Josef Matoušek (říjen 1935 - září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-40-1920-1938-t72474#256456Verze : 0
MOD