Main Menu
User Menu

RUS - 9K58T Smerč-T (300mm raketomet)

9K58T Smerch-T

9К58Т Смерч-Т

     
Název:
Name:
9K58T Smerč-T
Originální název:
Original Name:
9К58Т Смерч-Т
Kategorie:
Category:
samohybný raketometný komplex
Výrobce:
Producer:
GNPP Splav, Tula /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2005-DD.MM.2007 (pro Indii / for India)
DD.MM.2009-DD.MM.2010 (pro Turkménistán / for Turkmenistan)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
42+

6
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2005
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M55K (9M525) - raketa s kazetovou hlavicí 9N139 / rocket with 9N139 cluster warhead
9M55K1 (9M526) - raketa s kazetovou hlavicí 9N152 / rocket with 9N152 cluster warhead
9M55K4 (9M527) - raketa s kazetovou hlavicí 9N539 / rocket with 9N539 cluster warhead
9M55K5 (9M531) - raketa s kazetovou hlavicí 9N176 / rocket with 9N176 cluster warhead
9M55F (9M528) - raketa s tříštivou hlavicí 9N150 / rocket with 9N150 fragmentation warhead
9M55S (9M529) - raketa s termo-barickou hlavicí 9N174 / rocket with 9N174 fuel-air explosive warhead
9M528 - raketa s tříštivou hlavicí / rocket with fragmentation warhead
9M534 - raketa s průzkumným prostředkem Tipčak / rocket with Tipchak reconnaissance system
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A52-2T (odpalovací zařízení / launcher)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S729M1 Slepok-1 (automatizovaný systém velení a řízení palby / fire control system)
1T12-2M (topografické vozidlo / topographical vehicle)
1B44 (meteorologický systém / meteorological system)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9T234-2T (nabíjecí přepravník, podvozek Tatra 815-6ZVR8T / transloader, Tatra 815-6ZVR8T chassis)
9F819 (souprava speciálního vybavení a nářadí / set of special equipment and tools)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F827
9F840
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
derivát 9K58 Smerč
Zdroje:
Sources:
archív autora
www.russianarms.ru
https://mz.perm.ru/products/26/536/
URL : https://www.valka.cz/RUS-9K58T-Smerc-T-300mm-raketomet-t236836#654542Verze : 0
MOD
Nabíjanie odpaľovacieho zariadenia 9A52-2T z nabíjacieho prepravníka 9T234-2T.


Zdroj: https://mz.perm.ru/products/26/536/

RUS - 9K58T Smerč-T (300mm raketomet) - Nabíjanie 9K58T

Nabíjanie 9K58T
URL : https://www.valka.cz/RUS-9K58T-Smerc-T-300mm-raketomet-t236836#654543Verze : 0
MOD