Main Menu
User Menu

Leopard 2A6

     
Název:
Name:
Leopard 2A6
Originální název:
Original Name:
Leopard 2A6
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2001-DD.MM.20RR Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, München
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
900+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
62400 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
10970 mm
Délka korby:
Hull Length:
7722 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3740 mm
Celková výška:
Overall Height:
2640 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
530 mm
Šířka pásu:
Track Width:
635 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,09 MPa
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
MTU MB 873 Ka-501
Výkon:
Power:
1103 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
72 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
3 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,1 m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
120 mm L/55 (42 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
7,62mm koaxiálny guľomet MG 3
7,62mm protilietadlový guľomet MG 3 (4750 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
(170 ks) Leopard 2 HEL
(350 ks)
(180 ks)
(219 ks)
(120 ks) Leopard 2 (S)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Janes Armour and Artillery 2005-2006

http://www.fprado.com/armorsite/leo2.htm
URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#466704Verze : 0
MOD
Leopard 2A6


Vývoj nasledovníka za úspešný tank Leopard 1 začal už koncom 60 - tych rokov a trval až do konca 70 - tych rokov. Určujúci vplyv na vývoj tohto bojového tanku mali výsledky vývoja hlavného bojového tanku 70 / MBT-70, tu nasledovala spolupráca s USA.


V rokoch 1978 a začiatkom 1979 nasledovala skúška s prvým pred sériovým modelom a koncom roku 1979 bola uskutočnená prvá dodávka prvých tankov Leopard 2 o počte 380 kusov. V rokoch vývoja boli postavené a otestované rôzne modely. Tak boli vyskúšané rozdielne SRP a diaľkomery. Systém EMES-13 od roku 1973 pracoval napríklad s jedným diaľkomerom. Až v júni 1976 sa rozhodlo o zakúpení systému americkej firmy Hughes (EMES-15) pre spojenie k laserovému diaľkomeru rovnakej firmy. Ako nočný pozorovací prístroj mala byť použitá termokamera nemeckej firmy Zeiss. Skôr ako táto termokamera bola k dispozícii pre vojská, bol Leopard 2 na prechodné obdobie vybavený s pasívnym zameriavacím a pozorovacím prístrojom PZB-200.
Korba Leopardu 2A6 má tvarovaný viacvrstvový pancier. Je rozdelená do troch priestorov: vodičský (vpredu), bojový (v strede) a motorový (vzadu). Vodič sedí v prednej časti korby na pravej strane. Má jednodielny príklop otváraný doprava a tri pozorovacie periskopy. Stredný môže nahradiť pasívnym nočným periskopom. Časť vezenej munície je uložená vľavo od vodiča. Veža s odmerom 360° umožňuje pozorovanie terénu a zamierenie kanónu, je v strede vozidla. Veliteľ a strelec sú vpravo, nabíjač vľavo.


Výzbroj:


Hladký kanón kalibru 120 mm vyvinula firma Rheinmetall. Strieľa dvomi typmi munície APFSDS-T a HEAT-MP-T, každá má i cvičnú verziu. APFSDS-T má účinný dostrel 2000 m a HEAT-MP-T má vysoký stupeň účinnosti proti nechráneným i chráneným cieľom. Obidve typy munície so stabilizátormi majú polo spáliteľné nábojnice s kovovým dnom, ktoré je vyhadzované do vaku pod zadkom hlavne. Vo výzbroji je aj munícia tretej generácie APFSDS-T s oveľa väčším pomerom dĺžka/priemer. Munícia pre Leopard 2A6 je zameniteľná s americkou (pre M1A1). Kanón tanku M1A1 je licenčnou verziou 120 mm kanónu Leopardu 2. Palebný priemer tanku je 42 ks munície, časť je uložená naľavo od vodiča, a zvyšok v ľavej časti veže oddelenej od bojového priestoru elektricky ovládanými dverami. Pri jej zasiahnutí, výbuch smeruje hore. Spriahnutý 7,62 mm guľomet Rheinmetall MG 3 je umiestnený vľavo od kanónu. Rovnaká zbraň môže byť namontovaná na príklop nabíjača. Na oboch stranách veže je osem vrhačov dymových granátov.


Systém Riadenia Paľby:


SRP Leopardu 2A6 zahŕňa ako hlavné prvky denný zameriavací ďalekohľad s laserovým diaľkomerom a integrovanou termokamerou, dvoma stabilizovanými zámernými osami, balistický počítač, zariadenie na automatické sledovanie cieľa hlavnou zbraňou po jeho zameraní a stabilizovaná veliteľská vežička so zameriavacím ďalekohľadom PERI R17.


Pozorovanie bojiska sa vedie cez veľké množstvo veľko rozmerových uhlových zrkadiel. Pri porušení hlavného zameriavacieho ďalekohľadu sa riadi streľba pomocou teleskopického zameriavacieho ďalekohľadu s 8 násobným zväčšením typu FERO-Z18. Tento zameriavací ďalekohľad je umiestený rovnobežne s osou kanónu a výhľad je cez valcovú clonu. Je obdobne podobný zameriavaciemu ďalekohľadu TZF-3 v tanku Leopard 1.


Ako hlavný zameriavací ďalekohľad je použitý EMES-15, ktorý vyrába firma STN-Atlas Elektronik. EMES-15 má 12 násobné zväčšenie s 5 stupňovým zorným poľom. V jednom konštrukčnom celku sú zjednotené binokulárny denný zameriavací ďalekohľad, termokamera a laserový diaľkomer. Konštrukčne rovnaký prístroj je tiež použitý v tanku Leopard 1A5.


EMES-15 obsahuje jednu pozorovaciu hlavicu stabilizovanú v dvoch rovinách pre denný a nočný pozorovací kanál ako aj pre laserový diaľkomer.


Stabilizovanie kanónu a veže je spojené so základnou stabilizáciou pozorovacej hlavice. Spojenie cez systém riadenia paľby a ďalšie elektronické prvky stabilizácie zbraní, nasleduje sekundárne stabilizovanie veže a kanónu, primárna stabilizácia pozorovacej hlavice. Blokovacie zariadenie streľby povolí streľbu len keď sa zámerná os EMESu a hlavne kanónu dostane do rovnakej polohy. Merač uhlov meria permanentne odklon zbraňového systému vo vodorovnej a v zvislej rovine k polohe zámernej osi a vedie vežu a kanón stále do rovnakej polohy naspäť. Preto sa tu hovorí tiež o zariadení na automatické sledovanie cieľa. Rozhodujúca výhoda vedľa vysokej stabilizácie pozostáva v tom, že sa dá ovládať systém riadenia paľby, veža a kanón nezávisle od primárnej stabilizácie pozorovacej hlavice EMESu z pôvodnej do inej polohy. Tým môžu byť automaticky premiestnené vyšetrené pridelené hodnoty od systému riadenia paľby bez toho aby musel strelec zmeniť zámerný bod. Má iba za cieľ zámernú značku naniesť a porovnať. Keď je zbraňový systém pripravený k streľbe zobrazí sa v zornom poli diaľkomerného zameriavača a strelec môže vystreliť.


Digitálne pracujúci SRP môže vyčítať z pamäťového modulu všetky potrebné balistické hodnoty jednotlivých druhov munície k výpočtu.


Hlavné druhy munície pre bojové nasadenie a cvičné streľby sú k dispozícii a môžu byť jednoducho prispôsobené pre nové trendy cez zmenu pamäťového modulu. Pri príprave ku streľbe musí posádka pre kanón a každý typ munície nastaviť individuálnu chybu zistenú pri prvom výstrele do ovládacieho pultu. Práve tak sú predtým nastavené hodnoty teploty vzduchu, plniaca teplota a topografická výška oblasti použitia. Hodnota pre bočný vietor môže byť nastavená vopred alebo bude cez senzor permanentne vyhodnocovaná.


Z topografickej výšky a teploty vzduchu môže vypočítať počítač približne reálny tlak vzduchu, pre tie balistické výpočty, pre ktoré sú dôležité. Počas strieľania oznamuje senzor zošikmenie veže v priečnej osi. Odklonenie z vodorovnej roviny vedie k priveľkým odchýlkam pri strieľaní a môže sa kompenzovať cez zmenu rovnakej polohy zbraňového systému k systému riadenia paľby. Pre prvky pre streľbu na pohyblivé ciele a pri streľbe za pohybu sa vyšetruje cez senzory uhlová rýchlosť, sklon zbrane pri sledovaní cieľa vo vodorovnej a v zvislej rovine. SRP môže vypočítať tieto prvky vo výške a strane a tým sa zbraň nastaví na novú polohu.


Ako diaľkomer je integrovaný CE628 laser firmy Zeiss - Eltro - optotronik v EMES-15. Je to Nd:Yag (Neodynium Yttrium Alumínium Granat Laser). Môže nasledovať až do troch meraní v štyroch sekundách. Meraný rozsah je od 200 až do 10000 m, presnosť merania má toleranciu od 10 m. Dáta o vzdialenosti sú sprostredkované SRP a zobrazí sa v zornom poli strelca. Vzdialenosti nad 4000 m nie sú pritom automatický zohľadňované SRP a musia byť manuálne nastavené. Ako zámerná značka je využitá kruhová zámerná značka. Pri potrebe môže potlačiť z dvoch zapnutých ozvien a zabezpečiť len vyhodnotenie prvého reflektovaného laserového lúča k určeniu vzdialenosti.


Ciele sú zameriavané s kruhovou centrálnou zámernou značkou. Ďalšie línie môžu byť použité v prípade potreby k pomocnému určeniu vzdialeností po ryskovom meradle a pri opravách streľby. Línie v zornom poli sú štandardné vo všetkých zameriavačoch západných tankov, líši sa v množstve ďalších pomocných línií.

V zornom poli termokamery znovu nájdeme rovnaké línie, samotný rozdiel je chýbajúca zámerná značka. Termokamera je vyrobená firmou Zeiss - Eltro Optronik na základe štandardného amerického modelu.
Čas dosiahnutia pohotovosti na prevádzku činí asi 10 minút, počas tohto času sa detektor pozostávajúci z 120 kadmiových - ortuťových - telúrových -elementov (CdHgTe) ochladí na menej ako 196 °C je možné zmeniť zväčšenie termokamery. K pozorovaniu je využité 12 násobné zväčšenie, k pozorovaniu širokého priestoru sa môže prepnúť na 4 násobné zväčšenie. V tomto prípade sa zobrazia pravouhlé rámy zorného poľa 12 násobného zväčšenia, tým môže strelec zistené ciele rýchlejšie sledovať a následne prestaviť zväčšenie. V prípade potreby sa môže polarita indikátora prestaviť. Teplé predmety sú zobrazené buď svetlo alebo temno, ide fakticky o „Negatív“ predošlého obrazu. Tak isto sa môže nastaviť kontrast aby sa zlepšila viditeľnosť objektov. Termokamera má pri normálnych podmienkach osvetľovací dosah ďaleko nad 2000 m. Dohľad bude podstatný znížený pri hmlách s vysokou hustotou a pri relatívne veľkých kvapkách dažďa. Tu bude absorbované veľké množstvo tepla objektov. Aj napriek tomu je táto termokamera v súčasnosti najlepšie dostupný pozorovací prístroj pre pozorovanie v noci a za zníženej viditeľnosti. Tiež pri dennom svetle môže dobre pomôcť spozorovať skryté (zamaskované) ciele a mala by byť v boji stále zapnutá.


Prístroj na opravu hodnôt


Prístroj na opravu hodnôt pri streľbe kompletizuje SRP Leopardu 2A6. Pozostáva principiálne z integrovaných konštrukčných prvkov hlavného zameriavacieho ďalekohľadu a stabilizácie zbraní, a jedného namontovaného referenčného zrkadla na ústí hlavne kanónu. Po dlhej streľbe s kanónu veľmi narastá tepelné zaťaženie hlavne, môže dôjsť výrazným odchýlkam v nastavovaní zameriavacieho ďalekohľadu. Tiež mechanické zaťaženie môže viesť k zmene nastavení. Prístroj na opravu hodnôt pri streľbe umožňuje osádke bez opustenia tanku s minimálnou časovou potrebou preveriť nastavenia a prípadne si korigovať. K tomu musí strelec prístroj na opravu hodnôt pri streľbe zapínať, pričom hlavný zameriavací ďalekohľad a kanón dôjdu do jedného pevného uhlu. Zrkadlo na ústí hlavne reflektuje svetelný lúč v hlavnom zameriavacom ďalekohľade so zreteľom na vyrovnanie nastavovacej značky najčastejšie so zámernou značkou. Ak je toto nevyhnutné, môže korigovať nastavenie strelec na jeho ovládacom panely. Tiež mechanické príčiny odchýlok môžu byť tak odstránené. Je to posledný prípad pre správne nastavovanie nie je to žiadna rezerva a slúži len ako núdzové riešenie.
URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#154620Verze : 1
MOD
leopard 2 A6
Leopard 2A6 -


URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#146354Verze : 0
MOD
.........
Leopard 2A6 -


Leopard 2A6 -


Leopard 2A6 -


URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#136894Verze : 0
MOD
Ne jenom bojem je bojovník živ....
Leopard 2A6 -


URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#167028Verze : 0
Nizozemský Leopard 2A6 NL
Speciální kamufláž byla vytvořena s cílem podpořit fotbalové mužstvo na šampionátu EURO 2008.
Oranžový kabát zůstal poměrně dlouho. Později vyjadřoval podporu holandským vojákům na misích v Afghánistánu.
Nápis TROTS OP ONZE JONGENS: JSME HRDÍ NA NAŠE CHLAPCE
Leopard 2A6 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Leopard 2A6 - Referenční foto

Referenční foto
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#526248Verze : 0
MOD
Nizozemský Leopard 2A6 NL
Speciální kamufláž byla původně vytvořena s cílem podpořit fotbalové mužstvo na šampionátu EURO 2008.
Oranžový kabát zůstal poměrně dlouho. Později bylo písmo zmenšeno a nápis vyjadřoval podporu holandským vojákům na misích v Afghánistánu.
Nápis: TROTS OP ONZE JONGENS znamená: JSME HRDÍ NA NAŠE CHLAPCE
Leopard 2A6 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Leopard 2A6 - referenční foto

referenční foto
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Leopard-2A6-t22663#526257Verze : 0
MOD