Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812

Medal in memory of Patriotic War of 1812

Медаль В память Отечественной войны 1812 года

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память Отечественной войны 1812 года
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.02.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
Car Mikuláš II. výnosem z 15.8.1912 povolil nošení této medaile pozůstalými po původních nositelích a to i ženami.
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#637990Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память Отечественной войны 1812 года
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.02.1813
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#637992Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - bronzová
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память Отечественной войны 1812 года
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.08.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Příslušníci šlechty nosili medaili na stuze Řádu Sv. Vladimíra, kupci na stuze Řádu Sv. Anny.
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#637994Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - stříbrná
Medal in memory of Patriotic War of 1812 - Silver
Медаль В память Отечественной войны 1812 года
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1812 - Geld, Adolf Adamovič
DD.MM.1812 Povalo - Švejkovskij, Ivan Semjonovič
DD.MM.1812 Rot, Loggin Osipovič
DD.MM.1814 Osten-Saken, Fabián Vilémovič
DD.MM.1814 Voroncov, Michail Semjonovič
DD.MM.1912 Jegorov, Alexandr Iljič
DD.MM.RRRR Petrov, Michail Matvějevič
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#637995Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - bronzová
Medal in memory of Patriotic War of 1812 - Bronze
Медаль В память Отечественной войны 1812 года
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.08.1912 Lazarevič, Vladimir Salamanovič
DD.MM.1912 Kadošnikov, Andrej Fjodorovič
23.02.1913 - Tarasov, Vladimir Fjodorovič
19.05.1913 Kirpičnikov, Alexej Vladimirovič
DD.MM.RRRR Kakurin, Nikolaj Jevgenievič
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#637996Verze : 0
MOD
Nejedná se tedy přímo o řád, ale o medaili udělovanou aktivním účastníkům Vlastenecké války 1812. Byla vydávána v několika variantách - vyšší měla na líci portrét cara Alexandra I. Její udělení bylo spojeno i s finanční odměnou.
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - líc -měla dvě varianty, kromě této standardní i verzi s portrétem cara Alexandra I.

líc -měla dvě varianty, kromě této standardní i verzi s portrétem cara Alexandra I.
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - rub - byl vždy shodný

rub - byl vždy shodný
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#84488Verze : 0
Pamětní medaile a kříže z období Vlastenecké války 1812 .
Medaile byla založena 22. prosince roku 1813. Byla udělována jako výraz poděkování cara Alexandra I. za obranu vlasti. Její pokrokovost ( pokud to tak lze nazvat ) byla i v tom, že všichni vojáci bez rozdílu hodností byli dekorováni medaili raženou ve stříbře .
Medaili obdrželi všichni důstojníci, poddůstojníci i mužstvo armády, ale i domobranci ( opolčenci ), kteří se zbraní v ruce bojovali proti Napoleonovi a jeho maršálům. ( v době do 1. ledna 1813 )
Medaili však mohli obdržet i nebojovníci, především lékaři, zdravotní sestry, které bez ohledu na nebezpečí poskytovali pomoc raněným a zmrzačeným vojákům ruské armády .
Medaile se nosila na modré stuze řádu sv. Ondřeje .
Medaile se razili až do roku 1819. Celkem bylo vyrobeno 260 000 ks této ve své jednoduchosti nádherné medaili .
Poznámka:
Medaile měla jediný stupeň a nebyla spojena s žádnou další finační odměnou .
Literatura :
E.N. Ševaleva : Katalog řádů, medailí a náprsních odznaků ( Leningrad 1962 )
D.I. Peters : Medaile Ruska XIX – XX. století, Moskva 1989
Václav Měřička : Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1789 až 1815, Praha 1965
Václav Měřička : Waterloo 1815 -1975 ČSPDP, Praha
Václav Měřička : Řády a vyznamenání z období napoleonských válek. Slavkov u Brna 1990
Portrait miniature in Russia ( Ze sbírek Ermitáže ) Moskva 1986
V.M. Glinka : Ruské vojenské stejnokroje XVIII do počátku XX. století. Leningrad 1988
I.G. Spasskij : Mezinárodní a ruské řády do roku 1917. Leningrad 1963
Valery Durov : Orders of the Russian Empire ( Moskva )

Část 1.
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - Ruský carxandr I.

Ruský carxandr I.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#363615Verze : 1
Vlastenecká válka z roku 1812 zakončená v roce 1815 měla v Ruské rozvrstvené společnosti význam v mnoha oblastech života poddaných cara. Mezi nimi to byl i rozmach národní hrdosti a pýchy na vlast, armádu a cara. Dokonce i ruská šlechta a bohatí měšťané si uvědomují, že to byli vojáci i důstojníci, kteří "vzešli" z prostého lidu a kterým patří poděkování čest i sláva. Mezi lety 1830-1840 vzniká celá řada portrétů hrdinů Vlastenecké válka 1812 .
Na obrázku vidíme portrét poddůstojníka gardy Moskevského pluku, který reálně existoval, sloužil caru i vlasti .
Portrét poddůstojníka 2. gardové roty gardového Moskevského pluku Andrejev je ve své polní letní uniformě. Na rukávu má našité prýmky, které dokazuji, že tento statečný muž neznal jiný, než kasárenský život. Obraz byl malován, když Andrejovi bylo již šedesát let a mohl být jako válečný veterán dávno ve výslužbě s plnou penzi .
Na prsou tohoto statečného vojáka vidíme medaile, které nás zajímají :
- Pamětní ( stříbrná ) medaile Vlastenecké války 1812
- Medaile Za dobytí Paříže
- Pamětní medaile za tažení v Polsku z roku 1831
Dalším portrétem je obraz ruského gardového plukovníka D. A. Stolišina. Obraz byl dokončen krátce po roce 1814. Tento skvělý důstojník se nechal portrétovat s nepředpisovou čepicí, která však v letech Vlastenecké války 1812 byla mezi důstojníky oblíbená. Uniforma dle obrazu je staršího data, kolem roku 1811 a plukovník v této uniformě absolvoval celé tažení. Pro nás je důležitý přehled řádů a vyznamenání :
Na krku vidíme zavěšené dva vysoké řády :
- Poure le Mérité ( Prusko )
- Řád sv. Anny II. stupně
Spojka na hrudi plukovníka :
- Řád sv. Vladimíra IV. stupně
- Pamětní medaile Vlastenecké války 1812
- Řád Leopolda, rytířský kříž ( Rakousko )
- Řád Maxe Josefa, rytířský kříž ( Bavorsko )
Plukovník Stolišin byl autorem teoretických článků pojednávajících o dělostřelectvu. V ruské armádě byl dávám za vzor statečnosti a odvahy. Plukovník byl mladším bratrem babičky M. Lermontova .
Ukázka portrét dvou vojáků jen podtrhuje význam Vlastenecké války 1812
Část 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#363616Verze : 1
Další medaile z období napoleonských válek je :
Pamětní medaile Vlastenecké války 1812 ( ražba v bronzu )
Medaile byla zřízení carským výnosem Alexandra I. dne 30. srpna 1814. Cílem cara bylo odměnit věrné služby ruských poddaných, kteří se sice přímo do války nezapojili, ale angažovali se ve státních dodávkách pro armádu či si jinak zasloužili nosit vyznamenání ,které by připomínalo slavný rok 1812 .
Bronzová medaile byla určena ruské šlechtě a kupcům za jejich přínos ( mnohdy finanční ) ve prospěch armády. Ruští šlechtici nosili medaili zavěšenou na stuze řádu sv. Vladimíra .
Ruští kupci ( měšťané a obchodníci ) tuto medaili nosili zavěšenou na stuze řádu sv. Anny .
Carským nařízením ze dne 8. února 1816 bylo právo nosit tuto medaili rozšířeno i na dvorní dámy. V tomto případě tyto dámy nosily medaile menšího rozměrů. ( Halbminiatur )
Literatura je uvedena v úvodní části
Část č. 3
Pamětní medaile na vlasteneckou válku 1812 - Pamětní stolní medaile , ražba v bronzu

Pamětní stolní medaile , ražba v bronzu
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#363707Verze : 1
Kříž pro duchovenstvo 1812
Tato zajímavá dekorace speciálního určení byla založena Výnosem cara Alexandra I. ze den 30. srpna roku 1814 .
Kříž byl určen k ocenění příslušníků ruské pravoslavné církve a to již od metropolity výše. Nárok na udělení kříže měli všichni, kteří se ke dni 1. ledna 1813 aktivně zapojili do boje proti Napoleonovi .
V roce 1816 bylo povoleno dekorovat i duchovní protestantské církve .
K prvnímu udělení kříže došlo prokazatelně v roce 1818 a vlastní udělování trvalo až do roku 1829. Kříže se rozesílali podle soupisů oprávněných osob, které sestavovali „ Církevní Synody „ z jednotlivých gubernii. Celkem bylo raženo a uděleno kolem 40000 kusů .
V roce 1912, při příležitostí stoletého výročí oslav vítězství nad Napoleonem bylo carem Nikolajem II. povoleno, aby tento kříž mohli nosit nejstarší synové oprávněného nositele, kterému byl kříž udělen v období let 1818 – 1829 .
Popis kříže :
Jde o kříž tak zvaného latinského typu, který je rovný, rozměr 76 x 45 mm. Na lícové straně je ve středu „Boží oko „ v trojúhelníku podložené hvězdicí paprsků. Těsně pod okem je nápis 1812 GODA – ( roku 1812 ). Mezi rameny prochází pevný kotouč ( pevné výplně ), které tvoří podklad pro konce cípu paprsčité hvězdy. Na rubní straně kříže je opět čtyřřádkový nápis shodný s medaili z roku 1812. Kříž se nosí na delší, úzké stuze řádu sv. Vladimíra .

Část.4

nepsat, pokračujeme
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#363772Verze : 1
Mezi dekorace se vztahem k Vlastenecké válce 1818 řadí ruští sběratelé i tak zvaný :
OPOLČENSKÝ KŘÍŽ
Tento jednoduchý bronzový kříž byl určen pro domobrance ( Opolčence ) a byl nošen na čepicích, tedy nejde o vyznamenání v pravém slova smyslu, ale o čestném označení vojáka, který se zbraní v ruce bojoval proti nepříteli cara a ruské říše. Ruští sběratelé tomuto kříži věnují velkou pozornost a řadí je mezi faleristické památky z let 1812. Odznak byl založen carem Alexandrem I .
Popis kříže :
Jde o jednoduchý kříž rupertského typu ( kříž jeho ramena jsou mírně dovnitř prohnutá a konce ramen ven vybočena ). Okraj kříže je lemovan zvýšením a opatřen na konci každého rameny otvory pro přišití na čepici vojáky. Střední kruhový štítek je prázdný. Na horním rameni je korunovaná iniciála „ A I „, na vodorovných ramenech a dole je nápis v azbuce :
ZA VÍRU I CARA .
Kříž je ražen ze slabého plechu, velikost kříže je 67 x 67 mm, ale známe kříže i větších rozměrů, případně kříže „ vylepšené, zmenšené .
Vážnost tohoto kříže je podtržena i tím, že symbolika křížů tohoto typu se objevuje na mincích a medailích Ruska vztahujících se k historii Vlastenecké války 1812 .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-vlasteneckou-valku-1812-t22122#363838Verze : 1