Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Vladimír Šilhán

Vladimír Šilhán

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 1.321
Z toho faktografických příspěvků : 1.229
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • Abraham Lincoln - tragická smrť z rúk atentátnika

  Životný príbeh 16. prezidenta USA.

  1.453
 • Admirál Pavel Stěpanovič Nachimov

  Velitel ruských námořních a pozemních sil v bitvě o Sevastopol během Krymské války.

  4.213
 • Ahmad Sukarno

  Indonézsky politik, zakladateľ a prvý prezident Indonézie. Tvorca štátnej ideológie pancasila, založenej na nacionalizme, marxizme a politickom islame. Iniciátor medzinárodného tzv. Hnutia nezúčastnených krajín. Počas Japonskej okupácie otvorene kolaboroval s okupačnou mocou, ale súčasne spolupracoval aj s odbojom. Za jeho vlády viedla krajina vojenský konflikt s Malajziou, aj vystúpila z OSN.

  2.166
 • Alexandr II.

  Měl prokonstituční smýšlení a o následnictví po svém otci příliš nestál, nicméně po jeho náhlé smrti v závěru krymské války byl postaven před hotovou věc. 1. února 1856 svolal do Zimního paláce představitele carského poradního sboru a položil jim jedinou otázku: „Pokračovat ve válce?“ Všichni mu odpověděli záporně. 18. března 1856 podepsal car pařížskou mírovou smlouvu, podle které Rusko vrátilo Turecku některá území v Zakavkazsku, Moldávii, ústí Dunaje a jižní Besarábii. Rusko ztratilo právo na černomořskou flotilu a to až do roku 1871.

  4.636
 • Alexandra Fjodorovna Akimova - hrdinkou po 50 rokoch

  Životní příběh letkyně nočního bombardovacího pluku, která obdržela Zlatou hvězdu hrdiny až 50 let po skončení války.

  4.386
 • Alexandra M. Kollontaj

  Politička a diplomatka

  6.968
 • Armádní generál Alois Liška

  Velitel Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii

  7.007
 • Armádní generál Ing. Bohumír Lomský

  Náčelník štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR.

  7.958
 • Brigádní generál Ján Nálepka-Repkin

  velitel 1. čs. partyzánského oddílu v SSSR

  7.417
 • Car Boris III.

  car jenž v Bulharsku nastolil monarchofašismus.

  6.472
 • Carevna Kateřina II. Veliká

  životopis slavné carevny

  9.203
 • Charles Lindbergh

  Lucky Lindy nebo Osamělý orel byl americký letec, známý především prvním sólovým přeletem Atlantského oceánu v roce 1927. Později se angažoval na straně izolacionistů, kteří odmítali vstup USA do druhé světové války.

  2.212
 • Císař římský, císař rakouský, král český a uherský František I.

  František vedl s napoleonskou Francií několik válek, v nichž zaznamenával střídavě zisky i ztráty - těch však bylo nepoměrně víc. Po prohrané bitvě u Slavkova v prosinci 1805 musel vítězi odstoupit Benátsko, Dalmácii a Tyrolsko.

  2.116
 • Císař Š´-cu

  Aneb Chubilaj, Kublajchán, vnuk Čingischána, Velký chán Mongolů - muž, který si podrobil Čínu a založil dynastii Jüan.

  4.789
 • Douglas MacArthur

  6.124
 • Edvard Beneš

  Prezident Československé republiky

  2.953
 • Fjodor K. Čegodajev

  Staršij seržant Fjodor K. Čegodajev - odstřelovač 595. střeleckého pluku 188. střelecké divize 11. armády Severozápadního frontu. Podařil se mu nevídaný kousek, když svojí přesnou puškou zasáhl pilota nízko letícího německého letadla a poslal ho tak k zemi.

  7.153
 • František Ferdinand d´Este

  2.509
 • Generál Augusto José Ramón Pinochet Ugarte

  chilský prezident, který se k moci dostal pučem proti prezidentu Allendovi, který svými levicovými reformami dovedl chilskou ekonomiku k hyperinflaci.

  5.658
 • Generál Idi Amin Dada - prezident-diktátor

  stručný životopis

  6.919
 • Generál Moše Dajan

  Proslavil se útokem svého praporu na Lyddu ve válce za nezávislost (1948), čímž pomohl zastavit egyptský útok. Jako ocenění jeho schopností byl pak jmenován velitelem jeruzalémské fronty (v srpnu 1948).

  2.621
 • Generálmajor Antonín Sochor

  Životopis hrdiny SSSR.

  13.575
 • Generálmajor Josef Buršík

  Velitel 2. praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.

  7.450
 • Generálmajor Richard Tesařík

  Velitel 3. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.

  6.552
 • Generálporučík Vilém Sacher

  Velitel dělostřelectva 3. čs. samostatné brigády v SSSR, spisovatel.

  5.176
 • Giuseppe Garibaldi

  italský revolucionář a Hrdina italského "risorgimenta" boje za svobodu a sjednocení Itálie

  6.622
 • Haile Selassie I.

  Haile Selassie I. byl etiopským císařem v letech 1930-1974. K moci se dostal jako zplnomocněný regent Etiopie (Enderase) za císařovnu Zewditu v roce 1916. Haile Selassie je všeobecně považován za určující postavu moderních etiopských dějin a za klíčovou postavu rastafari, náboženského hnutí na Jamajce, které vzniklo krátce poté, co se ve 30. letech 20. století stal císařem. Byl členem šalamounské dynastie, která se hlásí k rodu císaře Menelika I., považovaného za syna krále Šalamouna a Makedy, královny ze Sáby.

  1.631
 • Heliodor Píka

  Životopis a osud tohoto statečného vojáka.

  3.365
 • Isabel la Católica de Castilla

  Narodila se 22. dubna 1451 jako dcera krále Jana II. Kastilského a Isabely Portugalské. V roce 1469 se provdala za Ferdinanda, následníka aragonského trůnu. Sama musela hájit svůj nárok na kastilský trůn proti příbuzným své portugalské matky a v roce 1474 nastoupila na trůn jako Isabela I.

  2.691
 • Jacques Cartier - objevitel Kanady

  Francouzský námořník a objevitel, často označovaný za "objevitele Kanady". Ve službách francouzského krále podnikl tři cesty podél kanadského pobřeží v oblasti zálivu svatého Vavřince. Cartierova plavba nakonec vedla k tomu, že Francie obsadila tuto část Severní Ameriky.

  2.277
 • Josef I., císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský

  Po svém nástupu na trůn se obklopil pragmatickými politiky a diplomaty, kteří měli provést rozsáhlé správní a finanční reformy monarchie. Josef I. byl zastánce merkantilismu a započal se státními zásahy do ekonomiky, zejména prostřednictvím daňových úlev. Jeho cílem bylo upevnit postavení císaře v rámci Římskoněmecké říše a omezit moc církve, zejména jezuitského řádu.

  1.842
 • Josip Broz Tito

  Tito byl pro řadové občany Jugoslávie bůh. Po jeho smrti se rozhořely naplno rozpory, které Tito potlačoval, ale nemohl je uhasit. Osobnost Tita jde snad pouze popsat, ale zatím jej ani lidé v bývalé Jugoslávii nedovedou objektivně ohodnotit.

  2.711
 • Kapitán Stěpan Vajda

  Velitel 4. tankové roty 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.

  8.833
 • Kapitánka Malvína Friedmannová-Fantová

  Velitelka zdravotní hlídky 1. čs. samost. polního praporu v SSSR a vůbec první žena, která vstoupila do čs. zahraniční jednotky na území SSSR.

  6.040
 • Kapitánka Valentina Biněvská-Lísková

  Životopis příslušnice naší zahraniční armády v SSSR.

  7.784
 • Král český a uherský Vladislav II. Jagellonský

  Nejstarší syn polského krále Kazimíra IV. a Elišky, vnučky císaře Zikmunda I. Lucemburského.

  3.306
 • Král uherský a polský Ludvík I.

  V Uhrách se Ludvíkovi přezdívalo Veliký a je považován za jednoho z nejvýznamnějších panovníků země. V domácí politice zrovnoprávnil magnáty a uherskou šlechtu tzv. dekretem Unicum vydaným 11. prosince 1351 a založil univerzitu v Pécsi. V Polsku nebyl nikdy příliš populární, ale mimo jiné vedl k rozvoji obchodu a zabránil rozpadu království.

  1.553
 • Ljudmila Pavličenko - nejlepší sniperka na světě

  Životní příběh nejúspešnejší odstřelovačky na světě.

  4.351
 • Ludvík XVI.

  Vystoupil na lešení a chtěl popojít dopředu, aby promluvil. Vysvětlili mu, že to není možné. Nechal se dovést na místo, kde ho přivázali, a hlasitě zvolal: "Lide, umírám nevinen!"

  1.467
 • Manuel de Godoy

  Generál Manuel de Álvarez de Faria Ríca Sanches Zarzosa Godoy - španělský spojenec Napoleona

  5.578
 • Marat Ivanovič Kazej

  partyzánský rozvědčík, Hrdina Sovětského svazu – „pioněr“

  6.407
 • Marcel Albert

  Francouzské letecké eso druhé světové války, který létal v letectvu vichistické vlády a Svobodných Francouzů a také v sovětském letectvu a britském královském letectvu.

  1.900
 • Marija Bočkarjovová - veliteľka ženského práporu smrti

  Popis pestrého života organizátorky prvého čisto ženského práporu v Ruskej armáde a jednej z prvých žien - armádnych dôstojníčok v Ruskej cárskej armáde.

  3.602
 • Marlene Dietrich

  Německo-americká herečka a zpěvačka německého původu, příslušnice americké armády.

  2.001
 • Maršál Sovětského svazu Grigorij I. Kulik

  Po skončení občanské války se stal významným vojenským činitelem Rudé armády. V roce 1950 byl zatčen a po zinscenovaném procesu 24. srpna zastřelen.

  3.721
 • Maršál Sovětského svazu Michail N. Tuchačevský

  stručný životopis

  7.134
 • Michail Bogdanovič Barclay de Tolly

  Ruský generál, který v době napoleonských válek zmodernizoval carskou armádu a zrealizoval ve své době kontroverzní strategii, která při Vlastenecké válce v roce 1812 nesporně přispěla k porážce Napoleonovy půlmilionové armády. Za své zásluhy byl na sklonku vojenské kariéry povýšen do hodnosti polního maršála a byl mu udělen titul knížete.

  3.138
 • Nelson Rolihlahla Mandela

  V roce 1944 se mladý Mandela stal členem Afrického národního kongresu (ACN), který usiloval o právo černých obyvatel kolonie Jižní Afrika na vlstnictví půdy a plnoprávné postavení. Jako vzor jim posloužil Indický národní kongres a jeho metody nenásilného odporu, hlásaného M. Gándhím.

  3.013
 • Otto von Bismarck

  životopis německého kancléře

  6.694
 • Philip Henry Sheridan

  Nikdo kromě Granta a Shermana neměl větší zásluhu na vítězství v občanské válce, než on. Roku 1876 se zúčastnil války s Indiány na Rudé řece. Tehdy pronesl známý výrok: „Jediný dobrý indián je mrtvý indián“.

  3.577
 • Plukovnice Lydie Studničková-Horálková

  Radistka 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR.

  5.500
 • Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká

  Odstřelovačka 1. čs. samostatné brigády v SSSR, zdravotnice 1. čsl. samostatné tankové brigády.

  7.031
 • Plukovnice Marie Pišlová-Kvapilová

  zdravotnice a radistka 1. čs. armádního sboru v SSSR

  10.696
 • Plukovník Lumír Pisarský

  zástupce velitele 3. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR

  5.940
 • Podplukovnice Marta (Chaviva) Reiková

  Příslušnice RAF a SOE, významná členka sionistického hnutí.

  6.152
 • Podplukovnice Věra Tichá

  Zdravotnice Rudé armády, 1. čs. armádního sboru v SSSR, spisovatelka.

  4.940
 • Polkovnik Tamara F. Konstantinova

  pilotka eskadry 999. bitevního leteckého pluku

  6.244
 • Potatau I. (Tewherowhero)

  Maorský král (asi 1800 – 1860)

  6.369
 • Přemysl Otakar I.

  První český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky.

  3.555
 • Rudolf II., císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský

  V roce 1609 vydal Rudolf II. na nátlak českých stavů tzv. Majestát císaře Rudolfa II., zaručující náboženskou svobodu i pro Jednotu bratrskou.

  3.201
 • Sergej V. Petras

  Velitel motorizovaného praporu samopalníků 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Jeden ze tří držitelů sedmi Válečných křížů 1939.

  10.593
 • Štb. kpt. František Král

  Velitel protitankové baterie II. DO 1. čs. samostatné brigády v SSSR

  7.805
 • sv. Ignác z Loyoly

  zakladatel Řádu Tovaryšstva Ježíšova

  7.248
 • Učitelka se samopalem v ruce

  Příběh učitelky základní školy Jeleny Kolesove, která v čele diverzní skupiny vykonávala záškodnickou činnost v německém týlu v Minské oblasti. Když padla v boji měla jen 22 let. Posmrtně byla vyznamenána nejvyšším sovětským vyznamenáním - Hvězdou Hrdiny Sovětského svazu.

  3.743
 • Ulysses Simpson Grant

  18. president USA a slavný generál války Severu proti Jihu

  5.601
 • V. K. Bljucher - maršál Sovietskeho zväzu

  Životopis človeka, ktorý naplnil príslovie, že každý vojak nosí v torme maršálsku palicu. Jeho koniec je typický pre obdobie konca tridsiatych rokov v ZSSR. Ako člen vojenského tribunálu sa podieľal na nezákonnom odsúdení vysokých armádnych dôstojníkov. O pár mesiacov na to sa sám stal obeťou čistiek.

  3.630
 • Václav III.

  Český, polský a uherský král; poslední panovník z dynastie Přemyslovců. Byl synem českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské.

  3.211
 • Václav IV.

  Václav IV. se zejména v německé bibliografii objevuje jako lenivý král a opilec, ale to by se dalo říct o každém druhém středověkém panovníkovi. Problémy, které nakonec vedly až k vypuknutí husitských válek, byly způsobeny společenskými i klimatickými změnami v Evropě a začaly už v posledních letech vlády Karla IV.

  4.156
 • Velkokníže moskevský Ivan III.

  Ivan III. navázal diplomatické vztahy mnoha evropskými státy, aby tak otevřel Rusko pro obchodní styky, kterým dříve bránila tatarská nadvláda. Významně vzrostla mezinárodní autorita ruského státu, když Ivan III. odmítl platit daně Zlaté hordě a porazil její vojsko na podzim roku 1476.

  2.621
 • Zachary Taylor

  Americký vojevůdce, který byl od roku 1849 do své smrti v roce 1850 dvanáctým prezidentem Spojených států. Taylor byl předtím důstojníkem z povolání v armádě Spojených států, kde dosáhl hodnosti generálmajora a stal se národním hrdinou díky svým vítězstvím v mexicko-americké válce. Díky tomu byl navzdory svému nejasnému politickému přesvědčení zvolen do Bílého domu. Jeho hlavní prioritou ve funkci prezidenta bylo zachování Unie. Zemřel po šestnácti měsících svého funkčního období, když nedosáhl žádného pokroku v otázce, která Kongres nejvíce rozdělovala, v otázce otroctví.

  1.882
 • Zoja A. Kosmoděmjanskaja

  legendární partyzánská rozvědčice a hrdinka Sovětského svazu

  16.036

Medaile a vyznamenání

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (10)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (4)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (9)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz


& bar (5)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně

Krzyż Walecznych

Krzyż Grunwaldu

Medaile J.A. Komenského

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Kjókudžicušó

Řád Vlastenecké války

Řád Rudého praporu

Hrdina SSSR

Orden de José Martí grado tercero

Orden de José Martí grado segundo

War Medal 1939-45

Coronation Medal

British Empire Medal

Air Force Medal

Pamětní mince

Croix de la Valeur Militaire

Suomen Valkoisen Ruusun IV

Suomen Leijonan II

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!