Main Menu
User Menu

Úřad automobilní služby I. armády [1938-1938]

Car Service Office of the 1st Army

     
Název:
Name:
Úřad automobilní služby I. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad automobilní služby I. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 102 - Mobilisovaný útvar 102-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-22.10.1938 Velitelství I. armády
27.09.1938-22.10.1938 Úřad automobilní služby hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-19.10.1938 Kutná Hora, Kasárny Jana Roháče z Dubé /
19.10.1938-22.10.1938 Praha, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-22.10.1938 Matějka, Evžen (major dělostřelectva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, velitelství "Havlíček"
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Urad-automobilni-sluzby-I-armady-1938-1938-t202575#588505Verze : 3
MOD