Main Menu
User Menu

Soko Vazduhoplovna Industrija, RO Vazduhoplovstvo [197R-1992]

Preduzeće Soko [1951-197R]

Соко Ваздухопловна Индустрија, РО Ваздухопловство / Предузеће Соко

     
Název:
Name:
Soko Vazduhoplovna Industrija, RO Vazduhoplovstvo
Originální název:
Original Name:
Соко Ваздухопловна Индустрија, РО Ваздухопловство
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1951-DD.MM.197R Preduzeće Soko
DD.MM.197R-DD.MM.197R Soko Metaloprerađivačka industrija bez ograničene odgovornosti
DD.MM.197R-DD.MM.1992 Soko Vazduhoplovna Industrija, RO Vazduhoplovstvo
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1951-DD.MM.1992 Mostar /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1950
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1992
Produkty:
Products:
DD.MM.1957-DD.MM.1962 Soko 522
DD.MM.196R-DD.MM.197R Soko S-55
DD.MM.1961-DD.MM.1985 Soko G-2A Galeb
DD.MM.1962-DD.MM.1977 Soko J-20 Kraguj
DD.MM.1967-DD.MM.19RR Soko J-21 Jastreb
DD.MM.1978-DD.MM.1992 Soko Gazela
DD.MM.1974-DD.MM.199R Soko J-22 Orao
DD.MM.1978-DD.MM.199R Soko G-4 Super Galeb
Poznámka:
Note:
1950 zahájena stavba závodu v Mostaru kvůli rozptýlení leteckého průmyslu, sem přesunuta část továrny Ikarus
1971 podepsána dohoda o společném vývoji stíhače Orao/Vultur
198R zahájena práce na stíhači 4. generace Novi Avion
1992 továrna zničena během občanské války, zbývající vybavení přesunuto o závodu UTVA
Zdroje:
Sources:
Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1975-76, Macdonald and Jane's, London 1975.
Taylor, John W. R. Jane's All the World's Aircraft 1982-83. Jane's Publishing Company, London 1983. ISBN 0-7106-0748-2.
sr.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Soko-Vazduhoplovna-Industrija-RO-Vazduhoplovstvo-197R-1992-t176353#520216Verze : 0
MOD