Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

cimbal

Luděk Kratochvíl

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 1.642
Z toho faktografických příspěvků : 1.364
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • BT-1 (Christie M1930)

  Dle některých autorů takto byly nazývány dva Christieho prototypy M1930 (M1931) bez věží, které i s výrobní dokumentací zakoupil sovětský podnik Amtorg (zástupce I.A. Chalepskij) za částku 160 000 USD.

  3.560
 • BT-2

  BT-2 byl v době svého vzniku moderní lehký tank, který se vyznačoval vysokou rychlostí, průchodností a dojezdem. Konstruktéři si v podstatě s prvními prototypy uvědomovali jeho slabiny.

  3.895
 • BT-5

  Na počátku roku 1933, necelý rok po spuštění sériové výroby BT-2, se podařilo dokončit prototyp modernizované dvojky, nazvaný BT-5. Byl zesílen podvozek, použita disková lisovaná pojezdová kola a více se začal požívat domácí motor M-5.

  5.527
 • BT-7

  Na koncem roku 1934 procházely náročným zkušebním programem dvě vozidla, prototypy tanků BT-7, jeden s kanonem 45 mm a druhý 76,2 mm ve svařovaných věžích s oblými tvary a kulometem v čele korby. Názor komise byl jednoznačný - nová věž je výrobně složitá a drahá, řidič nemůže zároveň řídit a obsluhovat kulomet. Kulomet řidiče odstranit, použít věže z BT-5 nebo nové z T-26.

  3.438
 • Bystrochodnyj tank BT-2

  Vznik, vývoj a varianty.

  34.009
 • Bystrochodnyj tank BT-5

  Monografie sovětského lehkého tanku BT-5 z třicátých let dvacáteho století, který si však v roce 1945 zabojoval i proti Japonsku.

  36.958
 • Bystrochodnyj tank BT-7

  Od vzniku po vrchol vývoje předchůdce T-34.

  41.548
 • Garford-Putilov - první sériový dělový obrněný automobil

  S vynálezem spalovacího motoru začaly v mnohých státech světa vznikat malí či větší výrobci vozidel. Motory byly lehčí a lépe obsluhovatelné než parní stroje a oproti v té době standardně používanému hipopohonu v čase mimo činnost s minimálními nároky na údržbu a prostor. Situace výroby automobilů v carskému Rusku byla ale odlišná od zbytku Evropy a severní Ameriky.

  16.858
 • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 1. část

  Car se odvrátil od lidu a dal do něj střílet... Tisíce obětí v Petrohradu... Kozáci rozstříleli pokojnou demonstraci kulomety a rozsekali šavlemi... tak psal soudobý tisk a doteď jsou někde tyto informace vydávány za pravdivé. 
  Co se vlastně stalo a proč? Kolik bylo mrtvých? Dal rozkaz k palbě Mikuláš II.? Co nastartovalo „druhou“ ruskou revouci?

  18.080
 • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 2. část

  Byla neděle, 9. ledna 1905 a v Sankt-Petěrburgu se schylovalo ke krvavému dramatu. Proti stopadesátitisícovému davu nesoucímu petici svému, v té době nepřítomnému, carovi do Zimního paláce stálo čtyřicet tisíc příslušníků vojska a policie s rozkazem dav do blízkosti Zimního paláce nevpustit... Nutno ovšem podotknout, že organizátoři pochodu o tom byli informováni.

  17.093
 • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 3. část

  Na různých místech Sankt-Petěrburgu se od časného rána scházejí davy obyvatel, mužů, žen i dětí. Není to jeden pochod, ale spousty malých, které se slévají ze všech směrů k jedinému cíli, a tím je Zimní palác. Nálada v jednotlivých proudech je rozdílná, někdy připomínají církevní procesí, jindy zase bandy chystající se rabovat a ničit - podle toho, kteří vůdcové převzali taktovku.

  12.727
 • Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 4. část

  Večer 9. ledna připomíná Sankt-Petěrburg vřící kotel. Všechny zúčastněné strany jsou dnešními událostmi mírně řečeno velice překvapeny a hledají řešení, co dál. Obvinění padají na všech stranách, zatýká se, počítají mrtví a ranění, rozšiřují se fámy, roste nervozita.

  14.168
 • KV (prototyp)

  Tank KV byl původně vyvíjen jako odlehčená jednověžová verze tanku SMK pod vedením ing. A. Ermolajeva a Ž. Kotina. Podvozková část byla zkrácena o dvě kola na každé straně, což mělo vliv na zlepšení manévrovatelnosti a odlehčení vozidla.

  3.678
 • Obrněné automobily Austin v Rusku

  Po vypuknutí Velké války se začala, tak jako v ostatních zemích zapojených do konfliktu, i v Rusku pomalu rozbíhat výroba obrněných automobilů a nejvyšší velení se zoufale pokoušelo dohnat promarněný čas vzniklý velmi zpátečnickým přístupem od vzniku prvního obrněného vozidla v ruské armádě...

  20.563
 • Plynové útoky na východní frontě za Velké války (rok 1915)

  Pokud se řekne "plynový útok", většině lidí se vybaví Ypres, západní fronta nebo Remeš. Východní fronta je trochu v informačním stínu, pokusme se to tedy napravit...

  25.050
 • PT-1A

  Projekt plovoucího kolopásového tanku PT-1A, jako pokračovatele neúspěšného PT-1, byl zpracován v roce 1933 technickým oddělením OGPU v Moskvě pod vedením N.A.Astrova.

  3.490
 • RBT-5 - tank vyzbrojený torpédami

  Sovietsky experimentálny projekt z roku 1934, pri ktorom sa skúšalo vyzbrojenie tanku vzdušnými torpédami - raketami.

  4.185
 • Rozpoznávání typů a variant tanků BT

  Základní z vnějšku viditelné rozpoznávací znaky tanků BT a jejich porovnání.

  27.161
 • SMK

  V době Španělské občanské války se ukázalo, že v SSSR neexistuje tank, který by byl schopen prorážet opevněná postavení bráněná 37 a 45 mm protitankovými kanony. Jako reakce na to byly v roce 1938 vyvíjeny dvě vozidla v obou leningradských "Kirovských závodech" - SMK pod vedením ing. A. Ermolajeva (závod č. 100) a T-100 pod vedením ing. E.Paleje (závod č.185). SMK měl již modernější odpružení podvozku (torzní tyče), ale pořád konstruktéři zůstali věrni vícevěžové koncepci. Z původního návrhu třívěžového byla odstraněna zadní věž, takže světlo světa spatřil na jaře roku 1939 dvouvěžový prototyp STK s věžemi za sebou.

  3.380
 • T-12

  V roce 1927 byl v Charkovském závodě na výrobu lokomotiv "Im.Kominterny" rozpracován projekt s názvem T-12 na výrobu "manévrovacího tanku".

  3.802
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 1.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku.

  46.674
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 2.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku.

  30.550
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 3.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku

  33.505
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 4.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - dělostřelecké a plamenometné tanky.

  33.530
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 5.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - teletanky a speciální konstrukce.

  32.849
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 6.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - samohybné dělostřelectvo na jeho podvozku.

  33.957
 • T-26 – postrach sovětských tankistů? - část 7.

  Vznik a vývoj nejvíce vyráběného předválečného tanku - zvláštní konstrukce, tahače, transportéry a speciální nástavby.

  25.621
 • T-27 - tančíky - mrtvá větev vývoje z třicátých let

  Již od dob Simmsova vozidla Millitary Scout si konstruktéři a vojenští stratégové pohrávali s myšlenkou obrněného mobilního pěšáka nebo pohyblivého kulometného hnízda poháněného motorem.

  26.742
 • T-28 - třívěžový střední tank

  Když v roce 1930 navštívila Chalepského komise za účelem nákupů tanků nebo licencí na jejich výrobu Velkou Británii, setkala se tam také s prototypy tanku A6 Vickers, v té době „módním“ vícevězovým typem. Britská strana nebyla nakloněna k prodeji tohoto vozidla a ani další jednání nebyla úspěšná. Jelikož měla komise oči na stopkách a fotoaparáty a měřidla vždy ve střehu, bylo rozhodnuto po návratu do SSSR „vyvinout“ vlastní typ třívěžového středního, v tehdejší terminologii manévrovacího tanku.

  31.168
 • T-35 - největší mezi velkými

  Tak jako u několika typů sovětských tanků, začala historie tohoto vozidla návštěvou Chalepského komise ve Velké Británii v roce 1930. Členy komise zaujal mezi jinými i pětivěžový, třicetidvoutunový Vickersův A1E1 Independent z roku 1926, vyrobený v jediném exempláři. Když bylo jasné, že konstrukčně a výrobně složitý tank TG, vyvíjený ruku v ruce sovětsko-německou skupinou inženýrů pod vedením E. Grotte, sovětský průmyslový komplex v sérii prostě vyrábět nezvládne, byla sovětská část skupiny inženýrů převedena na práci na projektu těžkého tanku.

  39.017
 • T-37

  Když Britská armáda po zkouškách dvou prototypů tanku Vickers-Carden-Loyd Amphibian Tank (A4E11 a A4E12) nepřijala toto vozidlo do výzbroje a povolila jeho vývoz, objevilo se několik zájemců. Sovětská obchodní mise podepsala s firmou Vickers 05.02.1932 kontrakt na výrobu osmi kusů tohoto vozidla pro zkoušky tanků, které měly tvořit základ obrněných vozidel pro průzkumné jednotky DRRA.

  3.566
 • T-38

  T-37 sjížděl z výrobní linky pouze rok a továrny č.37 v Moskvě a č.185 v Leningradě již pracovaly na stroji, který by tohoto něšťastníka nahradil. Tank byl označen T-43, ale obě konstrukce byly armádou odmítnuty. Když stejně dopadly i další prototypy, TŠ (tank Šitnikova - tov. č.37) a TM (GAZ, Gorkij), padlo rozhodnutí - odstranit největší nešvary "Třicetsedmičky" a zařadit ji do výzbroje jako T-38.

  3.493
 • TMM-1

  Projekt lehkého tanku TMM-1 byl rozpracován společně s TMM-2 na Fakultě motorizace a mechanizace Vojensko-technické akademie Džeržinského v roce 1931. Jednalo se o sovětské konstrukce tanku Vickers-Armstrong 6t MarkE, model A, pro které se stavěla ve Stalingradu továrna (STZ) s plánovanou kapacitou až 13 000 tanků a pásových vozidel ročně.

  4.406
 • Uniforma DRRA (1919-1924)

  Po říjnové revoluci v roce 1917 byly dne 08.11.1917 návrhu deklarace Vojákům revoluční armády navrženo zrušení bývalých hodnostních stupňů, titulování a vyznamenání Ruské armády. Tento návrh byl potvrzen 15.12.1917 Radou lidových komisařů a tímto byla Revoluční armáda zbavena nejen odznaků, hodností a vyznamenání, ale i jednotných uniforem.

  4.051
 • Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava

  Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako již jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně soužití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.

  2.813
 • Z deníku řidiče T-37

  Něco jen tak pro zkrácení dlouhé chvíle...

  24.197

Medaile a vyznamenání

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (6)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (8)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (19)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz


& bar (2)

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně

Kříž za zásluhy - Zbraně a vybavení - Pozemní technika


& bar (3)

Medaile za příspěvky ke Zbraním a vybavení - Pozemní technika


& bar (4)

Kříž za příspěvky do Jednotek

Čestná stuha účastníka súťaže

Kjókudžicušó

Řád Vlastenecké války

Řád Rudého praporu

Řád Rudé hvězdy

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!