Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Suvalské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Suwalska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Suvalské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Suvalské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
20.09.1939-06.10.1939 Jezdecká divize „Zaza“ 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Suwałki/? /
DD.08.1939-04.09.1939 prostor Suwałki/? / 4)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Suwałki-Augustów/noční přesun / 4)
05.09.1939-06.09.1939 Augustów-???-hájenka severně Lebiedzin(?)/noční přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 hájenka severně Lebiedzin(?)-???-Knyszyn/noční přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 Knyszyn-???-???-Jabłonka Kościelna/noční přesun / 4)
08.09.1939-09.09.1939 Tybory Uszyńskie/? / 4)
09.09.1939-10.09.1939 Tybory Uszyńskie-???-???-prostor Szumowo/Głębocz Wielki/noční přesun / 4)
10.09.1939-11.09.1939 prostor Szumowo/Głębocz Wielki-???-Żabikowo-Grzymały-Wądołki Borowe-prostor Długobórz/noční přesun / 4)
11.09.1939 prostor Długobórz-Rykacze/přesun / 4)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Rykacze-Goski-Rosochate Kościelne-Zalesie Stare-Dąbrowa Gogole/noční přesun / 4)
12.09.1939-13.09.1939 Dąbrowa Gogole-Dąbrowa Rybytki-Dąbrowa Wilki-Wojny Wawrzyńce(?)-Wyliny Ruś-les severně Hodyszewo/noční přesun / 4)
13.09.1939-14.09.1939 les severně Hodyszewo-Wodźki-Zalesie-Wólka Zaleska-prostor Olszewo/noční přesun / 4)
14.09.1939 prostor Olszewo-les jižně Wólka Zaleska-lesy severně Jośki/přesun / 4)
14.09.1939-15.09.1939 lesy severně Jośki/? / 4)
15.09.1939-16.09.1939 lesy severně Jośki-jižně Wólka Pietkowska-Ignatki-Godzieby-???-Strabla-Czerewki/noční přesun / 4)
16.09.1939-17.09.1939 prostor Czerewki/? / 4)
17.09.1939-18.09.1939 prostor Czerewki-???-???-Rafałówka-lesy východně Rafałówka (boj)-Hieronimowo-Jałówka / -prostor Hrynki (Грiнкi)/přesun / 4)
18.09.1939-20.09.1939 prostor Hrynki (Грiнкi)/? / 4)
20.09.1939 prostor Hrynki (Грiнкi)-Dobrowola (Доброволя)-
Cichowola (Ціхаволя) / -Białowieża/přesun / 4)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Białowieża/? /
21.09.1939 prostor Białowieża / -západně Kamieniuki (Камянюкi)-???/přesun / 5)
22.09.1939 ???-prostor Kalenkowicze (Каленкавічы)-prostor Radowicze (Радзевічы)/přesun / -lesy západně Czeremcha-lesy prostor Nurzec (Borysowszczyzna?)/přesun / 5)
22.09.1939-24.09.1939 lesy prostor Nurzec (Borysowszczyzna?)/? / 5)
24.09.1939 lesy prostor Nurzec (Borysowszczyzna?)-Radziwiłłówka-Mielnik-Borsuki/přesun / 5)
25.09.1939 Borsuki-???-Leśna Horoszki Małe-Droblin-Swory-Styrzyniec/přesun / 5)
26.09.1939 Styrzyniec-Danówka/přesun / 5)
27.09.1939 Danówka-Witoroż-Żelizna-Komarówka-Rudno-Czeberaki-prostor Stępków/Makoszka(?)/přesun / 5)
28.09.1939 Prostor Stępków/Makoszka-???-Ostrów Lubelski-Kolechowice-Kijany/přesun / 5)
29.09.1939 prostor Kijany/? / 5)
29.09.1939-30.09.1939 prostor Kijany-???-???-les jižně Czemierniki (prostor Zawada)/noční přesun / 5)
30.09.1939-01.10.1939 les jižně Czemierniki/východní Zawada / 5)
01.10.1939 východní Zawada-Tchórzew-Tereba/přesun / 5)
02.09.1939 Tereba-Wólka/přesun / 5)
03.09.1939 Wólka-osada Karolina-Hordzież/přesun / 5)
04.09.1939 Hordzież-Lipiny (dvůr)/přesun / 5)
04.09.1939-05.09.1939 Lipiny/dvůr / 5)
06.09.1939 Lipiny-Gułów/přesun / 5)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.10.1939 Piekut, Jan (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona
25.09.1939 Část koní eskadrony byla přidělena 4. oddílu jízdního dělostřelectva.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 11 (szwadron łączności nr 11; 11th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Suvalské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Suwalska Cavalry Brigade).
2) Eskadrona byla rozpuštěna při kapitulaci Jezdecké divize „Zaza“ v rámci kapitulace jednotek Samostatné operační skupiny „Polesí“.
3) 20.09.1939 byla provedena reorganizace Suvalské jezdecké brigády a odloučených částí Podleské jezdecké brigády. Z nich byly utvořeny Jezdecké brigáda "Plis"a „Edward“. Głowacki a Wróblewski uvádějí, že eskadrona byla v sestavě brigády „Plis“. Porczyński uvádí, že eskadrona byla v dispozici velitele divize, gen. Podhorského. Ten ve své zprávě eskadronu ve své přímé dispozici neuvádí, ale při popisu událostí dne 02.10.1939 se zmíňuje o panice ve „své“ spojovací eskadroně.
4) Přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena. Proto uvádím dislokaci velitelství brigády, se kterým se pravděpodobně přesunovala.
5) Přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena. Proto uvádím pravděpodobnou dislokaci velitelství Jezdecké divize „Zaza“, se kterým se pravděpodobně přesunovala.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 209
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii, Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/A/1 str. 21 (24), 27 (30), 40 (43), 41 (44), 50 (53), 63 (66),
Porczyński, Witosław: Kronika działań Suwalskiej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/A/1
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989 str. 201

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Suvalske-jezdecke-brigady-1939-1939-t205687#583705Verze : 1
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Suvalské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-06.10.1939 poručík spojovacího vojska Jan Piekut 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24(?).08.1939-DD.MM.1939 poručík spojovacího vojska v záloze ing. Bolesław Marian Kłosiewicz 2)
velitel telefonní čety (pluton telefoniczny) – 24(?).08.1939-06.10.1939 poručík spojovacího vojska Tadeusz Michał Bojanowski 3)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24.08.1939-06.10.1939 poručík spojovacího vojska Tadeusz Hieronim Gacki 4)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-DD.MM.1939 ??? ??? 5)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-DD.MM.1939 ??? ??? 5)

Poznámky:
1) (22.06.1907-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci Jezdecké divize „Zaza“ v rámci kapitulace Samostatné operační skupiny "Polesí" a rozpuštění eskadrony padl do německého zajetí.
2) (25.06.1905-23.10.1989). Głowacki mylně uvádí, že byl velitelem telefonní čety. Unikl zajetí. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
3) (07.09.1912-29.11.1999). 01(?).10.1939 padl za neznámých okolností do německého zajetí, ze kterého byl uvolněn 01.05.1945. Velitelem Jezdecké divize „Zaza“ byl navržen na vyznamenání Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Głowacki mylně uvádí, že byl velitelem spojovací čety velitelství jezdecké brigády
4) (30.09.1909-06.03.1984). Po kapitulaci Jezdecké divize „Zaza“ v rámci kapitulace Samostatné operační skuiny „Polesí“ a rozpuštění eskadrony padl do německého zajetí. Po uvolnění (29.04.1945) sloužil v polské exilové armádě a po demobilizaci zůstal ve Velké Británii. Byl trojnásobným mistrem polské armády v tenisu.
5) Ve zdrojích není uveden. Rovněž není uvedeno jestli družstvo existovalo až do kapitulace.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 209-210
Notatnik gen. Z. Podhorskiego z Murnau, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/A/2 str. 142
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii, Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.18/A/1 str. 20 (23), 28 (31),
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 373
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Suvalske-jezdecke-brigady-1939-1939-t205687#583707Verze : 0
MOD