Main Menu
User Menu

Spojovací eskadrona Krakovské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Łączności Krakowskiej Brygady Kawalerii/Signal Squadron of the Krakowska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Spojovací eskadrona Krakovské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Łączności Krakowskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací eskadrona Krakovské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD(27?).08.1939 Krakov/? /
DD(27?).08.1939-28.08.1939 Krakov-???-???-Koziegłowy/přesun / 3)
28.08.1939-02.09.1939 Koziegłowy/? / 3)
02.09.1939 Koziegłowy-postor Zawiercie/přesun / 3)
02.09.1939-03.09.1939 postor Zawiercie-Pradła-Zawada/noční přesun / 3)
04.09.1939 Zawada-Rokitno-Obiechów-les prostor Sędziszów/přesun / 3)
05.09.1939 les prostor Sędziszów-prostor Wodzisław-???-Pińczów/přesun / 3)
05.09.1939-06.09.1939 Pińczów-Bogucice/noční přesun / 3)
06.09.1939 Bogucice-???-Nowy Korczyn/přesun / 3)
07.09.1939-08.09.1939 Nowy Korczyn/? / 3)
08.09.1939 Nowy Korczyn-Borusowa-Szczucin/přesun / 3)
09.09.1939 Szczucin-???-Baranów-Suchorzów/přesun / 3)
09.09.1939-11.09.1939 Suchorzów/? / 3)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów/Suchorzów-Siedleszczany-Chmielów-Cygany-Siedlisko/noční přesun /
12.09.1939 Siedlisko-Jeziorko/přesun / 3)
12.09.1939-13.09.1939 Jeziorko-Grębów-Rozwadów-Charzewice-prostor Lipa/noční přesun / 3)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-???-Kawęczyn/noční přesun / 3)
14.09.1939-15.09.1939 Kawęczyn-Frampol-Biłgoraj-les východně Majdan Nowy/noční přesun / 3)
15.09.1939-16.09.1939 les východně Majdan Nowy-severně Tarnogród-Majdan Nowy/noční přesun / 3)
16.09.1939-17.09.1939 Majdan Nowy-Smólsko-Wolaniny-Bukownica-Tereszpol-hájenka Kosobudy/noční přesun / 3)
17.09.1939-18.09.1939 Kosobudy-Adamów-Suchowola-Hutków-les jihovýchodně Majdan Wielki/přesun / 3)
18.09.1939-19.09.1939 Majdan Wielki/les jihovýchodně / 3)
19.09.1939 les jihovýchodně Majdan Wielki-prostor Pańków/přesun / 3)
19.09.1939-20.09.1939 prostor Pańków-prostor Mejdan Wielki-les západně Szarowola-Ulów/noční přesun / 3)
20.09.1939 les západně Szarowola-les severovýchodně Ulów/přesun / 3)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-20.09.1939 Chełmoński, Bohdan (porucznik łączności)
Výzbroj:
Armament:
Spojovací eskadrona 4)
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Spojovací eskadrona č. 5 (szwadron łączności nr 5; 5th Signal Squadron). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako Spojovací eskadrona Krakovské jezdecké brigády (Szwadron Łączności Krakowskiej Brygady Kawalerii – Signal Squadron of the Krakowska Cavalry Brigade).
2) Zbytky eskadrony zanikly rozpuštěním při kapitulaci zbytků Krakovské jezdecké brigády po neúspěšném pokusu o průlom z německého obklíčení po kapitulaci Armády Piskor.
3) Od příjezdu do nástupního prostoru se většina eskadrony pohybovala společně s velitelstvím brigády. Protože přesná dislokace eskadrony není ve zdrojích uvedena, uvádím dislokaci velitelství brigády.
4) Od blíže neúrčeného dne eskadrona pravděpodobně přestala plnit funkci spojovací eskadrony.
Zdroje:
Sources:
Maksimiec, Stanisław: Armia Lublin we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, In: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 str.231, 263, 285, 289
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 725

URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Krakovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t197236#566804Verze : 0
MOD

Velitelská sestava Spojovací eskadrony Krakovské jezdecké brigády:


velitel eskadrony – 24.08.1939-20.09.1939 poručík spojovacího vojska Bohdan Chełmoński 1)
velitel spojovací čety velitelství jezdecké brigády (pluton łączności Kwatery Głównej brygady kawalerii) – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík v záloze Jerzy Lipowski 2)
velitel I. telefonní čety (pluton telefoniczny) – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík spojovacího vojska Jerzy Burzawa 3)
velitel II. telefonní čety (pluton telefoniczny) – 10(?).09.1939-DD.09.1939 podporučík (v záloze?) Antoni Barlicki 4)
velitel radiotelegrafní čety (pluton radiotelegraficzny) – 24.08.1939- DD.09.1939 podporučík spojovacího vojska v záloze Franciszek Prządka 5)
velitel parkového družstva (drużyna parkowa) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 6)
velitel hospodářského družstva (drużyna gospodarcza) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 6)
Podle Przemszy-Zielińského měl být jedním z velitelů čet poručík spoj. vojska v záloze Dr. inż. Samuel Józef Jan Dunikowski (27.12.1906-28.09.1939). Podle internetového zdroje č. 1 však byl důstojníkem velitelství spoj. vojska štábu Armády „Krakov“. K eskadroně se mohl připojit v průběhu bojů a nahradit některého z velitelů čet.


Poznámky:
1) (19.03.1911-10.09.1986). V některých zdrojích je mylně uveden jako Zygmunt Chełmiński. Před mobilizací byl důstojníkem 5. telegrafního praporu. Od 01.10.1939 je v evidenci německých zajateckých táborů. Ze zajetí osvobozen 01.05.1945.
2) (16.08.1897-DD.MM.19RR). V evidenci záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw 1934) je uveden jako záložní důstojník vozatajstva v evidenci 7. vozatajské korouhve. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
3) (12.03.1911-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatých. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
4) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Vznik a zařazení do sestavy brigády nejsou ve zdrojích uvedeny. Tuto nadpočetní četu uvádí pouze Maksimiec. Četa pravděpodobně vznikla v Náhradním středisku Krakovské jezdecké brigády a k brigádě se připojila společně s Doplnovací korouhví brigády 10.09.1939. Není uveden ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) ani v evidenci záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw 1934). Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatých. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
5) (29.01.1888- DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatých. Doba funkčnosti čety není ve zdrojích uvedena.
6) Ve zdrojích není uveden. Doba funkčnosti družstva není ve zdrojích uvedena.Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
Maksimiec, Stanisław: Armia Lublin we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 437
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 375
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-eskadrona-Krakovske-jezdecke-brigady-1939-1939-t197236#566805Verze : 0
MOD