Main Menu
User Menu

Skupina získávaní informácí II/1 [2005-RRRR]

2nd Obtaining Group for Terrestrial Systems

Grupo de Obtención por Sistemas Terrestres II/1

     
Název:
Name:
Skupina získávaní informácí II/1
Originální název:
Original Name:
Grupo de Obtención por Sistemas Terrestres II/1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-DD.MM.RRRR 1. spravodajský pluk
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Valencia, základna "San Juan de Ribera"

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Skupina-ziskavani-informaci-II-1-2005-RRRR-t86079#318501Verze : 2
MOD
Táto skupina vznikla spolu s Plukom spravodajstva No 1 na základe Generálnej Normy 03/04 z 24.12.2004 a následne Generálnej Inštrukcie I.G. 165/2004 dňa 1.7.2005.
Jej úlohou je získavať potrebné informácie z terénu a ich následné sprostredkovanie pre všetky zložky spravodajstva, pre velenie pozemných síl vysokej disponibility, ako aj získavať informácie podľa príkazov a požiadaviek pre ostatné zložky.
Jednotka získava poznatky a informácie, pozorovaním, prieskumnou činnosťou, a ostatnými spravodajskými metódami.
Jednotka disponuje a skladá sa z:
• Velenia
• Jednotky obrazového spravodajstva (pravděp. IMINT, Imagery Intelligence)
• Jednotky, získavajúcej informácie od ľudí alebo klasického spravodajstva (pravděp. HUMINT, Human Intelligence)

Skupina disponuje radarom ARIANE ktorý je domácej výroby a slúži k detekcii cieľov jednotlivých ako aj skupinových, ďalej senzorom SEO, disponujúci senzormi pre nočné videnie, termokamerou, laserovým telemetrom, ďalej senzorom VILA s termickou kamerou, ktorého úlohou je dopĺňať predošlé materiály, a nakoniec má skupina k dispizícií systém REMS, pasívny systém získavania informácií, získava napríklad informácie o rýchlosti, smere pohybu cieľa atď.
Príslušníci tejto skupiny sa podieľali na viacerých medzinárodných misiách mimo územia krajiny kde boli rozmiestnené sily pozemnej armády Španielska a to v Bosne a Hercegovine, Kosove, Macedónsku, Afganistáne, Iraku a Libanone.

Skupina spravodajstva je podriadená Pluku spravodajstva No 1 a sídli vo Valencii na základni San Juan de Ribera.


zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/rint_1

URL : https://www.valka.cz/Skupina-ziskavani-informaci-II-1-2005-RRRR-t86079#318500Verze : 1
MOD