Main Menu
User Menu

1. spravodajský pluk [2005-RRRR]

1st Intelligence Regiment

Regimiento de Inteligencia nº 1

     
Název:
Name:
1. spravodajský pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Inteligencia no 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
Spravodajská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Valencia, základna "San Juan de Ribera"

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Skupina psychologických operací III/1
01.07.2005-DD.MM.RRRR Skupina získávaní informácí II/1
01.07.2005-DD.MM.RRRR Skupina získávaní informácí IV/1
01.07.2005-DD.MM.RRRR Spravodajská skupina I/1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/1-spravodajsky-pluk-2005-RRRR-t86044#318303Verze : 3
MOD
Spravodajský pluk No 1 je relatívne mladou jednotkou pozemnej armády a jeho príslušníci sú rozmiestnený vo všetkých miestach a podieľajú sa na všetkých misiách pozemnej armády Španielska. Na základe Kráľovského dekrétu RD No 2655/1996 z 27.12.1996, 3.1.1997 Jednotka spravodajstva No 3 z Divízie mechanizovanej pechoty „Maestrazgo“ No 3 sa začína formovať ako skupina spravodajstva No I. Na základe generálnej normy 03/04 z 24.12.2004 je vytvorený Spravodajský pluk No 1 .Na základe generálnej inštrukcie 165/2004 sú upravené vzťahy a vytvorenie Pluku spravodajstva No 1 z bývalej Skupiny spravodajstva I. Pluk spravodajstva je vytvorený 1.7.2005.

Pluk spravodajstva I sa skladá z:
• Velenia
• Roty podpory velenia a služieb
Skupina spravodajstva
Skupina získavania informácíí
• Skupina psychologických operácií

Pluk ako aj jeho predchodca, jednotka spravodajstva sa od svojho vzniku zúčastňovali na medzinárodných mierových misách v rôznych krajinách a oblastiach.
• Od roku 1997 v Bosna a Hercegovina
• Od roku 2000 v Kosove a Macedónsku
• Od roku 2002 Afganistán
• Od apríla 2003 sa podieľala na misí v Iraku
V máji 2003 pri návrate z mierovej misie v Afganistane, pri leteckom nešťastí zahynuli v Turecku 2 príslušníci tejto jednotky.
• V januári 2005 sa príslušníci jednotky psychologických operácií zúčastňujú na humanitárnej pomoci v Indonézií
• Od septembra 2006 sa príslušníci jednotky podieľali na plnení úloh v rámci misie v Libanone

Spravodajský pluk No 1 je umiestnený na základni „San Juan de Ribera“ vo Valencii. Pluk je podriadený od 1.11.2006 Štábu pozemnej armády vysokej disponibility (Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidat) so sídlom v Bétera.

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/rint_1

URL : https://www.valka.cz/1-spravodajsky-pluk-2005-RRRR-t86044#318302Verze : 1
MOD