Main Menu
User Menu

SVK - SMV 01 (samonosná mechanická vežička)

     
Název:
Name:
SMV-01
Originální název:
Original Name:
SMV-01
Výrobce:
Producer:
VTSU (Vojenský technický a skúšobný ústav), Záhorie
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Trenčín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2013?-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
9 (7 lafetovaných na LMV / 7 mounted on LMV)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2012
Použití:
Use:
IVECO M65E19WM LMV
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
285 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
guľomet 12,7 mm (NSVT), alebo
granátomet AGS-17
Vedlejší:
Secondary:
protitanková raketa 9M111 (9K111-Fagot), alebo
protitanková raketa 9M113 (Konkurs-M)
Vybavení:
Equipment:
zásobníky munície:
12,7 mm = 300 ks, alebo
granátomet = 174 ks, a
protitanková raketa = 4 ks
Poznámka:
Note:
vystavené na IDEB 2014
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.vtsu.sk

URL : https://www.valka.cz/SVK-SMV-01-samonosna-mechanicka-vezicka-t191652#553156Verze : 1
SMV-01je kompaktným vežovým kompletom, do ktorého sa podarilo integrovať alternatívne ľahký, a ťažký guľomet resp. granátomet a súčasne pri ktoromkoľvek variante je možné zároveň použiť i protitankový komplet 9M111, alebo 9M113. Výhodou oproti predchádzajúcemu riešeniu z VOP Trenčín, je podstatne vyššia tuhosť a s tým súvisiaca lepšia presnosť streľby, pričom vežička je rovnaká pre všetky typy lafetovanej výzbroje
URL : https://www.valka.cz/SVK-SMV-01-samonosna-mechanicka-vezicka-t191652#553158Verze : 0
V priebehu roku 2015 boli postupne integrované vo VTSÚ upravené vežičky SMV-01 do piatich vozidiel IVECO 4x4 LMV z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Zvyšné dve vozidlá neboli do konca roka pristavené.


https://www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-SMV-01-samonosna-mechanicka-vezicka-t191652#553159Verze : 3
IDEB 2016 - IVECO 4x4 LMV + SMV-01
URL : https://www.valka.cz/SVK-SMV-01-samonosna-mechanicka-vezicka-t191652#561125Verze : 0