Main Menu
User Menu

5. pluk speciálního určení [1995- ]

5th Special Force Regiment

5. pluk špeciálneho určenia

     
Název:
Name:
5. pluk speciálního určení
Originální název:
Original Name:
5. pluk špeciálneho určenia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
3. odriad špeciálnych síl
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.07.2002 Generálny štáb ASR
01.07.2002-31.12.2002 Štáb pro koordinaci velení operací Generálního štábu OS SR
31.12.2002-01.10.2005 Generálny štáb OS SR
01.10.2005-13.09.2007 Veliteľstvo pozemných síl OS SR
13.09.2007-01.06.2009 Štáb řízení operací (Generálny štáb OS SR)
01.06.2009-01.01.2014 Štáb pro operace (Generálny štáb OS SR)
01.01.2014-30.09.2019 Odbor síl speciálniho určení (Generálny štáb OS SR)
01.10.2019-DD.MM.RRRR Velitelství sil pro speciálni operace
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-DD.MM.RRRR Žilina, Kasárne P. Jilemnického
Velitel:
Commander:
01.10.1995-DD.MM.2001 Krištofiak, Jozef (Podplukovník)
16.02.2001-DD.MM.2006 Šebo, Ľubomír (Podplukovník)
DD.MM.2006-15.05.2007 Demčák, Marian (Podplukovník)
15.05.2007-30.06.2007 Bystriansky, Ivan - zástupca veliteľa - poverený velením (Major)
30.06.2007-28.02.2017 Šebo, Ľubomír (Plukovník)
01.03.2017-31.07.2019 Gardlo, Miroslav (Plukovník)
01.08.2019-18.06.2021 Šebík, Pavol (Plukovník)
18.06.2021-12.07.2022 Modrocký, Miroslav1) (Podplukovník)
12.07.2022-DD.MM.RRRR Žochňák, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995- veliteľstvo a štáb pluku
01.10.1995- 3 x oddiel špeciálneho určenia
01.10.1995- oddiel špeciálnej podpory
01.10.1995- rota velenia
01.10.1995- výcviková rota
01.10.1995- rota špeciálneho spojenia
01.10.1995- týlovo-technická skupina
01.10.1995- plukovné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995- Žilinský pluk Jozefa Gabčíka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 2790

1)zástupca veliteľa poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Peter Švrlo, Vojenský výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#293716Verze : 1
MOD
5. pluk špeciálneho určenia


Krycie číslo: VÚ 2790


Vznik, história, výzbroj a určenie: 1.10.1995 vzniká 5. pluk špeciálneho určenia z 3. odriadu špeciálnych síl
Historie pluku je poměrně krátká. S jeho výstavbou se začala až po rozdělení v roce 1993. První 2 roky byl organizován jako 3. odřad speciálních sil, ovšem v říjnu 1995 byl reorganizován a přejmenován na 5. pluk speciálního určení Jozefa Gabčíka. Od roku 2002 se stává plně profesionální jednotkou Slovenských ozbrojených sil.
Velká část slovenských výsadkářů-průzkumníků však čerpá z tradic bývalé československé 22. výsadkové brigády (pluku) dislokované v Prostějově. Vedle toho se v rámci tradic hlásí 5. pluk speciálního určení k odkazu československých výsadkářů z 2. světové války. O tom samozřejmě svědčí i čestný název jednotky.


Struktura
Veliteli jednotky je podřízen:
- štáb (operační skupina, rota velení, skupina ochrany utajovaných skutečností a tajná spisovna),
- 4 oddíly speciálního průzkumu (3 oddíly speciálního určení + 1 oddíl speciální podpory),
- výcviková rota,
- rota speciálního spojení,
- týlovo-technická skupina a
- plukovní obvaziště.


Celkově má pluk asi 450 osob.
Každý z oddílů speciálního průzkumu čítá 10 lidí (ve skupině jsou dva zdravotníci a dva důstojníci, odstřelovači, radista, operátor, technik a ženista).
Oddíl speciální podpory má k dispozici skupinu ostřelovačů (9 lidí ve skupině), skupinu bojových potápěčů a skupinu protitankových řízených střel.
Pro přepravu pluk speciálního určení má k dispozici letouny L-410, vrtulníky Mi-17 a nákladní automobily. Pluk standardně využívá i českou výbavu pro speciální jednotky (přilby, maskáče, arktické obleky, obleky ostřelovačů, apod.).


Úkoly jednotky
Hlavním úkolem pluku je provádění hloubkového a speciálního průzkumu, včetně plnění diverzních úkolů v týlu protivníka. Je pravdou, že se jedná o široké spektrum taktických činností, které patří k základním činnostem průzkumných jednotek. Většina činností výsadkově-průzkumných jednotek se však dá využít i v krizových situacích vyvolaných terorismem nebo organizovaným zločinem. Pluk je použitelný i při podpoře civilních zájmů nejen na ochranu a střežení objektů a osob, ale také na působení ve spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami, především v těžce dostupném terénu. Typickým příkladem tohoto použití je dlouhodobé pozorování, sběr informací a jejich následné předání nadřízenému stupni. Ostatní bezpečnostní složky státu nemají kapacitu na podobnou činnost.


Nábor a výcvik
Zájemci o službu u 5. pluku speciálního určení musí být minimálně 2 roky ve služebním poměru vojáka z povolání Slovenských ozbrojených sil.(pozn. buko1: uvedené pravidlo bolo zrušené pred rokom 2020, z dôvodu nedostatku personálu sa do výberu sa môžu hlásiť všetci príslušníci ozbrojených síl bez ohľadu na dĺžku služby) Vítáni jsou především horolezci a znalci bojových umění, neboť na rozdíl od armády ČR v ozbrojených složkách SR není stanovený jediný konkrétní systém boje zblízka. Proto slovenští specialisté využívají technik boje zblízka belgických commandos (zde existuje úzká spolupráce mezi Belgií a Slovenskem) rozšířené o prvky full-kontaktního thajského boxu.
Uchazeči musí projít dvoutýdenním výběrovým řízením, které je čeká ve speciálním vojenském ústavu v Lešti. Součástí tohoto výběrového řízení jsou psychotesty, pohovory, testy fyzické zdatnosti a nechybí zde ani dlouhé přesuny s plnou polní, přežití v přírodě, testy psychické odolnosti (stresové testy) a testy na sílu a rychlost reakce.


Po tomto výběrovém řízení jsou uchazeči zařazeni do tříměsíčního přípravného kurzu, na jehož konci by měli mít všeobecné znalosti z oblasti speciálního určení. Následuje odborný výcvik a konkrétní specializace pro danou funkci.


Vyvrcholení přípravné části je završeno tzv. stmelovacím výcvikem, který trvá obvykle 1 - 2 roky. Teprve poté, je voják plně profesionálním členem jednotky speciálního určení.
Ve výcviku samotném pochopitelně nechybí horolezectví, přesuny horským terénem a nácvik taktiky. Slovenští specialisté mají pro tyto výcviky naprosto dokonalé prostředí. Přesto velmi úzce funguje spolupráce mezi slovenskými specialisty a jejich kolegy z Belgie, Norska a Rakouska. Přesto nejdůležitější zkušenosti získávají vojáci v zahraničních misích, kde jsou elitní chloubou Slovenských ozbrojených sil. Prošli misemi v Kosovu, na Kypru, v Golanských výšinách, v Afghánistánu a v Iráku.


Výzbroj jednotky
- modernizovaná verze českého Samopalu vz. 58
- samopal vz. 61 - Škorpión
- samopal H&K UMP
- pistole vz. 82 - Makarov 9mm (v současnosti nahrazována moderními pistolemi ráže 9mm Luger)
- univerzální kulomet UK-59L
- odstřelovací puška SVDN-1 Dragunov
- odstřelovací puška AW 308 Accuracy
- protitankové střely Fagot a Konkurz
- 40mm granátomet HK
- 60mm minomet (izraelská výroba)


8.12.2006 wade: dňa 30. januára 1997 Prezident SR zapožičal vojenskú zástavu 5. pluku špeciálneho určenia s čestným názvom Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. 5. pluk špeciálneho určenia sa stal prvou jednotkou slovenskej armády ktorej bola prepožičaná bojová zástava.


Zdroj: archív autora, Ročenka MOSR 1995,Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#124148Verze : 2
MOD
zimní cvičení
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#124151Verze : 0
MOD
zimní cvičení
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#124155Verze : 0
MOD
zimní cvičení
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#124158Verze : 0
MOD
Žilinskí výsadkári opäť pod Generálnym štábom

Vo štvrtok 13. septembra 2007 bol počas slávnostného nástupu príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline podpísaný veliteľom Pozemných síl ozbrojených síl SR generálmajorom Milanom Maximom a náčelníkom štábu riadenia operácii GŠ OS SR generálmajorom Jaroslavom Vývlekom Protokol o odovzdaní 5. pluku špeciálneho určenia z podriadenosti Veliteľstva pozemných síl OS SR do podriadenosti štábu riadenia operácií GŠ OS SR. Žilinskí výsadkári sa tak po dvoch rokoch opätovne dostali pod priame velenie Generálneho štábu OS SR.

Veliteľ pozemných síl Maxim vo svojom príhovore zdôraznil, že pozemné sily strácajú dnešným dňom špeciálnu spôsobilosť, ktorú bol 5. pluku špeciálneho určenia schopný zabezpečiť. "Pozemné sily strácajú špeciálny útvar, profesionálne pripravený na plnenie zverených úloh. Vysokú pripravenosť počas dvoch rokov dokázali jeho príslušníci nielen v operáciách pod velením OSN a NATO, ale aj pri spolupráci s Útvarom osobitného určenia Prezídia Policajného zboru pri pátraní po mimoriadne nebezpečných páchateľoch v novembri 2006 v Polomke," konštatoval Maxim.

Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia podplukovník generálneho štábu Ľubomír Šebo očakáva, že návrat do podriadenosti Generálneho štábu OS SR prinesie pružný systém, ktorý bude jednoznačný a bez veliteľských prvkov, ktoré by mohli brániť prechodu informácií a pružnosti velenia.

Zdroj:
MO SR
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#230820Verze : 0
5. pluk špeciálneho určenia bol prvým útvarom v ASR ktorému bol priznaný oficiálny znak - v decembri 1994 rozkazom MO 53/1994. Vzhľadom k dobe svojho vzniku je tento znak spracovanú v rozpore s heraldickými pravidlami.
5. pluk speciálního určení [1995- ] - Znak 5. pluku špeciálneho určenia

Znak 5. pluku špeciálneho určenia
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#305342Verze : 0
MOD
Príslušník 5. PŠU ako člen OMLT (operačný a výcvikový tím) v operácii ISAF. Členovia OMLT sa zapájajú spolu s Afganskou armádou do nasadenia v teréne.


URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#335849Verze : 0
MOD
príslušníci PŠU v operácii Iracká sloboda
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#335905Verze : 0
MOD
Dňa 28.05.2019 slávnostne odovzdal minister obrany SR Peter Gajdoš celkom 18 ks terénnych štvorkoliek Polaris MRZR D4 príslušníkom 5. pluku špeciálneho určenia Žilina.


Zdroj: www.facebook.com

 - Defilé odovzdávanej techniky

Defilé odovzdávanej techniky
 - Defilé odovzdávanej techniky

Defilé odovzdávanej techniky
 - Defilé odovzdávanej techniky

Defilé odovzdávanej techniky


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/621159
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#621160Verze : 1
MOD
Štvorkolky Polaris z výzbroje 5. pluku špeciálneho určenia, cvičenie Slovenský štít 2019, VO Lešť, november 2019.

Zdroj: Facebook MO SR

 - Polaris MRZR D4, 5. pŠU

Polaris MRZR D4, 5. pŠU
 - Polaris MRZR D4, 5. pŠU

Polaris MRZR D4, 5. pŠU
 - Polaris MRZR D4, 5. pŠU

Polaris MRZR D4, 5. pŠU
 - Polaris MRZR D4, 5. pŠU

Polaris MRZR D4, 5. pŠU


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/630475
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#630476Verze : 1
MOD
Diskuse
Tak ja by som chcel ešte doplnit.
K téme “české″ maskače vo vyzbroji utvaru asi toľko. Tieto maskovacie obleky boli zavedené ešte do výzbroje federatívnej armády. Ako jedna z mála veci ich prebrali oba nástupnícke štáty. Teda SR aj ČR. Zatial čo v ČR sa tieto maskáče začali používat ako “hlavný″ maskovací oblek, na Slovensku sa stali oblečením iba pre špeciálne jednotky. Teda mozeme povedať, že slovenskí vojaci zo Žiliny, či Bardejova majú rovnaký maskovací vzor ako českí vojaci - bývalý československý. Pravdepodobne však nejde aj o rovnaký strih, kedže obe krajiny produkujú maskáče samostatne. Na Slovensku to je Zekon Michalovce (Aspoň bol pred par rokmi, nepoznam sučasných dodávateľov). Čo sa týka prilieb, tak tam uplne vylučujem, že sa používa rovnaký typ ako pri českej armáde. OS SR majú zavedený už vyše 10 rokov vlastný typ kevlarovej helmy. Snažil som sa nájsť názov a výrobcu, no žiaľ márne. Český a slovenský typ sú však aj vizuálne dosť rozdielne. Jedine, žeby si myslel staré československé helmy.


MODERNIZOVANÁ československá vz. 58 - ide o modernizáciu firmou MAGIC z Liptovského Mikuláša. Puška dostala nové celistvé predpažie z ľahkej duralovej zliatiny, ktoré je vybavené 4 rybinami pre 4 prídavné zariadenia. Napr. Výkonná baterka Surefira(USA), dvojitý laserový označovač Twinbeam (Švajčiarsko), prípadne na inštaláciu puškového granátometu atď. Azda najdôležitejším zlepšením vz. 58 je montáž kompenzátora povýstrelového zdvihu, ktorý zvýšil presnosť zbrane pri streľbe dávkami. Niektoré pušky môžu byť vybavené aj optikou Trijicon 3x24 (USA). (zdroj-Armáda 2002 / 10).


Čo sa týka VYBAVENIA, tak útvar disponuje lyžiarskými súpravami pozostávajúcich z bielych skialpinistických lyží, bieleho maskovacieho odevu, tuleních pásov, teleskopických palíc, bielej kukly, a špeciálnych (nie práve lacných) okuliarov zo zvlášt tvrdého skla s UV filtrom. (Obrana 3/11 2003)


Okrem toho útvar disponuje novými veľkými poľnými, taktickými vestami, modernou obuvou, novými maskami OM 99, nové poľné fľaše a “ešusy″, nová lekárnička, atď. Bežné sú taktiež : ďalekohľad EDF 7x40, prístroje na nočné videnie NSPU, malý radiolokačný pátrač MRP-4, špeciálny ženijný materiál, moderné rádiostanice (RF-13 a RF-1301), GPS, atď.


K výzbroji by som ešte doplnil ťažkú ostreľovaciu pušku vz. 96 FALCON kalibru 12,7 mm.


5. pluk JG má veľmi dobré skúsenosti a spoluprácu hlavne s belgickou Paracommando a s americkou 10. skupinou Special Forces. Niekoľko príslušníkov útvaru absolvovalo 7 mesačný kurz pre dôstojníkov Special Forces. Okrem toho možno spomenúť kurzy v Belgicku, Rakúsku, Nórsku a mnoho ďalších. Zaujímavé su aj spoločné cvičenia medzi Gabčíkovcami a špeciálnymi útvarmi Policajného zboru – kukláčmi. Jeden z príslušníkov pluku dokonca získal americké vyznamenanie – Purpurové srdce. Viac k tomu neviem nič, môžte ma doplniť.


Takže toľko moje “strohé″ poznámky. Inak hovoril som s kolegom, ktorý na útvare pracuje s bývalým Gabčíkovcom. Ten bol počas pôsobenia v tomto útvare iba za rok asi 180 dní v teréne. To už svečí kvalitnom výcviku a pripravenosti. Inak na misii v Iraku sa nachádza jedna čata (Čata ochrany a prieskumu) zo Žiliny, ktorá sa stará o bezpečnosť nasich odmínovacích týmov. O tom že to nieje jednoduché svečí aj skutočnosť, že v Iraku už zahynuli traja slovenskí vojaci.
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#126168Verze : 1
K těm maskáčům. Někde jsem zaregistroval jejich označení jakožto vzor 92(bez záruky) a všeobecně se jim říkalo "slováče". V době kdy jsem já sloužil(99) se již prakticky nevydávaly,jen náhodou nebo ze známosti. Byly totiž brány jakožto mazačinka 8.) a největší koncetrace byla u BRNky,zvlášť berani z Chrudimi je měli v oblibě. Střih byl zhruba totožný jako na 95kách,ale lišily se materiálem(byly "řidší") a potiskem,nové měly výraznější barvy a po několika vypráních se barvy sepraly postupně šedly. Čím světlejší byly,tím byl majitel větší frajer. Laughing Proto byly na některých útvarech výslovně zakázány. U naší BVZ a RB se to lišilo podle praporů,například velitel 7082 Kolín je nenáviděl. Smile
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#126254Verze : 0
Nerad bych, aby mne někdo považoval za kacíře nebo bořitele pomníků, ale 180 dnů za rok "v poli" - mi nepřipadá nijak přehnané, klidně říkám, že jsem zažil i víc a byla doba, kdy se mne kluk ptal, jestli půjdu domů i spát, když jsem se náhodou objevil ve dveřích ještě v době, kdy byl (náhodou neobvykle dlouho) vzhůru...
Ale zaujala mne ještě jedna věc - konkrétně u fotografií ze zimního cvičení - nošení MOZu je alespoň z mého pohledu) úplně zbytečné, pokud je výstroj nesena na něm a není použito její maskování (mám na mysli potah batohu/torby nebo použití maskování třeba izolepou) s cílem rozbití jejích charakteristických obrysů. Totéž si dovoluji podotknout i ke zbraním...
Zažil někdo z Vás natírání toreb a třeba pouzder na masky alespoň částečně na bílo???


Samozřejmě - všechna výstroj a materiál, pokud je nesen NA MOZu má DEMASKUJÍCÍ ÚČINKY.
Proto jsme třeba torby vz.61, pouzdra na masky, popruhové opasky a "buřty" na pláštěnku a atomkecky (VOP-61) natírali (bylo-li to třeba - tedy bylo-li opravdu hodně sněhu) vápnem. Nátěr nemusel být nijak poctivý, stačily širší pruhy nebo protáhlé fleky - jen aby byl obrys předmětu rozbitý...
Samozřejmě - každému bylo milejší nosit vše POD MOZem - proto jsou taky ty bílý maskáče tak velký a široký a mají třeba proříznutí na bocích kalhot. Navíc člověk - ať dělá co dělá, vždycky bude mít do jisté míry charakteristický obrys - a když měl pod MOZem torbu, buřta, masku a další věci, tak se měnil v něco "těžko definovatelného".
Pomáhali jsme si taky třeba kusy prostěradel (POZOR! BÍLÝCH, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE SE VZOREM!), natrhaných na pásy a různě přišitých na MOZu - samozřejmě kancelářskou sešívačkou nebo sponkami - přece bys nečekal, že bychom vzali do ruky jehlu...
Na zbraň se lepily fleky bílé izolepy, někdy se dala část omotat kusem toho prostěradla... izolačku na hlaveň moc nedoporučuju - přiškvařená se těžko oškrabuje - to je lepší ten pás látky, ale možná už jsou dnes lepší materiály...
Pokud se týče čištění - futrály tehdy byly z hrubé látky a daly se vykartáčovat a vyklepat, zbytek dohnala horká voda z kuchyně, v létě se na to dalo bahno a zase to nějak splynulo...
Ještě k tomu trhání prostěradel - jednou jeden můj voják dostal přes hubu od otce místní holky, se kterou chodil, protože jí prý "rozkrádal výbavu a ještě před zásnubami"... Řešit takovou stížnost byla docela prdel...
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#126257Verze : 0
to pavel blaha
"Proto byly na některých útvarech výslovně zakázány. U naší BVZ a RB se to lišilo podle praporů,například velitel 7082 Kolín je nenáviděl."
Je to mimo téma ale na jaké rotě si v Kolíně sloužil, pokud si tam sloužil?
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#335989Verze : 0

Citace - palič :

Ale zaujala mne ještě jedna věc - konkrétně u fotografií ze zimního cvičení - nošení MOZu je alespoň z mého pohledu) úplně zbytečné, pokud je výstroj nesena na něm a není použito její maskování (mám na mysli potah batohu/torby nebo použití maskování třeba izolepou) s cílem rozbití jejích charakteristických obrysů. Totéž si dovoluji podotknout i ke zbraním...
Zažil někdo z Vás natírání toreb a třeba pouzder na masky alespoň částečně na bílo???

Myslím že šlo o cvičenie a fotky boli hlavne do novín... Videl som aj fotky, kde sa natreli... napríklad tuto:

zdroj: specialunits.sk
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-specialniho-urceni-1995-t34082#335991Verze : 1
MOD