Main Menu
User Menu

SVK - 2MT

     
Název:
Name:
2MT
Originální název:
Original Name:
2MT (TWO-MAN TURRET)
Výrobce:
Producer:
WAY Industries a.s., Krupina
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
prototyp(y) / protototypes
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
BVP-2
Technical Data:  
Hmotnost:
Weight:
2500 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
- automatický kanón 2A42
-- raze: 30mm
-- náboje: 500 ks (160 AP-T/340 HE-I)


Vedlejší:
Secondary:
7,62mm guľomet PKT
-- náboje: 2000 ks
Vybavení:
Equipment:
6x 81mm zadymovacie granáty typ 902 V
rôzne PTRS
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.way.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-2MT-t199283#571253Verze : 1
Dvojčlenná vežička so systémom riadenia paľby môže byť implementovaná do pásových vozidiel BMP 2 alebo do akejkoľvek iných pásových alebo kolesových AFV vozidiel (resp. bojové vozidlo).
 
Miesta streleca a veliteľa sa nachádzaju vo veži. Strelec má k dispoyícii ovládacie úchyty s BPK-2-42 zameriavačom kým veliteľ má ovládacie úchyty s 1PZ-3 čo umožňuje veliteľovi prebrať činnosti od strelca.
 
Popri mnohých vecí, dvojčlenná vežička je vybavená systémami určenými pre ochranu posádky a vnútorného vybavenia pred účinkom tlakovej vlny a žiarenia jadrového výbuchu, pre ochranu pred chemickými a bakteriologické látkami ako aj pred rádioaktívnym prachom, keď vozidlo vkročí do kontaminovaného terénu. Tieto zariadenia predstavujú systém ochrany proti NBC.
 
Dvojčlenná vežička je vybavená 30 mm automatickým kanónom 2A42, nabíjáná dvoma pásmi munície a stabilizovaný v dvoch rovinách; s 7,65 mm koaxiálne guľometom PKT a s platformy pre PTRS, prte strelbu na obrnené ciele buď z vozidla alebo mimo vozidla.
 
Stabilizátor 2E36-4 zabezpečuje účinnu streľbu počas jazdy, v priebehu stacionárnej streľby na pozemné cieľe, ako aj stacionárnej streľby na vzdušné ciele. Existujú dva základné režimy prevádzky stabilizátora: automatická a poloautomatická.


way.sk

SVK - 2MT - way.sk

way.sk
SVK - 2MT - way.sk

way.sk
SVK - 2MT - way.sk

way.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-2MT-t199283#571257Verze : 0
Turret specifications
Crew
Curb weight of turret
Range of voltage supply
Working temperature range
Automatic gun
Calibre
Rate of fire:
single rounds fire
low
high
Gun ammunition feeding
Reloading the gun
Aimed range of fire at ground targets:
with AP-Tcartridge
with HE-I cartridge
Blank point range
Fire accuracy (probable deviation at distance of 1000 m)
Co-axial Machine Gun
Rate of fire:
low
high
Maximum aimed range
Machine gun feeding
Number of cartridges
ATGM Launcher: number
type of guidance
Ammunition stowage:
30 mm gun cartridges
AP-T cartridges
HE-I cartridges
- 7.62 mm cartridges for PKT machine gun
ATGM (combat position)
Azimuth
Azimuth drive:
speed in azimuth (nominal)
min. aiming speed
Elevation
Elevation drive:
speed in elevation (nominal)
min. aiming speed
Combined (day/night) aiming device
Daylight periscopic aiming device
Daylight observation devices
Combined (daylight/night) observation device
Source of infrared light
Camouflage system:
mark of Smoke grenades
number of launchers
calibre
After the integration with a vehicle:
travel speed
terrain travel speed
climbing
side slope

www.way.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-2MT-t199283#571258Verze : 0