Main Menu
User Menu

Krupina

okr. Krupina

     
Název:
Name:
Krupina
Originální název:
Original Name:
Krupina
Další názvy:
Other Names:
(1135) fluvius Corpona, (1238) Corpona, Kurpona (1244/1270/1437), Carpona (1370), Körppen (1503), Kerpen (1507), (1773) Krupina; maďarsky Korpona, nemecky Karpfen, latinsky Carpona
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Krupina
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°21'26.48"N 19°03'52.40"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1135
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostol rímsko-katolícky s opevnením, románska trojloďová bazilika zo začiatku 13. storočia, v 15. storočí polygonálne zakončená svätyňa a pristavaná južná kaplnka, baroková úprava a klenba lode z 1699-1705, koncom 18. storočia klasicisticky upravený orgánový chór a barokovo prefasádovaný.
- Opevnenie kostola čiastočne z obdobia Jiskrovho panstva na Slovensku (spomínané v roku 1440-1452), začlenené v rokoch 1551-1564 do nového opevnenia V interiéri kostola architektonicky románske a gotické detaily. Na oltári P. Márie pôvodne neskorogotické plastiky štiavnického majstra MS z rokov 1515-1520, plastiky od tzv. majstra svätobeňadického Božieho hrobu z konca 15. storočia, neskorogotický krucifix zo začiatku 16. storočia (majster MS) v priestore pod vežou, výmaľba od I. Bartu, R. Mošku a E. Trizuljakovej z 1944.
- Zrúcaniny stredovekej románskej kaplnky v lese Bebrava
- Hradby mestské z 1551-1564 nadviazali na opevnenie kostola s dvoma vstupnými bránami (zrútenými v roku 1905 a 1940); zachované sú len časti múru a bastión na juhozápade.
- Vartovka (vojenská protiturecká pozorovacia veža) z roku 1564 na vyvýšenom mieste pri meste.
- Domy meštianske, niektoré v jadre gotické, väčší počet renesančných a barokových
- Trojičný stĺp z roku 1752 – nachádza sa na námestí
- Kostol evanjelický pôvodne tolerančný z rokov 1784-1786, veža z roku 1824-29, zvonku upravený v roku 1841
- Kaplnka z roku 1794 s centrálnou kompozíciou
- Kaplnka klasicistická z roku 1852
- Dom mestský z roku 1901
- Budovy administratívne z obdobia po roku 1918
- Pamätný dom A. Sládkoviča
- Pamätné tabule – E. M. Šoltésovej, SNP
- Pomníky SNP, Sovietskej armády (1950), A. Sládkoviča (1957)– od F. Štefunka
- Náhrobníky
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Karol Braxatoris (1806-1869) – básnik
Samuel Hruškovic (1694-1748) – náboženský básnik
Elena Maróthy-Šoltésová (1855-1939) –spisovateľka
Andrej Braxatoris (Sládkovič) (1820-1872) – básnik
Polónyi, Viliam (1928 – 2012) – herec
Labuda, Marián - herec


Pôsobisko:
Pavel Bujnák (1882-1933) – literárny historik
Ján Burius ((?-1688) – historik
Rudolf Geschwird (1829-1910) – znalec ruží
Juraj Láni (1646-1701) – autor cestopisov
Jozef Luňáček (1844-1911) – prírodovedec
Daniel Maróthy (1825-1878) – básnik
Štefan Moyses (1797-1869) – národný pracovník, prvý predseda Matice slovenskej
Ondrej Plachý (1755-1810) – publicista, pedagóg
Benedikt Slavkovský (asi 1684-1748) – kňaz, hudobný skladateľ
Samuel Štefanovič (1822-1910) – novinár
Izabela Textorisová (1866-1949) –botanička
Ján Tomka-Sásky (1692-1762) – pedagóg
Juraj Zábojník (asi 1608-1672) – náboženský básnik
Michal Matunák (1866-1932) – kňaz, historik, turkológ
Jozef Cíger-Hronský (1896-1960) - prozaik, národný dejateľ, správca Matice slovenskej
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
WAY Industry
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roku 1944 tu pôsobil oddiel Karasiova-Stepanova a od začiatku októbra oddiel francúzskych partizánov pod vedením kpt. Lannuriena.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
www.krupina.sk
URL : https://www.valka.cz/Krupina-t44284#487590Verze : 0
MOD
Krupina


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 103 obyvatel (z toho 97 osob národnosti cikánské, 4 681 osob národnosti československé, 108 osob národnosti maďarské, 116 osob národnosti německé, 1 osoba národnosti ruské a 23 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 26 (od května 1921),
II. prapor Pěšího pluku 38 (leden 1921 – duben 1921),
náhradní rota Hraničářského praporu 8 (od ledna 1921).


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Krupina-t44284#174399Verze : 0