Main Menu
User Menu

810. železniční prapor zabezpečení [1992-1992]

810th Railway Supply Battalion

     
Název:
Name:
810. železniční prapor zabezpečení
Originální název:
Original Name:
810. železniční prapor zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
11. železniční brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
810. železniční prapor zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 81. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-01.12.1992 Valašské Meziříčí, ? /
01.12.1992-31.12.1992 Liptovský Mikuláš, Železniční kasárna /

Velitel:
Commander:
08.12.1992-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
31.10.1992-01.12.1992 VÚ 1908 Valašské Meziříčí
01.12.1992-31.12.1992 VÚ 1908 Liptovský Mikuláš
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, (81. železniční brigáda)
URL : https://www.valka.cz/810-zeleznicni-prapor-zabezpeceni-1992-1992-t188832#548316Verze : 0
MOD