Main Menu
User Menu
Reklama

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

     
Název:
Name:
Liptovský Mikuláš
Originální název:
Original Name:
Liptovský Mikuláš
Další názvy:
Other Names:
Liptovský Svätý Mikuláš
Liptószentmiklos (maďarsky)
Liptau-Sankt-Nikolaus (nemecky)
Liptowski Mikułasz (poľsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Liptovský Mikuláš
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°05'03.00"N 19°36'08.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Andice, Benice, Bodice, Demänová, Iľanovo, Liptovská Ondrašová, Nábrežie-Vrbica, Okoličné, Palúdzka, Ploštín, Podbreziny, Ráztoky, Staré Mesto, Stošice, Svätý Štefan, Vitálišovce

Sídliská: 4. apríla, Dr. A. Stodolu, Podbreziny, Vrbica-sever

Ostatné časti: Malá Kolónia, Veľká Kolónia, Vrbica

Osady: Hlboké, Hôrky-Hložné, Mútnik
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1286
Vojenské objekty:
Military Objects:

Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol sv. Mikuláša
Evanjelický kostol
Židovská synagóga
Župný dom
Pongrácovská kúria
Jezuitský kláštor
Čierny orol
Muzea:
Museums:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Osobnosti:
Personalities:
Jánošík, Juraj
† DD.03.1713
Pružinský, Mikuláš
* 13.12.1886 
- Vick, Anton
* 16.04.1904 
Brziak, Miloš
* 27.11.1914 
Žiaran, Martin
* 16.06.1915 
Nahálka, Jaroslav
* 25.09.1933 
Jagerčík, Štefan
† 01.04.2017
Iľanovský, Ján
† 14.09.2021
Žák, Miroslav
† 09.02.2022
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
24.03.1920-00.04.1920
5. rota horského pěšího pluku 2
5th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
24.03.1920-00.04.1920
6. rota horského pěšího pluku 2
6th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
24.03.1920-00.04.1920
7. rota horského pěšího pluku 2
7th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
20.07.1920-01.01.1921
I. prapor horského pěšího pluku 2
1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
01.01.1921-15.09.1933
Horský prapor IV
4th Mountain Battalion
01.01.1921-00.01.1922
Náhradní rota horského praporu VI
Replacement Company of the 6th Mountain Battalion
01.01.1921-15.09.1933
Technická rota horského praporu IV
Technical Company of the 4th Mountain Battalion
00.11.1921-15.09.1933
1. rota horského praporu IV
1st Company of the 4th Mountain Battalion
00.11.1921-15.09.1933
2. rota horského praporu IV
2nd Company of the 4th Mountain Battalion
00.11.1921-15.09.1933
3. rota horského praporu IV
3rd Company of the 4th Mountain Battalion
00.11.1921-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu IV
4th Company /Machine-gun/ of the 4th Mountain Battalion
00.11.1921-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu IV
Replacement Company of the 4th Mountain Battalion
15.09.1933-24.09.1938
1. rota horského pěšího pluku 2
1st Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
2. rota horského pěšího pluku 2
2nd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
3. rota horského pěšího pluku 2
3rd Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
I. prapor horského pěšího pluku 2
1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 4/6
4th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 5/6
5th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 6/6
6th Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor II/6
2nd Mountain Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Náhradní prapor horského pěšího pluku 6
Replacement Battalion of 6th Mountain Infantry Regiment
DD.MM.1939-DD.MM.1944
Vojenský zdravotnicky sklad
Military Medical Warehouse
01.09.1940-01.10.1940
Horský pěší pluk 6
6th Mountain Infantry Regiment
01.10.1940-30.08.1944
Doplňovací okresní velitelství Liptovský Mikuláš
Enlist District Command Liptovský Mikuláš
01.10.1940-30.08.1944
Náhradní prapor pěšího pluku 4
Replacement Battalion of 4th Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
01.10.1940-30.08.1944
Středisko pro výcvik remontníctva
Training Centre of Remont
12.08.1941-30.08.1944
Pěší pluk 4
4th Infantry Regiment
DD.MM.1944-30.08.1944
Velitelství divisní oblasti 2
2nd Divisional District Command
DD.MM.1944-04.09.1944
Vojenská obranná oblast 2
2nd Military Defense Area
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl III/10
3rd Artillery Battalion
01.10.1945-01.12.1950
Vojenský zdravotní sklad 2
2nd Military Medical Store
19.09.1946-01.10.1947
Železniční prapor IV
4th Railway Battalion
01.10.1946-22.08.1949
Dělostřelecký oddíl 188
188th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl I/56
1st Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký pluk 56
56th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 56
Replacement Battalion of the 56th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Železniční prapor 2
2nd Railway Battalion
01.01.1949-01.08.1949
Pohraniční prapor X
10th Border Guards Battalion
01.01.1949-01.08.1949
Pohraniční rota 4/X
4th Border Guard Company
01.10.1949-DD.MM.1951
I. školní oddíl
1st School Division
01.10.1949-01.09.1959
Letecké technické učiliště
Air Force Technical School
01.10.1949-01.10.1951
Železniční prapor III/1
3rd Railway Battalion
01.12.1950-01.07.1954
2. zdravotní sklad
2nd Medical Store
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Liptovský Mikuláš
District Military Command Liptovský Mikuláš
01.10.1951-12.10.1959
8. železniční stavební prapor
8th Railways Construction Battalion
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Liptovský Mikuláš
District Military Command Liptovský Mikuláš
01.07.1954-31.10.1992
2. okruhový zdravotní sklad
2nd District Medical Store
01.09.1959-01.09.1962
18. materiálně technická základna
18th Material and Technical Base
01.09.1959-01.09.1973
Technické učiliště
Technical School
01.11.1959-01.09.1961
19. železniční mostní prapor
19th Railways Bridge Battalion
01.09.1966-31.10.1992
14. železniční mostní prapor
14th Railways Bridge Battalion
01.09.1967-01.09.1976
Vojenská střední odborná škola elektrotechnická a radiolokační
Military Secondary Technical School of Electrical and Radar
01.09.1967-DD.MM.1979
Vojenská střední odborná škola elektrotechnická a radiolokační
Military Secondary Technical School of Electrical and Radar
01.09.1973-DD.MM.1982
Vysoká vojenská technická škola
Technical Military University
01.09.1973-DD.MM.1982
Vysoká vojenská technická škola
Technical Military University
01.05.1974-01.01.1992
102. silniční stavební prapor
102nd Road Construction Battalion
01.01.1976-DD.11.1977
106. silniční stavební prapor
106th Road Construction Battalion
01.01.1977-31.12.1992
Výzkumný elektronický ústav 060
Electronics Research Institute 060
DD.MM.1978-DD.MM.1981
106. silniční stavební prapor
106th Road Construction Battalion
01.11.1979-01.09.1989
Vojenské učiliště Liptovský Mikuláš
Military Apprentice School of Liptovský Mikuláš
01.11.1979-01.09.1989
Vojenské učiliště Liptovský Mikuláš
Military Apprentice School of Liptovský Mikuláš
DD.MM.1980-31.12.1992
Vysoká vojenská technická škola
Technical Military University
01.09.1986-28.08.1991
Vojenské střední odborné učiliště protivzdušné obrany státu a protivzdušné obrany vojsk
Air Defense Military Apprentice School
DD.MM.1986-31.12.1992
Posádková správa Liptovský Mikuláš
Military Administration Liptovský Mikuláš
01.09.1987-01.01.1990
1. železniční oznamovací rota
1st Railway Notification Company
01.09.1989-31.12.1992
Vojenská střední škola protivzdušné obrany
Air Defense Military High School
01.01.1992-31.12.1992
603. základna ubytovací a stavební služby
603rd Accomodation and Construction Services Base
28.08.1992-31.12.1992
Školící a výcvikové středisko protivzdušné obrany
Air Defense School and Training Centre
31.10.1992-31.12.1992
3. zdravotní brigáda
3rd Medical Brigade
31.10.1992-31.12.1992
3. zdravotní základna
3rd Medical Base
31.10.1992-31.12.1992
812. železniční stavební prapor
812th Railway Construction Battalion
31.10.1992-31.12.1992
815. železniční mostní prapor
815th Railway Bridge Battalion
31.10.1992-31.12.1992
Výcvikové středisko protivzdušné obrany
Air Defence Training Centre
01.12.1992-31.12.1992
81. železniční brigáda
81st Railway Brigade
01.12.1992-31.12.1992
810. železniční prapor zabezpečení
810th Railway Supply Battalion
01.01.1993-01.10.2000
3. zdravotní základna
3rd Medical Base
01.01.1993-01.01.1999
81. železniční brigáda
81st Railway Brigade
01.01.1993-01.07.2002
810. železniční prapor zabezpečení
810th Railway Supply Battalion
01.01.1993-01.07.2002
812. železniční stavební prapor
812th Railway Construction Battalion
01.01.1993-01.07.2002
815. železniční mostní prapor
815th Railway Bridge Battalion
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Liptovský Mikuláš
Garrison Headquarters Liptovský Mikuláš
01.01.1993-01.09.1993
Vysoká vojenská technická škola
Technical Military University
01.09.1993-01.09.2004
Vojenská akademie
Military Academy
01.10.2000-01.01.2005
Ústřední zdravotní základna
Central Medical Base
01.09.2004-DD.MM.RRRR
Akademie ozbrojených sil
Academy of Armed Forces
01.09.2004-01.09.2008
Národní akademie obrany
National Defence Academy
01.01.2005-01.05.2008
Zdravotní zásobovací základna
Medical Supply Base
01.01.2006-DD.MM.RRRR
Jazykový institut Generálniho štábu OS SR
Language Institute of General Staff of Armed Forces of Slovak Republic
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Personální úřad
Personnel Office
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství Pracovního sboru národní obrany
Labour Corps Command of National Defence
Průmyslové podniky:
Industry:
Kožiarske závody
Liptovské strojárne
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Súčasný názov mesto nesie od roku 1952.
Zdroje:
Sources:
http://www.liptovskymikulas.sk/
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-t44339#368166Verze : 0
MOD
Liptovský Mikuláš (Liptovský Svätý Mikuláš)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 855 obyvatel (z toho 5 785 osob národnosti československé, 63 osob národnosti maďarské, 448 osob národnosti německé, 13 osob národnosti ruské a 368 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Horský prapor IV (červenec 1920 – září 1933),
Náhradní rota Horského praporu VI (leden 1921 – prosinec 1921),
I. prapor Horského pěšího pluku 2 (od září 1933),
I. oddíl Dělostřeleckého pluku 201 (červen 1924 – říjen 1937),
Vojenský zdravotnický sklad 3 (listopad 1927 – září 1936),
Vojenský zdravotnický sklad 2 (od září 1936),
Doplňovací okresní velitelství Liptovský Svätý Mikuláš (od března 1920).


Pro potřeby vojska byly počátkem dvacátých let postaveny Povážské kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-t44339#174474Verze : 0
Diskuse
V rubrike Vojenské objekty mi chýbajú Kasárne Pod Hájom GPS 49°05'03.9"N 19°37'28.4"E
v rubrike Dislokované jednotky chýba Učilište zvláštnych prostriedkov (od 1.9.1959 do 20.2.1960), bol to prechod medzi Leteckýckým technickým učilišťom a Technickým učilišťom, označenie sa používalo z dôvodu utajanie pri začatí prípravy špecialistov na protilietadlovú raketovú techniku.
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-t44339#722745Verze : 0
V "Kasárne pod Hájom" som nanovo nalinkoval mesto "Liptovský Mikuláš", po tom sa už v prehľade vojenských objektov kasárne objavili.


Učilište zvláštnych prostriedkov môžem založiť. Vieme ku nemu ešte niečo bližšie?
URL : https://www.valka.cz/Liptovsky-Mikulas-t44339#722876Verze : 0
MOD