Main Menu
User Menu

Náměšť nad Oslavou, Letiště

Náměšť nad Oslavou, Airfield

     
Název:
Name:
Náměšť nad Oslavou, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Náměšť nad Oslavou
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Náměšť nad Oslavou
Obec:
Municipality:
Sedlec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°10'17.17"N 16°07'16.92"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
03.12.1959-01.09.1961
Velitelské stanoviště 20. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 20th Fighters Air Regiment
DD.MM.1959-01.05.1991
19. letištní prapor
19th Air Base Battalion
01.10.1960-01.09.1961
20. stíhací letecký pluk
20th Fighter Air Regiment
01.09.1961-31.12.1992
20. stíhací bombardovací letecký pluk
20th Fighter Bomber Air Regiment
01.09.1962-01.09.1963
19. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
19th Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1965
19. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
19th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.05.1991
51. prapor radiotechnického zabezpečení
51st Electronic Support Battalion
01.09.1965-01.11.1991
19. letištní rota "S"
19th Air Base Company "S"
01.09.1965-01.08.1991
51. rota radiotechnického zabezpečení "S"
51st Electronic Support Company "S"
01.09.1969-01.05.1991
Letištní správa Náměšť
Airfield Authority Namest
01.05.1991-31.12.1992
20. letecká základna
20th Air Base
01.01.1993-DD.MM.RRRR
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-31.03.1994
20. letecká základna
20th Air Base
01.01.1993-31.03.1994
20. stíhací bombardovací letecký pluk
20th Fighter Bomber Air Regiment
01.01.1994-DD.MM.RRRR
321. taktická a průzkumná letka
321st Tactical and Reconnaissance Squadron
01.04.1994-30.11.2003
32. základna taktického letectva
32nd Tactical Air Force Base
01.04.1994-DD.MM.2003
322. taktická letka
322nd Tactical Squadron
01.04.1994-31.03.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Electronic Support Technical Squadron of the 32th Tactical Air Force Base
01.04.2000-30.11.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Technical Squadron of the 32th Tactical Air Force Base
01.12.2003-30.11.2013
22. křídlo
22nd Wing
01.12.2003-30.11.2013
22. základna letectva
22nd Air Force Base
01.12.2003-30.09.2008
221. taktická letka
221st Tactical Squadron
01.12.2003-30.09.2008
222. letka zabezpečení velení
222nd Command Support Squadron
01.12.2003-30.09.2008
223. letka bojového zabezpečení
223rd Combat Support Squadron
01.12.2003-30.09.2008
224. letka logistické podpory
224th Logistic Support Squadron
01.10.2008-30.11.2013
221. vrtulníková letka
221st Helicopter Squadron
01.10.2008-23.10.2013
222. výcviková letka
222nd Training Squadron
01.10.2008-DD.MM.RRRR
223. letka oprav letecké techniky
223rd Aircraft Maintenance Squadron
01.10.2008-31.12.2012
224. prapor zabezpečení velení
224th Command Support Battalion
01.10.2008-31.12.2012
225. prapor bojového zabezpečení
225th Combat Support Battalion
01.10.2008-31.12.2012
226. prapor logistické podpory
226th Logistic Support Battalion
01.01.2013-DD.MM.RRRR
224. letka zabezpečení velení
224th Command Support Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
22. křídlo
22nd Wing
01.12.2013-DD.MM.RRRR
22. základna vrtulníkového letectva
22nd Helicopter Air Force Base
01.12.2013-DD.MM.RRRR
221. vrtulníková letka
221st Helicopter Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
222. vrtulníková letka
222nd Helicopter Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
225. letka bojového zabezpečení
225th Combat Support Squadron
01.12.2013-DD.MM.RRRR
226. letka logistické podpory
226th Logistic Support SquadronZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Namest-nad-Oslavou-Letiste-t90143#455262Verze : 0
MOD
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


Volací znak: "LUNA"; Číslo letiště: 140;
1. Poloha: 5 km JZ od středu Náměště nad Oslavou a) Nadmořská výška: 472 m
b) Zeměpisné souřadnice GPS 49°9'58.848"N, 16°7'25.940"E
[u]2. Vzletová a přistávací dráha[/u]
Povrch: beton; rozměry: 2018 x 45 m; směr: 309° / 129° (1959)
2a) Prodloužení + 494 m JV(2512 x 45m (1964)
3. Radionavigační prostředky
a) Hlavní směr přistání 309° / "31" OSP; RSP; SZZ
- VPRNS (“dálná“) LA 246 / 751 kHz 4000 m před vstupním prahem VPD
- BPRNS (“bližná“) L 496 / 352 kHz 1540 m před vstupním prahem VPD
- Přistávací radiové majáky PRMG-5; / ILS
- Radiový systém blízké navigace RSBN-4N
4. Světelná zabezpečovací zařízení APM-90 LUČ-1D, LUČ-57; MLOK; SP-2
5. Radiolokační systém přistání (RSP) RPL-2, RPL-4; RPL-5/RPL-5M
3. b) Vedlejší směr přistání 129° / 13 OSP; RSP; SZZ
- VPRNS (“dálná“) AL 751 kHz *
- BPRNS (“bližná“) A 352 kHz *
Náměšť nad Oslavou, Letiště - Letiště Náměšť nad Oslavou po prodloužení dráhového systému a zodolnění rozptylových prostorů ***
Zdroj: www.mapy.cz

Letiště Náměšť nad Oslavou po prodloužení dráhového systému a zodolnění rozptylových prostorů ***
Zdroj: www.mapy.cz

URL : https://www.valka.cz/Namest-nad-Oslavou-Letiste-t90143#607492Verze : 0
Aktuálně proběhla úprava značení dráhy. S ohledem na změnu polohy magnetického pólu vůči zeměpisnému byly přeznačeny dráhy z 31/13 na 30/12. Zároveň se změnou vodorovného označení bylo změněno i svislé označení, byly provedeny změny softwaru na řídící věži apod. Při této příležitosti byly obnoveny naváděcí čáry. Také byl zdrsněn počátek dráhy v délce 450 m.


Zdroj: www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Namest-nad-Oslavou-Letiste-t90143#646755Verze : 0
MOD