Main Menu
User Menu

Spravodajská skupina I/1 [2005-RRRR]

1st Intelligence Group

Grupo de Inteligencia I/1

     
Název:
Name:
Spravodajská skupina I/1
Originální název:
Original Name:
Grupo de Inteligencia I/1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-DD.MM.RRRR 1. spravodajský pluk
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Valencia, základna "San Juan de Ribera"

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Spravodajska-skupina-I-1-2005-RRRR-t86045#318308Verze : 3
MOD
Skupina spravodajstva vznikla spolu s Plukom spravodajstva No 1 na základe Generálnej Normy 03/04 z 24.12.2004 a následne Generálnej Inštrukcie I.G. 165/2004 dňa 1.7.2005.


Jej úlohou je získavanie, spracovávanie, analýza a distribúcia relevantných vojenských informácií, ďalším vojenským zložkám a operačným silám podľa potreby.


Ako hlavné úlohy skupina plní
• Slúži ako pomocný a podporný orgán velenia armády, respektíve inej zložky pozemnej armády v otázkach vojenského spravodajstva
• Vytvára podľa potreby centrum integrovania a rozdeľovania spravodajských informácií (Centro de Integracion y Difusion de Inteligencia CIDI) a centrum kontrarozviedky a bezpečnosti (Centro de Contrainteligencia y Seguridad CCIS).
• Poskytuje informácie meteorologické, geografické, grafické pre velenie, potrebné k operatívnym rozhodnutiam o využití síl
• Poskytuje podporu v oblasti spravodajstva prvkom podpory ISTAR pri plnení ich úloh


Príslušníci tejto skupiny sa podieľali na viacerých medzinárodných misiách mimo územia krajiny a to v Bosne a Hercegovine, Kosove, Macedónsku, Afganistáne, Iraku a Libanone.


Skupina spravodajstva je podriadená Pluku spravodajstva No 1 a sídli vo Valencii na základni San Juan de Ribera.zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/rint_1

URL : https://www.valka.cz/Spravodajska-skupina-I-1-2005-RRRR-t86045#318306Verze : 0
MOD