Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 3. divise [1920-1921]

3rd Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1921
Nástupce:
Successor:
3. polní dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1920-01.12.1921 3. divise
01.06.1920-01.07.1920 Zemský dělostřelecký inspektorát pro Čechy
01.07.1920-01.12.1921 Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
Dislokace:
Deployed:
01.06.1920-01.12.1921 Litoměřice, Velitelská budova /

Velitel:
Commander:
01.06.1920-01.12.1921 Hamada, Ludvík (plukovník dělostřelectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-3-divise-1920-1921-t73966#501884Verze : 2
MOD