Main Menu
User Menu

Basl, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Basl
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Basl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.02.1889 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.04.1937 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Pěšího pluku 24
zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu
velitel Vojenského zeměpisného ústavu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archív - Vojenský historický archív Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Basl-Antonin-t60153#216928Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Basl-Antonin-t60153#216928Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Basl
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Basl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.07.1907 Státní gymnasium, Královské Vinohrady
DD.10.1908-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1919-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.11.1931-DD.07.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
04.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
15.04.1918 poručík legií
15.08.1918 nadporučík legií
30.11.1918 kapitán legií
28.02.1919 major legií
01.01.1920 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
16.02.1935 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1927-04.05.1928 Velitel : 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
04.05.1928-00.11.1930 Velitel : 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
DD.11.1930-DD.09.1932 Velitel : Pěší pluk 24
01.04.1934-23.03.1937 Velitel : Vojenský zeměpisný ústav

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.11.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Praha
DD.05.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, balkánské válčiště
12.12.1914-12.12.1914 zajetí na balkánském válčišti
DD.12.1914-DD.04.1918 srbské a italské zajatecké tábory
DD.04.1918-DD.06.1918 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.06.1918-DD.07.1918 velitel pěší čety 31. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 31. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 39. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.09.1919 velitel praporu 39. československého střeleckého pluku, italské a slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.12.1923 důstojník 1. oddělení /organisačního/ hlavního štábu, Praha
DD.12.1923-DD.01.1927 přednosta mírové skupiny 1. oddělení /organisačního/ hlavního štábu, Praha
DD.01.1927-DD.10.1927 zástupce velitele Pěšího pluku 38, Beroun
DD.10.1927-DD.11.1930 přednosta 5. oddělení /školského a výcvikového/ hlavního štábu, Praha
DD.11.1930-DD.11.1931 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.11.1931-DD.07.1932 vojenské studium, Praha
DD.07.1932-DD.09.1932 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.09.1932-DD.03.1934 zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu, Praha
DD.03.1934-DD.04.1937 velitel Vojenského zeměpisného ústavu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1918

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1918

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád italské koruny důstojník (4. třída)
Order of Crown of Italy Officer (4th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1930

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1935

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Basl-Antonin-t60153#381776Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Basl-Antonin-t60153#381776Version : 0
MOD
Brigádní generál Antonin Basl (1 Feb 1889 - 4 Apr 1937)
1927 - 1930: Chief of Section 5 (Training), High Command
1932 - Mar 1934: Deputy Chief of the Military Geographic Institute
Mar 1934 - 4 Apr 1937: Chief of the Military Geographic Institute


Sources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL CZ: https://www.valka.cz/Basl-Antonin-t60153#229156Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Basl-Antonin-t60153#229156Version : 0