Main Menu
User Menu

Pěší pluk 44 [1945-1945]

44th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 44
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 44
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 30
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Liberec, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina poválečná, fond (Pěší pluk 44)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-44-1945-1945-t50987#400193Verze : 4
MOD