Main Menu
User Menu

ORSIS [2011- ]

     
Název:
Name:
ORSIS
Originální název:
Original Name:
ORSIS
Historie názvů:
History of Names:
DD.03.2011-DD.MM.RRRR
Obory výroby:
Production Subjects:
palné zbraně a příslušenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.RRRR-DD.03.2011 Moskva
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.03.2011 nově založeno
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/ORSIS
https://orsis.com/en/

URL : https://www.valka.cz/ORSIS-2011-t225151#626099Verze : 0
MOD