Main Menu
User Menu

Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 4 [1933-1938]

Heavy Weapons Company of the 4th Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 4
Originální název:
Original Name:
Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 251
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1935-24.09.1938 Horský pěší pluk 4
Dislokace:
Deployed:
01.10.1935-24.09.1938 Jelšava, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-doprovodnych-zbrani-horskeho-pesiho-pluku-4-1933-1938-t166033#500270Verze : 0
MOD