Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska IV. sboru [1936-1938]

4th Corps Engineer Command

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska IV. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska IV. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 109
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.09.1936-25.09.1938 IV. sbor
Dislokace:
Deployed:
30.09.1936-25.09.1938 Olomouc, Budova sborového velitelství

Velitel:
Commander:
30.09.1936-25.09.1938 Lupínek, Václav (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond IV. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-IV-sboru-1936-1938-t110968#390138Verze : 1
MOD