Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva IV. sboru [1935-1938]

4th Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 109
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 IV. sbor
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-25.09.1938 Olomouc,

Velitel:
Commander:
15.10.1935-DD.10.1937 Novák, Zdeněk (brigádní generál)
00.10.1937-25.09.1938 Ždímal, Václav (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1935-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 302
15.10.1935-31.12.1937 7. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-31.12.1937 8. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 7. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 8. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond IV. sbor
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-IV-sboru-1935-1938-t110961#390130Verze : 1
MOD