Main Menu
User Menu

Kendík, Otakar

     
Příjmení:
Surname:
Kendík
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Kendík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.01.1871 Písek /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.06.1929 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Kendik-Otakar-t108742#385642Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kendik-Otakar-t108742#385642Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kendík
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Kendík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.06.1889 Vyšší hospodářská akademie, Tábor
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1889-DD.05.1890 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.01.1903-DD.09.1903 Sborová důstojnická škola, Kraków
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1890 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1891 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 setník rakousko-uherské branné moci
01.07.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1918 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
01.03.1925 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1919-DD.08.1919 Velitel : Pěší pluk 11
08.10.1919-28.10.1919 Velitel : 4. pěší brigáda
DD.08.1919-DD.05.1920 Velitel : Střelecký pluk 2
DD.06.1920-DD.10.1920 Velitel : Střelecký pluk 2
01.10.1920-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 20
00.03.1922-DD.09.1923 Velitel : 24. pěší brigáda
DD.04.1923-20.02.1924 Velitel : 23. pěší brigáda
20.02.1924-DD.01.1925 Velitel : 23. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1889-DD.11.1889 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Praha
DD.11.1889-DD.05.1890 vojenské studium, Praha
DD.05.1890-DD.09.1890 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Praha
DD.09.1892-DD.08.1893 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Praha
DD.08.1893-DD.01.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 20, Kraków a Bohumín
DD.01.1903-DD.09.1903 vojenské studium, Kraków
DD.09.1903-DD.09.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 11, Písek, Praha a balkánské válčiště
DD.09.1914-DD.02.1915 nemocniční ošetřování
DD.02.1915-DD.06.1915 referent Ústředního doplňovacího velitelství, Olomouc
DD.06.1915-DD.08.1915 důstojník etapního velitelství 11. armády, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.03.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 33, východoevropské válčiště
DD.03.1916-DD.11.1916 důstojní velitelství tridentské pevnosti, italské válčiště
DD.11.1916-DD.12.1917 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 33, Kraków
DD.12.1917-DD.10.1918 důstojník výcvikového velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel náhradního praporu Pěšího pluku č. 11, Písek
DD.01.1919-DD.08.1919 velitel Pěšího pluku č. 11, slezské a slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.10.1920 velitel Střeleckého pluku č. 2, slovenské válčiště a Úpor
DD.10.1920-DD.03.1922 velitel Pěšího pluku 20, Úpor a Michalovce
DD.03.1922-DD.11.1923 velitel Pěší brigády 24, Michalovce
DD.11.1923-DD.02.1925 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Kendik-Otakar-t108742#385643Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kendik-Otakar-t108742#385643Version : 0
MOD