Main Menu
User Menu

Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz

     
Název:
Name:
Torrejón de Ardoz
Originální název:
Original Name:
Torrejón de Ardoz
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Metropolitní oblast Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°27'33.00"N 03°28'36.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1118
Vojenské objekty:
Military Objects:

Letecká základna Torrejón
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
?
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1843-DD.MM.1843
18. pěší pluk Almansa
18th Infantry Regiment Almansa
DD.MM.185R-DD.MM.185R
15. pěší pluk "Extremadura"
15th Infantry Regiment "Extremadura"
01.10.1957-01.01.1965
65. letecká divize (obranná)
65th Air Division (Defense)
27.04.1966-01.10.1991
401. taktické stíhací křídlo
401st Tactical Fighter Wing
25.06.1966-31.12.1976
98. strategické křídlo
98th Strategic Wing
01.10.1991-21.05.1992
401. operační skupina
401st Operations Group
01.10.1991-21.05.1992
401. stíhací křídlo
401st Fighter Wing
11.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BTUME
Maintenance Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
1. pohotovostní intervenční prapor
1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
11. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
11th Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
111. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
111th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
112. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
112th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
113. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
113th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
12. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
12th Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
121. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
121st Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
13. ženijná rota
13th Engineer Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
131. zákopnícká sekce
131st Sapper Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Bezpečnostní četa velitelství UME
Security Platoon of the UME HQ
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Centrum kontroly systémů
Systems Control Center
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Farmaceutická sekce RAIEM
Pharmacy Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Habilitace Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Habilitation of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory velení UME
HQ Support Unit of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Kancelár přenosových sítí Spojovacího praporu UME
Trasmissions Networks Office of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Kancelář programů a souborů
Records and Programs Office
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Náboženská asistenční služba ozbrojených sil
Religious Assistance Service of the Armed Forces
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení systémů Spojovacího praporu UME
Systems Department of the Signal Battalion UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení vztahů a hodnocení
Relations and Evaluation Department
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Oddělení výcviku Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Training Department of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Pluk podpory a intervence mimořádních událostí
Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Pobočník Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Warrant Officer of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota intervence přírodních mimořádních událostí a dekontaminace
Decontamination and Environmental Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota intervence technologických mimořádních událostí
Technological Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory při mimořádních událostech GAEM
Emergencies Support Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BIEM I
Services and HQ Support Company BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BTUME
HQ and Services Support Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb RAIEM
HQ and Services Support Company RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení velitelství UME
HQ support company of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota přepravy GAEM
Transport Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota zásobování GAEM
Supply Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota údržby GAEM
Maintenance Company GAEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná aeronautická sekce BTUME
Deployable Aeronautical Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná mobilní laboratoř GIETMA
Deployable Mobil Laboratory GIETMA
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rozvinutelná sekce podpory
Deployable Support Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sanitní sekce RAIEM
Sanity Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce ? RAIEM (S-2/S-3)
Section ? RAIEM (S-2/S-3)
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce bezpečnost a ochrana zdraví při práci RAIEM
Prevention of Occupational Hazards Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce centra komunikací BTUME
Communications Center Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce centra uživatelských služeb BTUME
User Support Center Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce hospodářských záležitostí
Economic Affairs Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce intervence ochrany žovotního prostředí
Environmental Protection Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení BIEM I
HQ Support Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení a služeb BTUME
HQ and Services Support Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce právního poradenství
Legal Advice Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb IT systémů a telekomunikací
IT and Telecomunications Service Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce techického poradenství
Technical Counseling Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce vojenské policie BIEM I
Military Police Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce zásobováni BTUME
Supply Section BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BIEM I
Mantenaice Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce řízení informačních systémů UME
Imformation Systems Management Section of the UME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Secretariate of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skupina podpory mimořádních událostí
Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skupina technologických a přírodních mimořádních událostí
Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor Vojenské pohotovostní jednotky
Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací rota pevnýho místa velení BTUME
Stable Command Point Transmissions Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací rota rozvinutelných míst velení BTUME
Deployable Command Points Transmissions Company BTUME
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce BIEM I
Signal Section BIEM I
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce rozvinutelných míst velení
Signal Section of the Deployable Command Points
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Technická kancelář GIETMA
Technical Office GIETMA
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství 1. pohotovostního intervenčního praporu
Headquarters of the 1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Headquarters of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Skupiny podpory mimořádních událostí
Headquarters of the Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Skupiny technologických a přírodních mimořádních událostí
Headquarters of the Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Headquarters of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství Vojenské pohotovostní jednotky
Headquarters of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Veterinářní sekce RAIEM
Veterinary Section RAIEM
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Vojenská pohotovostná jednotka
Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Četa služeb velitelství UME
Service Platoon of the UME HQ
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb 1. pohotovostního intervenčního praporu
Staff of the 1st Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Pluku podpory a intervence mimořádních událostí
Staff of the Emergencies Support and Intervention Regiment
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Skupiny podpory mimořádních událostí
Staff of the Emergencies Support Group
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Skupiny technologických a přírodních mimořádních událostí
Staff of the Group of Technological and Environmental Emergencies
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Spojovacího praporu Vojenské pohotovostní jednotky
Staff of the Signal Battalion of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb Vojenské pohotovostní jednotky
Staff of the Military Emergency Unit
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štábní četa velitelství UME
Staff Platoon of the UME HQ
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory studijní správy EMES
Study Board Support Unit EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory řízení EMES
HO Support Unit of the EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení dovedností mimořádních událostí
Emergencies Technicality Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení sociálních věd, lidského faktoru a vedení
Social Sciences, Leadership and Human Factor Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení specifického výcviku při mimořádných událostech
Department of Specific Training in Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Oddělení vojenských věd mimořádních událostí
Military Sciences in Emergencies Department
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Posluchačská jednotka kurzu zvládání katastrof
Student Unit of the Disasters Management Course
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Posluchačská jednotka základního kurzu mimořádních událostí
Student Unit of the Basic Emergencies Course
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Správa kurzů EMES
Courses Board EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní sekretariát EMES
Study Secretariate EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní skupiny EMES
Study Groups EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Studijní správa EMES
Study Board EMES
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Vojenská škola mimořádních událostí
Military School of Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Ředitelství oddělení specifického výcviku při mimořádných událostech
Head Office of the Department of Specific Training in Emergencies
01.02.2017-DD.MM.RRRR
Ředitelství vojenské školy mimořádních událostí
Head Office of the Military School of Emergencies
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kombinované operační centrum vzdušných sil Torrejon
Combined Air Operations Centre Torrejon
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Torrejon-de-Ardoz-t103093#371090Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Torrejon-de-Ardoz-t103093#371090Version : 0
MOD